Ledarskapsmodellen på Dräger

Var den ledare du själv vill vara

Drägers ledarskapsmodell, WeLEAD, beskriver de vägledande principerna för ledarskap och samarbete på Dräger. WeLEAD-modellen utvecklades med tanke på medarbetaren. Kärnan i modellen är "Jag bygger förtroende". På Dräger behandlar vi varandra med respekt. Förtroende ges och förblir när vi konsekvent gör vad vi säger. WeLEAD sammanfattar förväntningarna hos våra chefer och gör det möjligt för oss att arbeta mer framgångsrikt genom ge varandra möjlighet att leverera resultat som skapar värde för våra kunder, samtidigt som vi bejakar mångfald.

Drägers ledning

De som arbetar på Dräger har olika talanger och ansvarsområden. Här kan alla kan växa, både på ett personligt och professionellt plan. Kundfokus, resultatinriktning, förtroende och mångfald – på Dräger är detta frågor som berör all personal, inte bara ledningen. Därför har vi haft en dialog med vår personal runt om i världen för att skapa vårt uppdrag för ledning och lagarbete: ›WeLEAD‹.

WeLead-ledarskap

Förtroende och respekt

Förtroende och respekt är våra kärnvärden. Det kännetecknar vår ledningsstil och hur vi arbetar tillsammans som ett team – med öppenhet och respekt. Ledningen ska skapa en arbetsmiljö för personalen där de kan prestera så bra som möjligt. Detta inkluderar att ge dem friheten att arbeta på eget initiativ, samt att ge dem en tydlig strategisk inriktning. Vår ledningspersonal ska vara öppensinnade och kunna arbeta med andra på lika villkor. Vi söker chefer som gör det möjligt för sin personal att bidra till Dräger med sin fulla potential. Ett bra ledarskap är avgörande för vår gemensamma framgång och för att skapa värde för våra kunder.

Kontakta oss

Kontakta oss

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

+49 451 882 0

+49 451 882 2080