Dataskyddspolicy

Information om integritet

Dräger har som mål att värna om integritetsskyddet för alla vars personuppgifter behandlas av Dräger. Därför kommer vi i denna integritetsinformation att besvara de viktigaste frågorna som rör beskaffenheten, omfattningen och syftet med att behandla dina uppgifter.

Denna policy gäller för Drägers webbplatser och för alla företag som är anslutna till Dräger och som hänvisar till denna policy på sina webbplatser. Den gäller inte för Drägers webbplatser, erbjudanden och funktioner som hänvisar till sin egen integritetspolicy. 

Se vår leverantörsidentifikation för information om den personuppgiftsansvarige ("Dräger" eller "vi") enligt definitionen i dataskyddslagen (för användare från  Europeiska unionen: Artikel 4 (7) i den allmänna dataskyddsförordningen). 

Oaktat ovanstående är det Dräger-företag som ansvarar för tillhandahållande av varor eller tjänster det Dräger-företag som är din avtalspartner för tillhandahållande av varor eller tjänster enligt definitionen i dataskyddslagen. Information om relevant Dräger-företag finns i villkoren för tillhandahållare av respektive varor eller tjänster.


Vem kan jag kontakta på Dräger om jag har frågor om dataskydd?

Kontakta gärna vårt dataskyddsombud för frågor om behandlingen av dina personuppgifter och för att begära information, korrigering eller radering via e-post: dataprivacy@draeger.com eller per post:

Drägerwerk AG &Co. KGaA
Group Data Protection Officer
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Tyskland

Hur behandlar Dräger uppgifter från mig?

När du besöker vår webbplats behandlar vi personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Dessa uppgifter (så kallade loggfiler) är tekniskt nödvändiga för att visa vår webbplats och för att garantera stabilitet och säkerhet. I loggfilerna registreras följande uppgifter:

Loggfiler registrerar följande uppgifter:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Innehållet i begäran (specifik sida) 
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod 
 • Mängden data som överförts i varje enskilt fall 
 • Webbsidan från vilken begäran skickas 
 • Webbläsare 
 • Operativsystem och gränssnitt 
 • Språk och version av webbläsarprogrammet 

För användare från Europeiska unionen: Behandlingen grundar sig på art. 6 (1) lit. f) GDPR för att skydda vårt legitima intresse av en problemfri drift av vår webbplats. Uppgifterna lagras i upp till 30 dagar och raderas sedan automatiskt eller anonymiseras.

Vi behandlar också personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss som en del av ett avtal, en undersökning, behandlingen av en förfrågan från dig eller din registrering, eller när du loggar in.

Vi samlar in och behandlar dina data uteslutande för fördefinierade ändamål. Det kan handla om teknisk nödvändighet, kontraktskrav eller uttalad användarbegäran. Utöver det använder vi dina data endast om du givit oss ditt samtycke. Vissa av våra webberbjudanden finns i slutna användarområden som kräver registrering och inloggning, till exempel karriärportalen. Åtkomst och auktorisering för dessa funktioner kontrolleras via en sådan inloggning. Vi begär in dina personuppgifter, som samlas in och lagras i samband med en inloggning, som del av respektive webberbjudande. 

Mer information om lagring, behandling och syfte med respektive insamling finns nedan och där så är tillämpligt, även i användarinstruktionerna för de enskilda webberbjudandena. 

När behandlar Dräger mina personuppgifter?

Registrering

Vissa av våra webberbjudanden finns i slutna användarområden som kräver registrering och inloggning ("användarkonto"). Användaren autentiseras via en sådan inloggning. Auktoriseringar kan tilldelas användarkontot, t.ex. styrs åtkomst till respektive funktioner via detta.

Viss obligatorisk information, som hämtas från registreringsformulär för respektive tillämpning, krävs för att kunna skapa ett användarkonto i vår administration för användardata online. Dessutom kan ytterligare frivillig information tillhandahållas. Vilken information som är obligatorisk framgår av att motsvarande fält markerats som obligatoriska. När du skickar in det ifyllda registreringsformuläret till oss får du ett e-postmeddelande för att bekräfta e-postadressen du angav, så att du kan slutföra registreringen och skapa ditt användarkonto. 

För användare inom EU: Vi hanterar dina personuppgifter kopplade till ditt användarkonto för att kunna erbjuda våra tjänster och för att skydda vårt berättigade intresse på den rättsliga grunden i artikel 6.1 b och 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda tjänsten till våra användare och att undvika störningar och försök till bedrägeri. 

Du kan när som helst ändra eller radera dina uppgifter i ditt användarkonto. Om du raderar ditt användarkonto kommer vi oåterkalleligt att ta bort alla åtkomsträttigheter för kontot och radera de personuppgifter vi samlat in kopplat till användarkontot, såvida det inte finns en rättslig eller avtalsenlig skyldighet att behålla dem. I händelse av sådana lagringsskyldigheter kommer vi att begränsa behandlingen så långt som möjligt. För användare inom EU: I detta fall är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b och 6.1 c i GDPR.

Vi utför registreringen och användaradministrationen med hjälp av följande tjänsteleverantörer:

 • Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft Azure B2C") med säte i Irland.
 • Okta Inc ("Okta ID") med säte i USA.

Tillhandahållande av varor eller tjänster

När du beställer varor eller tjänster från Dräger använder vi de personliga uppgifter som du anger för att behandla din beställning eller leverera varorna. Vi kan också använda de personuppgifter som du angav för att genomföra nödvändiga åtgärder innan kontraktet slutförs, svara på dina frågor, skicka frakt- och faktureringsinformation samt behandla eller tillhandahålla kundåterkoppling och support.

För användare från Europeiska unionen: Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal eller det planerade ingåendet av ett avtal i den mening som avses i artikel 6.1 b i GDPR.

För teknisk behandling av dina personuppgifter använder Dräger externa tjänsteleverantörer och underentreprenörer för att tillhandahålla varor eller tjänster. De omfattar, exempelvis, operatörer av eLearning-plattformar och webbutiker. Du hittar mer detaljerad information i relevanta användningsvillkor eller allmänna villkor.

Beroende på vilken betalningstjänst du väljer i beställningsprocessen överför vi de betalningsuppgifter som samlats in i detta syfte till de betalningsleverantörer vi anlitar eller till den valda betalningstjänsten för betalningsbehandling. I vissa fall kan de valda betalningsleverantörerna även samla in dessa uppgifter från dig om du öppnar ett konto där. Du måste i sådana fall logga in på betalningsleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive betalningsleverantör.

Marknadsföring via e-post

Har du anmält dig till något av våra nyhetsbrev eller angett att du är intresserad av information från Dräger i ett annat sammanhang (t.ex. när du fyllde i ett kontaktformulär)? Om så är fallet kan vi komma att använda din e-postadress för att skicka information till dig (t.ex. inbjudningar till evenemang, webbseminarier eller produktinformation) baserat på dina intressen. Du kan när som helst invända mot användningen av dina uppgifter, om du inte längre är intresserad av vår information. För att göra det klickar du bara på länken ”Avbryt” i respektive nyhetsbrev.

För användare från Europeiska unionen: Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är din samtyckesförklaring enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Tävlingar

Deltar du i någon av våra utlottningar? I det här fallet bearbetar vi dina personuppgifter (till exempel namn, e-postadress, postadress) i syfte att göra det möjligt för dig att delta i utlottningarna. Databehandlingen är av den anledningen nödvändig för att genomföra och infria avtalsförhållandet. "

För användare inom EU: Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa data är genomförandet eller infriandet av kontraktet som avses i artikel 6.1 b i GDPR 

Kontakt med dig

Har du använt något av våra kontaktformulär för att begära information om produkter och tjänster från Dräger? I allmänhet använder vi de uppgifter som du anger i formuläret för att behandla din begäran. Du kan också lämna ett separat samtycke innan du skickar in din kontaktbegäran om du även är intresserad av ytterligare information, till exempel inbjudningar till evenemang, webbseminarier eller produktinformation.

För användare inom EU: Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 b i GDPR.

Optimering av webbplatsen

Syftet är att förbättra vår webbplats för dig. Därför använder vi olika verktyg för webbanalys som ger svar på specifika frågor, till exempel följande: Vilken av våra sidor har du besökt? Vilka länkar har du klickat på? En lista med dessa verktyg finns på: "Vilka tjänster använder Draeger på webbplatsen?". 

I den mån personuppgifter behandlas, är denna behandling baserad på vårt berättigade intresse för användare från Europeiska unionen i enlighet med art. 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse framgår av följande syften med datainsamling: säkerställa en smidig uppkoppling, säkerställa ett bekvämt användande av vår webbplats och/eller program samt analys av systemets säkerhet och stabilitet. 

Application Insights 

Vi har en automatiserad analystjänst. För detta ändamål använder vi Application Insights, en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited at South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Ireland (""Application Insights""). Denna molntjänst, som körs i Microsoft Azure, analyserar användares beteende på vår webbplats. För detta ändamål samlar vi in diverse användarinformation av teknisk natur som överförs när webbplatsen anropas. Det handlar huvudsakligen om datum, klockslag och adress (URL) för begäran. Utöver detta registreras IP-adressen för lokalisering och anonymiseras därefter. 

Mer information om behandling av personuppgifter genom Application Insights finns på https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview?tabs=net och https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy

Digital rådgivare 

På vår webbplats finns en interaktiv digital rådgivare som hjälper dig att hitta den lämpligaste produkten och tjänsten för din tillämpning. Vi tillhandahåller denna funktionalitet på egen hand. Inga data överförs till tredje part. 

För detta ändamål behandlar vi följande datakategorier: 

 • Användardata 
 • Webbläsare/operativsystem/enhet som används 
 • Referenskälla 

Användardata som samlas in genom en kaka (cookie) används för att förbättra upplevelsen av den digitala produktrådgivaren, av tekniska skäl och för att förbättra tjänsten. Det är inte möjligt att utläsa användarens identitet från kakan som används. Cookies och personuppgifter som samlas in raderas eller anonymiseras efter sessionen. 

Undersökningar om kundnöjdhet

Har du nyligen köpt en Dräger-produkt, skickat in en reparation eller gjort en begäran om service? Vi vill mycket gärna få reda på om du var nöjd med den service du fick och om vi kan göra någonting annorlunda i framtiden. Därför använder vi de kontaktuppgifter som har lämnats i detta sammanhang för att kontakta en slumpmässigt utvald grupp kunder efter att vi har interagerat med dem. Vid kontakt med kunder kan Dräger ibland använda externa leverantörer som relevanta dataskyddsavtal har ingåtts med.

För användare inom EU: Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR.  Vårt berättigade intresse härrör från följande syften med datainsamlingen: att bestämma nöjdheten hos nuvarande Dräger-kunder efter ett inköp eller en reparation av en Dräger-produkt. Eftersom du redan är Dräger-kund förutsätter vi att du samtycker till att vi kontaktar dig för att ta reda på om du är nöjd med oss.

Hur hanterar Dräger uppgifter om sökande?

Ansökningshantering

Följande avsnitt gäller bearbetning av dina ansökningsrelaterade uppgifter på vår karriärwebbplats.

Är du intresserad av att anmäla dig som sökande på Drägers karriärwebbplats? Då måste du först skapa ett användarkonto. Ett användarkonto består av åtminstone följande information:

 • förnamn
 • efternamn
 • e-postadress och telefonnummer
 • användarnamn
 • lösenord.

Vi är ålagda att registrera uppgifter om ditt användarkonto. Vi behåller de registrerade uppgifterna i sex månader. Därefter blir du på nytt ombedd att samtycka till databehandlingen. Ditt konto kommer sedan att finnas kvar i ytterligare sex månader efter att du har lämnat ditt samtycke. Om lagringsperioden för ditt konto är på väg mot sitt slut och du fortfarande är mitt i en pågående arbetsansökan hos Dräger, förlängs lagringsperioden tills ansökningsprocessen är slutförd.

Ansökningsrelaterade uppgifter

Vi lagrar information som du tillhandahåller som del av din ansökan via karriärwebbplatsen tillsammans med ditt namn i upp till tre månader efter att ansökningsprocessen avslutats. Därefter sparas endast resultaten i anonymiserad form för statistisk utvärdering. Det går därför inte att dra några slutsatser om dig personligen baserat på dessa statistiska uppgifter.

Identifiering av sökande som fått avslag

Ledde inte din ansökan om en tjänst hos Dräger till att du blev anställd? I detta fall kommer vi att spara ett dataset för att kunna identifiera dig, om du söker till samma tjänst hos Dräger igen. Detta dataset kommer dock inte att innehålla alla dina yrkesmeriter.

Identifieringsdatasetet innehåller följande information:

 • efternamn
 • förnamn
 • födelsedatum
 • e-postadress
 • sökandens nummer.

Identifieringsdatasetet raderas permanent senast tre månader efter att ansökningsprocessen har avslutats.

Ansökan hos flera koncernföretag på samma gång

Har du sökt till flera tjänster på olika Dräger-företag samtidigt? Om så är fallet kan de olika HR-avdelningarna som du har skickat din ansökan till direkt informeras om att du samtidigt har lämnat in flera ansökningar.

Åtkomst till uppgifter om sökande

Har du sökt en specifik tjänst (direktansökan)? Då görs dina uppgifter tillgängliga för avdelningen som lagt ut tjänsten samt för relevant HR-avdelning.

Talangpool

Om du samtycker, placerar vi dina ansökningsuppgifter i en talangpool under tolv månader.  I denna talangpool lagrar vi dina kontakt- och ansökningsuppgifter för att hitta lämpliga kandidater för lediga tjänster. I förekommande fall matchar Dräger lediga tjänster med din ansökan för att kunna erbjuda dig ett jobb som passar din profil. Om vi anser att tjänsten kan passa dig, baserat på informationen i din ansökan, kommer vi att kontakta dig. För användare inom EU: Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO. 

Säkerhet vid hantering av personuppgifter

Dina data krypteras automatiskt vid överföring. För att skydda dina data använder vi oss alltid av den senaste tekniken.

Onlinetest för praktikanter (Tyskland)

För att bedöma din lämplighet som en del av vår ansökningsprocess för praktikanter behandlar Dräger följande personuppgifter om de sökande som en del av ett onlinetest:

 • typiska personuppgifter (t.ex. för- och efternamn, adress, födelsedatum)
 • kommunikationsuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • uppgifter om personliga egenskaper och kognitiv förmåga baserat på svaren som ges under onlinetestet.

Dessa uppgifter raderas efter avslutad ansökningsprocess. Ovannämnda tidsgränser för radering av uppgifter gäller även den sökandes användarkonto.

För användare inom Europeiska unionen utgörs den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter av följande samtyckesförklaring som lämnas av dig i den mening som avses i artikel 6 (1) (a) i GDPR:

Använder Dräger cookies (även kallat kakor)?

För att göra vårt erbjudande så användarvänligt som möjligt använder vi, precis som många andra företag, även cookies och liknande teknik.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din enhet (t.ex. bärbar dator) när du besöker vår webbplats. Information från varje tillfälle vid användning av specifik enhet lagras i cookien. Detta betyder dock inte att vi får direkt kunskap om din identitet. Användningen av cookies gör det enklare och smidigare för dig att kontinuerligt utnyttja våra erbjudanden. Vi använder exempelvis så kallade sessionscookies för att identifiera att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Det gör att du exempelvis kan placera enskilda produkter som du hittar på vår webbplats i din kundkorg utan att behöva skapa ett kundkonto eller vara inloggad på ett sådant. Sessionscookies raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Vi använder dessutom så kallade tillfälliga cookies för att underlätta din användning. De lagras på din enhet under en viss tid. Så snart du besöker vår webbplats igen ser vi automatiskt att du redan har besökt oss tidigare samt vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du slipper göra dem igen.

Utöver våra egna cookies använder vi även cookies från externa leverantörer för statistisk registrering av användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig samt för att visa information och annonser som är anpassade för dig.  Med dessa cookies kan vi även identifiera att du redan har besökt vår webbplats när du besöker den igen. Dessa cookies raderas automatiskt inom en fastställd tidsperiod. Nedan förklarar vi mer detaljerat de individuella cookies från externa leverantörer som vi använder.

Vanligtvis raderas de tillfälliga cookies efter 30 dagar. Utöver våra egna cookies använder vi även cookies från tredjepartsleverantörer (så kallade tredjepartscookies) för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig samt för att visa information och reklam som är skräddarsydd för dig. 

Cookie-inställningar

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock också ställa in din webbläsare så att inga cookies lagras på din enhet eller så att ett meddelande alltid visas innan en ny cookie skapas. Dessutom kan du själv bestämma vilka cookies som inte är "tekniskt nödvändiga" du vill acceptera och vilka du inte vill acceptera via länken Cookie-inställningar i sidfoten. 

Du kan ändra dessa inställningar när som helst och även inaktivera redan aktiva cookies genom att välja och avmarkera de enskilda cookiegrupperna, t.ex. "Funktionell", "Statistik" eller "Marknadsföring", och på så sätt återkalla det samtycke som du eventuellt har gett. På så sätt blir användningen av cookies transparent för dig. Observera dock att avaktivering av vissa cookie-grupper eller fullständig avaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats utan begränsningar.

Rättslig grund för användningen av cookies

Behandlingen av personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies, som är tekniskt nödvändiga för att tillhandahålla våra erbjudanden, sker på grundval av Art. 6 (1) f) GDPR för att skydda vårt legitima intresse av en problemfri tillhandahållande av våra erbjudanden på vår webbplats. I övrigt behandlar vi dina personuppgifter i samband med cookies (särskilt för att tillhandahålla vissa funktioner, för analys- och reklamsyften och i samband med de tredjepartsleverantörer som beskrivs nedan) endast om du har gett oss ditt förhandsgodkännande till detta i enlighet med Art. 6 (1) a) GDPR. Behandlingen sker för reklam, marknadsundersökningar och för att utforma vår webbplats så att den uppfyller dina behov.

Vilka tjänster använder Dräger på webbplatsen?

När du besöker vår webbplats samlas information in om webbplatsens användning automatiskt. Denna information är viktig för Dräger, eftersom det är det enda sättet för oss att ta reda på vilket innehåll på våra webbplatser som är intressant för dig och på vilket sätt vi kan förbättra våra tjänster för dig i framtiden. För att göra det använder vi nedanstående verktyg.

Adobe Analytics

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Adobe Analytics för att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen. För analysen lagras cookies på din terminalenhet och information samlas in om den, som också lagras på servrar hos vår avtalsbiträde Adobe Systems Software Ireland Limited, beläget på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Irland ("Adobe").

Den information som lagras på Adobes servrar kan inte direkt kopplas till en specifik person eftersom Adobe Analytics används med inställningarna "Före Geo-Lookup": Ersätt besökarens sista IP-oktett med 0" och "Obfuscate IP-Removed". Inställningen "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" säkerställer att IP-adressen anonymiseras genom att den sista oktetten i IP-adressen ersätts med nollor före denna så kallade geolokalisering. Användarens ungefärliga plats läggs till i spårningspaketet som fortfarande innehåller den fullständiga IP-adressen för statistisk analys. Innan spårningspaketet lagrs ersätts IP-adressen sedan med en enda fast IP-adress - detta kallas en generisk IP-adress - om inställningen "Obfuscate IP - Removed" är konfigurerad. Detta innebär att IP-adressen inte längre ingår i en lagrad post.

Vi använder Adobe Analytics i samband med dina personuppgifter endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i förväg. Ditt samtycke är också den rättsliga grunden för användningen av Adobe Analytics i enlighet med art. 6 (1) a) GDPR. Du kan själv besluta om inställningen av cookies enligt beskrivningen ovan i dina Cookie-inställningar på vår webbplats och i synnerhet avaktivera redan aktiva cookies från Adobe Analytics genom att avmarkera cookie-gruppen "Statistik" och därmed återkalla ditt samtycke. Dessutom kan du också avaktivera inställningen av cookies helt och hållet i dina webbläsarinställningar. Dina personuppgifter som samlas in i samband med Adobe kommer att raderas eller anonymiseras efter 24 månader.

Uppgifter som behandlas av Adobe Analytics regleras av Adobes sekretesspolicy. Läs mer om Adobe Analytics sekretesspolicy på https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

HubSpot

För våra marknadsföringsaktiviteter online använder vi HubSpot, en integrerad mjukvarulösning från HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA eller HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irland ("HupSpot") som gör det möjligt för oss att täcka in ett stort antal aspekter, inklusive:

 • E-postmarknadsföring (nyhetsbrev, banners och automatiserade e-postmeddelanden, t.ex. för att tillhandahålla nedladdningar).
 • Publicering och rapportering i sociala medier.
 • Rapportering (t.ex. källor till trafik, åtkomst osv.).
 • Kontakthantering (t.ex. användarsegmentering och hantering av kundrelationer).
 • Landningssidor, bloggar och kontaktformulär.
 • Tjänster (livechatt, chattrobotar, biljettsystem, omröstningar, kunskapsdatabaser).

Dessutom använder vi HubSpot's spårningsverktyg för våra marknadsföringsaktiviteter online på vår webbplats med ditt samtycke. HubSpot använder cookies för att möjliggöra en analys av din användning av webbplatsen av oss. HubSpot utvärderar den insamlade informationen (t.ex. IP-adress, tidsstämpel, geografisk plats, typ av webbläsare, besökstid och besökta sidor) på våra vägnar så att vi kan skapa rapporter om besöket och de besökta sidorna. Information som samlas in av HubSpot och innehållet på vår webbplats lagras på servrar hos HubSpots tjänsteleverantörer. 

Dessutom använder vi mötesfunktionen i HubSpot för att enkelt och effektivt ordna möten med dig. Av den anledningen kommer du att kunna se våra deltagande medarbetares lediga tider. Välj den tidpunkt som passar dig bäst och ordna ett möte med en anställd via "Bekräfta möte". För detta ändamål behandlar vi ditt för- och efternamn liksom din e-postadress. När du klickat på knappen "Fortsätt" i "Bekräfta möte" skickar vi ett e-postmeddelande med bekräftelse. För användare inom EU är den rättsliga grunden genomförandet av åtgärder före avtalstillfället i enlighet med artikel 6.1 b, liksom vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR gällande effektiv schemaläggning.     

För användare inom EU:  Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) a) GDPR, som du när som helst kan återkalla genom att välja bort cookie-gruppen "Statistik" med verkan för framtiden. Cookies och de personuppgifter som samlas in i samband med HubSpot-spårningsverktyget kommer att raderas eller anonymiseras senast efter 13 månader. I den mån uppgifterna överförs till HubSpot Inc. i enskilda fall sker detta på grundval av EU:s modellklausuler enligt art. 46 (2) lit. d) GDPR, som HubSpot Inc. ansluter sig till.

Dessutom använder vi mötesfunktionen i HubSpot för att enkelt och effektivt ordna möten med dig. Av den anledningen kommer du att kunna se våra deltagande medarbetares lediga tider. Välj den tidpunkt som passar dig bäst och ordna ett möte med en anställd via "Bekräfta möte". För detta ändamål behandlar vi ditt för- och efternamn liksom din e-postadress. När du klickat på knappen "Fortsätt" i "Bekräfta möte" skickar vi ett e-postmeddelande med bekräftelse. För användare inom EU är den rättsliga grunden genomförandet av åtgärder före avtalstillfället i enlighet med artikel 6.1 b, liksom vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR gällande effektiv schemaläggning.   

För mer information om integritet, se HubSpot's dataskyddspolicy på https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, Cookiepolicy på https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy och HubSpot's kunskapssidor på https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy

Google-annonser

Vi använder också onlineannonseringsprogrammet Google Ads från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland ("Google Ads") 

I detta sammanhang använder vi med ditt samtycke Googles remarketing-funktion. Detta gör det möjligt för oss att visa riktad reklam på olika enheter och presentera reklam som överensstämmer med dina intressen. På webbplatser kommer du att få se produkter som du genom ditt surfande och användarbeteende visat intresse för på andra webbplatser i Google-nätverket – även på olika enheter. 

För denna funktionalitet läses teknisk information (till exempel IP-adress, tidpunkt, enhet och webbläsare) in och cookies ställas in. Ytterligare databehandling äger bara rum om du har aktiverat inställningen "anpassad marknadsföring" i ditt Google-konto. I det fall du är inloggad på ditt Google-konto när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina data för att skapa målgruppslistor för remarketing på alla enheter.  

Dessutom använder vi funktionen konverteringsspårning för att mäta effektiviteten för enskilda annonser, erbjudanden och funktioner. Konverteringssspårning stöds av Google-funktionen för den så kallade konverteringslänkaren (conversion linker). Konverteringslänkarens taggar används för att hjälpa taggar att mäta klickdata så att konverteringar kan mätas effektivt. Mer information finns på: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.   

För att mäta konverteringen sätts cookies på din slutenhet så snart du klickar på en Google-annons. Dessa cookies identifierar inte dig personligen, utan är till för att vi ska kunna se om du återvänder till webbsidan med erbjudandet under de 30 dagar som dessa cookies är giltiga.  

När du som besökare klickar på vår webbplats innehåller URL:en för konverteringssidan på din webbplats vanligtvis information om klicket. När en webbplatsbesökare utför en åtgärd som du har markerat som en konvertering (t.ex när en Google Ads-konverteringstagg aktiveras), används informationen om klicket för att länka konverteringen till klicket som förde besökaren till webbplatsen.  

Informationen som samlas in genom konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik till oss. Vi får veta det totala antalet användare som klickat på en annons och blivit omdirigerade till en webbplats som är märkt med en tagg för konverteringsspårning. Insamlade data överförs i anonymiserad form till Google-servrar i USA och lagras där. 

Vi använder bara Google Ads tillsammans med dina personuppgifter om du i förväg givit oss ditt uttryckliga samtycke. För användare inom EU är den rättsliga grunden för bruket av Google Ads artikel 6.1 a i GDPR. Du kan själv styra över inställning av cookies i dina cookieinställningar på vår webbplats enligt ovan och i synnerhet avaktivera tidigare aktiverade cookies och därmed återkalla ditt samtycke. Dessutom kan du avaktivera cookies helt och hållet i inställningarna för din webbläsare. Personuppgifter som samlats in genom Google Ads raderas eller anonymiseras efter en månad (IP-adressen) eller efter tre månader (cookieinformation).   

Information som Google använder för att visa annonser kan ställas in av Google på länken https://adssettings.google.com/. Du kan även avaktivera cookies på Digital Advertising Alliance-webbplatsen via länken https://optout.aboutads.info/ eller Your Online Choices-webbplatsen https://www.youronlinechoices.com/de/. Mer information om dina rättigheter som datasubjekt i relation till Draeger, inklusive rätten att dra sig ur, finns längre ned i denna information om dataskydd. Dessutom finns det mer information om inställnings- och återkallningsmöjligheter i Googles dataskyddsdeklaration för annonsering på https://policies.google.com/technologies/ads och dataskydd i Google som helhet i Googles allmänna dataskyddsdeklaration på https://policies.google.com/privacy.  

Meta Features

Med ditt samtycke använder vi även Meta-pixel på vår webbplats. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Meta") behandlar dina personuppgifter inom Meta. 

Med hjälp av meta-pixeln kan en webbplatsbesökares aktiviteter spåras. För detta ändamål upprättar denna pixel en anslutning till Meta-servrar med hjälp av din IP-adress när du besöker vår webbplats. Vi använder Meta-pixeln för att tilldela användaren till målgrupper (så kallade "website custom audiences" – "anpassad publik för webbplats") för remarketing och för att anpassa annonsleveransen på Meta-annonsplatser (så kallade "Facebook-annonser" och "Instagram-annonser", hädanefter "meta-annonser"). Vi använder även meta-pixlar för att visa meta-annonser inställda av oss för meta-användare som är intresserade av våra webbplatser eller som uppvisar specifika attribut (till exempel visat intresse för vissa ämnen eller produkter baserat på besökta webbplatser) som vi förmedlar till Meta. Med hjälp av Meta-pixeln vill vi även försäkra oss om att våra Meta-annonser motsvarar användarens möjliga intresse och inte framstår som störande. 

Data som samlas in bearbetas dessutom statistiskt för att mäta, utvärdera och optimera Meta-annonsernas effektivitet genom att undersöka huruvida användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Meta-annons och vilka åtgärder de vidtog där (t.ex nedladdningar) (så kallad "konvertering"). Vi får anonymiserade rapporter från Meta. Meta tilldelar denna information, överförd i krypterad form, till ditt Meta-konto om du har ett sådant.  

Meta är, på samma sätt som vi, personuppgiftsansvarig för användandet av dina personuppgifter för specifika syften på Meta. Vi har därför ingått ett Joint Controller Agreement (avtal om gemensamt personuppgiftsansvar) med Meta Platforms Ireland Ltd. som du kan se här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

I detta avtal har vi fördelat dataskyddsskyldigheterna enligt följande:  

Vi ansvarar för att förse dig med all information enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR rörande den gemensamma behandlingen av personuppgifter. 

Meta Platforms Ireland Ltd. är ansvariga för att upprätthålla dina rättigheter enligt artikel 15 till 20 i GDPR avseende personuppgifter som lagras av Meta efter den gemensamma bearbetningen. 

Meta är ensamt ansvarig för fortsatt behandling av överförda data.  

Cookies kan ställas in på terminalenheter via meta-pixeln. Behandling av tidigare nämnd information genom meta-pixeln och inställningar liksom att läsa meta-cookien sker bara med ditt samtycke. Ditt samtycke är även den rättsliga grunden för användandet av meta-pixeln, för användare i EU i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.  

Du kan själv styra över insamlingen via meta-pixeln och användandet av dina data för visning av meta-annonser enligt ovan i dina cookieinställningar på vår webbplats och, inte minst, avaktivera tidigare aktiverade cookies och därmed återkalla ditt samtycke. Du kan dessutom avaktivera cookies helt och hållet i inställningarna för din webbläsare enligt ovan. Du kan även besöka följande webbsida, som skapats av Meta, och följa instruktionerna rörande inställningar för användarbaserad annonsering ("Annonsinställningar") för att ange vilka typer av annonser som ska visas för dig inom Meta: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna är plattformsoberoende och tillämpas på alla enheter, t.ex. stationära datorer och mobila enheter. Personuppgifter som samlas in genom Meta-pixeln raderas eller anonymiseras efter 420 dagar. 

Mer information om dataskydd – specifikt Metas kontaktinformation och Metas dataskyddsombud – liksom dina rättigheter och inställningsalternativ, finns i Terms of Use for Meta Business Tools, Responsible Party Addendum och Meta's Data and Cookie Policy (https://www.facebook.com/policy och https://www.facebook.com/policies/cookies/). 

LinkedIn (Insights-tagg)

Dessutom använder vi så kallad konverteringsspårning med LinkedIn Insights Tag, ett verktyg från LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, på vår webbplats. För detta ändamål integreras LinkedIn Insight Tag på våra sidor och en cookie sätts på din slutenhet av LinkedIn. Detta informerar LinkedIn om att du har besökt våra webbsidor, varvid även din IP-adress samlas in. Dessutom lagras tidsstämplar och händelser som t.ex. sidvisningar. Detta gör det möjligt för oss att statistiskt utvärdera användningen av vår webbplats för att ständigt optimera den. Vi får till exempel veta genom vilken LinkedIn-annons eller interaktion på LinkedIn du kom till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att bättre styra visningen av vår reklam.

Utöver detta kan vi använda LinkedIn Insights Tag för att skapa så kallade "webbplatspubliker" och därmed visa annonser för vår webbplats för LinkedIn-medlemmar som besökt vår webbplats. På så vis paras cookieinformation ihop med LinkedIn-medlemsdata för att skapa publiken. Direkta identifierare avlägsnas från dessa data inom sju dagar och övriga data raderas senast efter 180 dagar.  

Utöver detta kan vi använda LinkedIn Insights Tag för att skapa så kallade "webbplatspubliker" och därmed visa annonser för vår webbplats för LinkedIn-medlemmar som besökt vår webbplats. På så vis paras cookieinformation ihop med LinkedIn-medlemsdata för att skapa publiken. Direkta identifierare avlägsnas från dessa data inom sju dagar och övriga data raderas senast efter 180 dagar.  

Mer information om konverteringsspårning finns på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Observera att uppgifterna kan lagras och behandlas av LinkedIn så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och LinkedIn kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål. För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Du kan förhindra LinkedIns analys av ditt användningsbeteende samt visning av intressebaserade rekommendationer via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

YouTube

Vi har bäddat in videor från YouTube-videotjänsten för YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, på vår webbplats, varvid videotjänsterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz tillhandahålls av europeiska Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube"). 

Vi använder endast de inbäddade YouTube-videorna i så kallat utökat dataskyddsläge. Detta betyder att YouTube inte lagrar cookies för användare som enbart besöker webbplatsen med den inbäddade YouTube-videon och inte klickar på videon för att starta uppspelningen av YouTube-videon. Om du klickar på den inbäddade YouTube-videospelaren på vår webbplats kan YouTube lagra cookies på din enhet och ta emot personuppgifter från dig. Om du är inloggad på YouTube samtidigt kan YouTube tilldela ditt YouTube-konto insamlade data.

Om du inte önskar detta ska du inte använda funktionen eller starta YouTube-videorna.

Behandlingen av personuppgifter som samlas in i samband med användningen av YouTube grundar sig på Art. 6 (1) a) GDPR på grund av den förklaring om samtycke som du har gett för att spela upp respektive video. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för framtida bruk.

Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Information om databehandling och anteckningar om dataskydd på YouTube finns i Googles allmänna dataskyddsinformation https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Instagram

Vi använder en feed från Instagram-tjänsten på vår webbplats. Instagram är en audiovisuell plattform för sociala medier som gör det möjligt för användare att dela foton och videor och vidarebefordra sådana uppgifter till andra sociala nätverk ("Instagram"). Operativ enhet för Instagram-tjänster för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 

Instagram-flödet är integrerat på vår webbplats via en iFrame och säkerställer att vi kan visa dig vårt Instagram-innehåll (t.ex. foton och videor) på vår webbplats. Som standard är flödet inaktiverat (gråmarkerat). Först när du klickar på knappen "Jag godkänner" gör din webbläsare en begäran till Instagrams medieserver, som också överför din IP-adress så att iFrame med vårt Instagram-innehåll kan visas för dig. Detta är tekniskt nödvändigt för överföringen. För användare från Europeiska unionen är den rättsliga grunden för detta Art. 6 (1) (a) GDPR.

Vår webbplats innehåller även länkar till vårt Instagram-konto så att du kan följa oss på Instagram. 

Mer information om dataskydd och dina rättigheter och inställningsalternativ finns i Instagrams sekretesspolicy på https://help.instagram.com/155833707900388/

Twilio SendGrid

Webbplatsen och enskilda produkter använder e-posttjänsten Twilio SendGrid ("Twilio SendGrid") från leverantören Twilio Inc (101 Spear St FL 5 San Francisco, CA, 94105-1554 USA), för att kommunicera med dig i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster. För detta ändamål behandlar vi de uppgifter som är nödvändiga för kommunikationen (t.ex. mottagaradress, ämne, datum och kommunikationsmetod). 

För användare inom EU: Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa data är infriandet av kontraktet som avses i artikel 6.1 b i GDPR.

Besök Twilio SendGrid för mer information om deras databehandling: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

Hur behandlar Dräger mina uppgifter på sociala medier Företagssidor?

Förutom innehållet på webbplatsen har Dräger onlinenärvaro i sociala nätverk och på sociala plattformar.  

Besök företagssidan för sociala medier

Via våra webbplatser kommunicerar vi med våra kunder, intressenter och onlinebesökare ("användare") som är aktiva där. I detta sammanhang kan användardata även komma att behandlas utanför EU. Det kan finnas risker för användarna på grund av att tillämpningen av deras rättigheter försvåras. Användaruppgifter behandlas ofta i marknadsförings- och annonseringssyfte och kan användas för att skapa användarprofiler som bygger på användarbeteende och de intressen som uppstår till följd av dem. Baserat på dessa användarprofiler kan annonser placeras på och utanför plattformarna, som är avsedda att motsvara användarnas intressen. Data lagras även i användarprofilerna oavsett vilka enheter som användarna nyttjar. 

Interaktion på företagets sida för sociala medier

Genom interaktion med oss på våra sidor i sociala medier avslöjar du personlig information för oss. Det kan handla om kontaktinformation, ditt användarnamn eller innehållet i ett meddelande du skickar till oss. Vi behandlar den här informationen baserat på vårt berättigade intresse att interagera med dig och kontakta dig. För användare inom EU är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter artikel 6.1 f i GDPR. Utöver detta kan behandling av personuppgifter för användare inom EU komma att grundas på artikel 6.1 a i GDPR, under förutsättning att motsvarande samtycke givits. Detta gäller särskilt i de fall vi integrerar innehåll från enskilda plattformsleverantörer med våra webbplatser (exempelvis via iFrame, tilläggsprogram med mera), där samtycke är ett krav.

Om vi redan har ett rättsligt avtalsförhållande till dig, eller om ett sådant förhållande är nära förstående, är artikel 6.1 b i GDPR den rättsliga grunden för databehandling av användare inom EU. Detta gäller särskilt vid deltagande i utlottningar. I samband med utlottningar behandlar vi bara data för att kunna kontakta dig och för att kunna skicka vinsten. När vinsten förmedlats, eller om du inte vunnit, raderar vi dina data. 

Databehandling på Facebook och Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Meta"), tillhandahåller anonymiserad statistik och insikter om användares interaktion med våra sidor på Facebook och Instagram (så kallade "page insights" – "sidinsikter"). Dessa insikter går dock inte att kopplas till enskilda användare. Behandlingen följer av vårt berättigade intresse att utvärdera typen av interaktion för att kunna optimera vår företagssida. För användare inom EU är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter artikel 6.1 f i GDPR. 

Behandlingen av personuppgifter som krävs för att skapa sidinsikterna utförs av Meta och oss som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vi har av denna anledning ingått ett avtal med Meta Platforms Ireland Ltd för behandling som gemensamt personuppgiftsansvariga, vilket reglerar dataskyddsplikten mellan oss och Meta. Mer information om databehandling finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/controller_addendum   

Vänligen observera, i enlighet med lagstiftning rörande skydd av metadata, att metadata även överförs till USA eller annat tredje land grundat på standardavtalsklausuler för överföring från personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde, eller annan tillämplig lagstiftning. Mer information om detta finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

I denna överenskommelse har vi fördelat skyldigheterna för dataskyddsuppgiften enligt följande: 

Vi ansvarar för att ge dig all information i enlighet med artikel 13 och 14 i GDPR rörande den gemensamma behandlingen av personuppgifter. 

Meta Platforms Ireland Ltd. är ansvariga för att upprätthålla dina rättigheter enligt artikel 15 till 20 i GDPR avseende personuppgifter som lagras av Meta efter den gemensamma bearbetningen. 

Meta har ensamt personuppgiftsansvar för behandling av överförda data.  

Vänligen observera, i enlighet med lagstiftning rörande skydd av metadata, att metadata även överförs till USA eller annat tredje land grundat på standardavtalsklausuler för överföring från personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde, eller annan tillämplig lagstiftning. Mer information om detta finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Databehandling på LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") är i allmänhet personuppgiftsansvarig när du besöker vår företagssida på LinkedIn. Om du interagerar med vår företagssida på LinkedIn kommer LinkedIn att göra en utvärdering för att kunna tillhandahålla anonymiserad statistik (så kallade "sidinsikter"). Detta gäller särskilt interaktioner med följare, besökare, anställda och konkurrenter. Information om typ av befattning, land, bransch, erfarenhet, företagsstorlek och anställningsstatus utvärderas. Vi tar emot dessa sidinsikter endast i anonymiserad form. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda användare från informationen i sidinsikterna. Ytterligare information om analysdata finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=de

Behandlingen av personuppgifter på vår webbplats för att skapa sidinsikter utförs av oss och LinkedIn som gemensamt personuppgiftsansvariga. För användare inom EU är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vårt berättigade intresse av utvärdering och förbättring av vår företagssida på LinkedIn i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vi har ingått ett avtal med LinkedIn för behandling som gemensamt personuppgiftsansvariga, i vilket dataskyddsplikten mellan oss och LinkedIn specificeras. Åtkomst till avtalet finns här: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

LinkedIn Sales Navigator

Vi använder tjänsten LinkedIn Sales Navigator från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") för att lokalisera, kontakta, kommunicera eller inleda företagskontakter.  

För detta ändamål behandlar vi data som tillhandahålls av LinkedIn. Det handlar vanligtvis om profilinformation, specifikt namn, företag, befattning, arbetslivserfarenhet, utbildning liksom aktiviteter och andra kontakter med medlemmar. Om kommunikation äger rum efter en aktiv kontaktförfrågan, kommer innehållet i denna kommunikation att behandlas av oss. Det är också möjligt att vi överför dessa data till vårt CRM-system och sammanfogar eller länkar dem med data som vi redan har tillgång till.  

Den rättsliga grunden för närmande och kommunikation med företagskontakter via InMail-funktionen i LinkedIn är samtycket från LinkedIn-medlemmen, för användare inom EU är det i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR, under förutsättning att det gavs vid registreringen till LinkedIn. Alla medlemmar kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att ändra sina kommunikationsinställningar på https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing eller genom att använda länken som medföljer alla InMail-meddelanden. Den rättsliga grunden för behandling av profilinformation i den avancerade sökningen och matchningen med våra CRM-data samt export av LinkedIn-profilinformation till vårt CRM-system är vårt berättigade intresse – för användare inom EU i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR – för att effektivt hitta intressanta medlemmar som utgör potentiella företagskontakter liksom att säkerställa ett CRM-system med korrekta och fullständiga dataposter. Om en medlem skickar en förfrågan till oss, eller om det redan finns en affärsrelation, kan den rättsliga grunden för användare inom Europeiska unionen också vara artikel 6.1 b i GDPR. Mer information om dataskydd hos LinkedIn finns på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Information om dina rättigheter återfinns i vår sekretesspolicy under "Vilka rättigheter har jag som datasubjekt?".

Delar Dräger mina uppgifter med andra?

Dräger förbehåller sig rätten att vidarebefordra de uppgifter du skickar till oss till våra dotterbolag och specialiserade återförsäljare över hela världen. Vi vidarebefordrar dock bara uppgifterna om det är nödvändigt för att behandla dina uppgifter för det avsedda ändamålet.

Dräger använder ibland externa tjänsteleverantörer för den tekniska behandlingen av dina uppgifter. Vi kan överföra och behandla dina uppgifter utanför landet där du bor eller i något av de länder där Dräger, dess dotterbolag, specialiserade återförsäljare eller tjänsteleverantörer och leverantörer är verksamma. Sådana företag kan vara baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det finns kontraktsmässiga skyldigheter att följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen både inom företaget och i våra kontakter med våra specialiståterförsäljare, tjänsteleverantörer och leverantörer.

Överförs uppgifter till länder utanför EU eller EES?

I princip sker vår behandling av personuppgifter uteslutande inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I enskilda fall kan det dock vara nödvändigt för oss att överföra information till mottagare i så kallade "tredje länder". Med "tredje land" avses länder utanför Europeiska unionen eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där man inte utan vidare kan anta att nivån på dataskyddet är jämförbar med den i Europeiska unionen. Om den information som överförs också innehåller personuppgifter, kommer vi före överföringen att se till att den nödvändiga adekvata nivån på dataskyddet garanteras i respektive tredje land eller hos mottagaren i tredje land. Detta kan i synnerhet bero på ett så kallat "beslut om adekvat skyddsnivå" från Europeiska kommissionen, som fastställer en adekvat nivå av uppgiftsskydd för ett visst tredjeland som helhet. Alternativt kan vi också basera dataöverföringen på de så kallade EU:s standardavtalsklausuler som överenskommits med mottagaren eller på en samtyckesförklaring som du lämnat i enlighet med detta.

På begäran ger vi dig gärna ytterligare information om lämpliga och adekvata skyddsåtgärder för efterlevnad av en adekvat nivå av dataskydd. Mer information om EU:s så kallade standardavtalsklausuler finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en och information om besluten om adekvat skyddsnivå finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Hur länge lagras personuppgifter?

I princip lagrar vi personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för ändamålet med behandlingen eller vi har ett legitimt intresse av denna lagring och dina intressen av att inte fortsätta lagringen eller behandlingen inte väger tyngre. Detta innebär att vi i allmänhet endast lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla vår webbplats och tillhörande tjänster, eller om vi är juridiskt skyldiga att lagra dessa uppgifter. Vi raderar också personuppgifter utan någon åtgärd från respektive registrerad person så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålet eller lagringen på annat sätt är juridiskt otillåtlig.

Som regel:

 • Uppgifterna raderas eller anonymiseras efter den tidsperiod som anges ovan för respektive databehandling eller webbplatsfunktion som beskrivs närmare.
 • Uppgifter som behandlas i samband med en affärsrelation (särskilt i samband med produkter som beställts från oss) raderas efter det att de lagstadgade lagringsperioderna har löpt ut.
 • de uppgifter som behandlas i samband med kundkontot kommer att raderas när respektive kundkonto har raderats, såvida inte ytterligare lagring krävs för att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder i samband med respektive affärsförhållande.

De personuppgifter som vi måste lagra för att uppfylla lagringsskyldigheter kommer att lagras till slutet av respektive lagringsskyldighet. I den mån vi lagrar personuppgifter uteslutande för att uppfylla lagringsskyldigheter är behandlingen i detta avseende generellt begränsad så att den endast kan nås om detta är nödvändigt med hänsyn till syftet med lagringsskyldigheten.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Dataskyddslagarna i den jurisdiktion där du är bosatt kan ge dig särskilda rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Om de rättsliga kraven uppfylls har du som datasubjekt enligt artikel 4.1 i GDPR olika rättigheter gentemot oss, vilket vi vill informera dig om mer ingående nedan. Du hittar även mer information i artikel 15 till 21 i GDPR.  

För att utöva dessa rättigheter kan du helt enkelt kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktinformation anges ovan, eller använda tekniska medel som vi tillhandahåller.  

Rätt till tillgång, art. 15 GDPR

Du äger rätten att ta emot information från oss angående eventuella data om dig som vi behandlar. Detta inkluderar bland annat information om hur länge och för vilka ändamål vi behandlar dessa data, var de kommer från och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare vi överför dem. Vi kan även förse dig med en kopia av dessa data.  

Rätt till rättelse, art. 16 GDPR

Som datasubjekt äger du rätt att begära att vi utan dröjsmål rättar information om dig som inte längre är korrekt. Du kan dessutom begära att vi kompletterar ofullständiga personuppgifter. Om lagstiftningen så kräver kommer vi, i de fall dina data överförts till tredje part, även att informera dem om rättelserna.  

Rätt till radering (så kallad "rätt att bli bortglömd"), art. 17 GDPR

Som datasubjekt äger du rätt att begära att vi utan dröjsmål raderar dina personuppgifter om ett eller flera av följande skäl föreligger:  

Dina uppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt, eller syftet har uppnåtts;  

Du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen,  

Du invänder mot behandlingen samtidigt som det inte finns några övergripande berättigade skäl för behandling; när det gäller personuppgifter för direktreklam räcker en enda invändning från dig angående behandlingen,  

Dina personuppgifter har behandlats olovligen;  

raderingen av dina data är nödvändig för att efterleva rättsliga skyldigheter enligt EU eller det medlemsland vars lagstiftning gäller.  

Observera att din rätt till radering kan begränsas av rättsliga bestämmelser. Det gäller särskilt restriktioner som anges i artikel 17 i GDPR.  

Rätt till begränsning av behandling (blockering), Art. 18 GDPR

Som datasubjekt har du även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av nedanstående villkor uppfylls:  

Du bestrider dina personuppgifters riktighet under en tidsperiod som ger oss möjlighet att verifiera uppgifterna  

Behandlingen är olaglig men du invänder mot radering av personuppgifter och begär istället att användandet av dina personuppgifter ska begränsas  

Vi behöver inte längre dina personuppgifter för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller  

Du har invänt mot behandlingen så länge det inte har avgjorts huruvida våra berättigade skäl har företräde framför dina.  

Om du har erhållit en begränsning av behandlingen enligt ovanstående lista, informerar vi dig innan begränsningen återkallas.  

Rätt till återkallande av samtycke, art. 7 (3) GDPR

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida bruk. Återkallelsen kan göras i form av ett informellt meddelande till ovanstående kontaktadresser eller via tekniska medel som vi tillhandahåller för detta ändamål. Att du återkallar ditt samtycke förändrar inte lagligheten för den databehandling som ägt rum fram till denna tidpunkt.  

Rätt till dataportabilitet, art. 20 GDPR

Som datasubjekt har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till andra. Information och begränsningar finns i artikel 20 i GDPR. Utövandet av denna rätt påverkar inte din rätt till radering.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, Art. 77 GDPR

Om du anser att vår behandling av dina data står i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd, har du rätt att lämna in ett klagomål till en av de behöriga tillsynsmyndigheterna, till exempel Independent Centre for Data Protection Schleswig-Holstein eller en tillsynsmyndighet i det medlemsland där du bor, din arbetsplats eller platsen där dataskyddsöverträdelsen ska ha ägt rum.  

Rätt att invända, art. 21 GDPR

Som datasubjekt äger du rätt att, med hänsyn taget till din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som utförs i enlighet med artikel6.1 e eller 6.1 f i GDPR. Detta gäller även profilering enligt dessa förbehåll. I händelse av en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte vi kan uppvisa övertygande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter som datasubjekt, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Om vi behandlar personuppgifter för syftet direktreklam har du som datasubjekt rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för denna marknadsföring. Detta gäller även profilering i den mån detta är kopplat till sådan direktreklam.  

Om du i egenskap av datasubjekt invänder mot behandling för direktreklam kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 


Ändringar i vår dataskyddspolicy

Du läser för närvarande sekretesspolicyn version 6.3 från 10/2023.  

Dräger kan när som helst ändra sekretesspolicyn om ...  

... vi lanserar nya produkter eller tjänster   

... internetprocedurerna förändras   

... Internet- och IT-säkerhetstekniken utvecklas   

... nya rättsliga krav tillkommer.   

Vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller komplettera vår dataskyddsdeklaration när det behövs. Vi publicerar den reviderade versionen här. Den kommer då att gälla framtida användning av vår webbplats. Leta upp dataskyddsdeklarationen med jämna mellanrum för att ta del av den aktuella statusen. Detta medför inga förändringar rörande syften för de uppgifter som redan är lagrade.   

All information på våra webbplatser har kontrollerats mycket omsorgsfullt. Vi kan dock inte garantera att innehållet på våra webbplatser alltid är korrekt, fullständigt och uppdaterat.