Tillbehör och förbrukningsmaterial - Tillbehör och förbrukningsmaterial

Tillbehör och förbrukningsmaterial

Kontakta oss

Tillbehör och förbrukningsmaterial

Tillbehör och förbrukningsmaterial från Dräger skyddar utrustningen och bidrar till att optimera ditt kliniska arbetsflöde. Genom att välja tillbehör och förbrukningsmaterial från Dräger kan du vara säker på att din utrustning och dina investeringar säkerställs på bästa möjliga sätt.

Vi har tillbehör och förbrukningsmaterial för intensivvården, operationssalen, neonatalvården. Hos oss hittar du bland annat CPAP utrustning, bakteriefilter, andningsfilter, HEPA-filter, flödesgivare, saturationsmätare, bodtrycksmanschett m.m.

Produktkategorier

Accessories-and-Consumables-3-2-MT-4906-2008.jpg

Intensivvården

Drägers tillbehör och förbrukningsartiklar för intensivvården är testade för ultimat kompatibilitet för att underlätta ditt dagliga arbete. Genom att tillhandahålla kompletta systemlösningar fokuserar Dräger på att öka patientsäkerheten och minska kostnaderna.

operating-room-accessories-anaesthesia-masks-with-breathing-ball-3-2-D-26694-2020.jpg

Operationssalen

Drägers tillbehör och förbrukningsartiklar för operationssalen hjälper dig att utnyttja anestesiutrustningens fulla potential och kan även öka effektiviteten i operationssalen.

Neonatal-Care-Accessories-premature-baby-in-the-nicu-3-2-64732-2012.jpg

Neonatalvården

Drägers tillbehör och förbrukningsartiklar för neonatalvården erbjuder kompletta lösningar för vård av för tidigt födda barn; Skräddarsydd för att förbättra värmereglering, neonatal andningsstöd, vital övervakning och mycket mer.

Blood-pressure-cuff-accessories-3-2-D-3394-2018.jpg

Övervakning och IT-lösningar

Drägers tillbehör och förbrukningsartiklar visar alla parametrar kopplad till vår vitala övervakning. De finns i olika varianter såsom återanvändbara- och engångsartiklar. Detta ger dig möjligheten att hitta rätt lösning för att optimera arbetsflödet.

accessories-catalogue-2022-4-3.png

Katalog: Tillbehör och förbrukningsmaterial

ORIGINALTILLBEHÖR FRÅN DRÄGER. 

Som anställd inom sjukvården står du dagligen inför ett stort tryck, både i tid och kostnader, medan du ska ta hand om patienterna. Vi på Dräger önskar att stödja ditt arbete med teknisk medicinsk utrustning, som kan hjälpa dig att arbeta smidigt och till din fulla potential. Våra tillbehör och förbrukningsmaterial hjälper dig att ge den bästa möjliga vård till dina patienter och samtidigt förbättra dina processer.

Ladda ner

Infection-Prevention-Scene-3-2-D-6557-2018.jpg

Förhindra sjukhusinfektioner

Patienter på sjukhus har ofta ett försvagat immunförsvar och är särskilt mottagliga för infektioner. Statistiken visar att 7% av patienterna på sjukhus i industriländer och 10% av patienterna i utvecklingsländer kommer att få minst en infektion till följd av sin vistelse.1

20-30% av nosochomiala infektioner kan förebyggas med lämpliga hygienåtgärder2. En viktig åtgärd är att bryta infektionskedjan.


Våra förbrukningsvaror och tillbehör är av hög kvalitet, enkla att använda och bekväma för patienten. Vi har produkter för alla typer av patienter, och för alla akutmottagningar - från intagning till utskrivning.

Våra produkter och lösningar

Våra engångsprodukter bidrar till att minska risken för sjukhusinfektioner.

pack2go-set-2go-die-vorteile-auf-einen-blick-3-2-d-42734-2015.jpg

Set2Go och Pack2Go

safestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1576-2022.jpg

Mechanical-Filters

carestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1572-2022.jpg

Electrostatic-Filter

twinstar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1578-2022.jpg

Filter and Heat and moisture exchanger (TwinStar)

ecg-monitoring-3-2.jpg

Electrocardiography-ECG

reusable-nibp-cuffs-3-2.jpg

Non-invasive-blood-pressure-cuffs

tcore-sensor-3-2-d-19411-2015.jpg

Tcore Temperature Monitoring System

draeger-pulse-oximetry-spo2-3-2-MT-3057-2003.jpg

Pulse Oximetry SPO2

waterlock-2-3-2.jpg

WaterLock 2

Referenser

 1. Health care-associated infections Fact Sheet WHO: http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf
 2. How many nosocomial infections are avoidable? Gastmeier P et al., Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 – 93
HCA-Scene-3-2-D-10136-2018.jpg

Kvalitet, tillförlitlighet och prestanda

Våra originaltillbehör mäts mot strikta interna standarder på vårt testcenter och uppfyller alla officiella kvalitetsstandarder. Varje produkt genomgår nästan 100 000 testomgångar innan den görs tillgänglig för våra kunder.

Produkterna testas också med tillhörande apparater och tillbehör för att säkerställa optimal driftsprestanda och minska kompatibilitetsrisken. En kompatibilitetsförklaring bekräftar att en viss produkt har testats i kombination med motsvarande utrustning.

Tillbehören testas med vår medicinska utrustning enligt IEC 60601-2-13 och EN ISO 8835. Vi rekommenderar att du använder Dräger-godkända tillbehör och förbrukningsvaror tillsammans med Dräger-apparater för att optimera prestanda och funktionalitet.

Dräger Tillbehör: Testad av våra tuffaste testare

Våra testare lämnar inget åt slumpen!

Produkthöjdpunkter

Kvalitetstestad för kompatibilitet, för att säkerställa patientsäkerheten och förbättra konsekvent driftsprestanda.

waterlock-2-3-2.jpg

WaterLock 2

flow-sensor-3-2-d-23802-2015.jpg

Flow Sensor

o2-sensor-capsule-3-2-MT-229-99.jpg

Oxygen Sensor Capsule

tcore-sensor-3-2-d-19411-2015.jpg

Tcore Temperature Monitoring System

Environment-3-2-D-11013-2009.JPG

Hög standard och miljövänliga produkter

Höga krav på biokompatibilitetstestning och patientsäkerhet

Medicintekniska produkter som är direkt (eller indirekt) i kontakt med mänsklig vävnad måste testas för resiliens hos patienter. För vissa länder måste den avsedda användningen och varaktigheten av användningsstandarder som ISO 10993-1 uppfyllas.

Miljövänliga produkter

Från produktkoncept och produktion till transport och bortskaffande – vi har utvecklat miljövänliga designprinciper för utvecklingsprocessen – inte bara under användningsfasen utan under hela livscykeln.


ISS-ESG-Prime-Label-Corporate-Responsibility-4-3.jpg

Externt erkännande av våra hållbarhetsresultat (2019 - 2020)

ISS ESG corporate rating (sept 2020):Dräger tilldelades prime label vilket är det bästa betyget inom kategorin medicinsk teknisk utrustning. 

EcoVadis-instituttets CSR-betyg:  Dräger rankades som "De 5 procenten av sektorn" och fick guldstatus 2020. 

MSCI ESG-betyg: Dräger fick betyget A. 

Läs mer i vår hållbarhetsrapport för 2019: 2019 Sustainability Report.

NICU-Scene-3-2-D-6667-2018.jpg

Vi tar ansvar för både patienter och miljö

Di (2-etylhexyl) ftalat (DEHP) är en syntetisk kemikalie i ftalatfamiljen. Ftalater är en grupp farliga ämnen som främst används som mjukgörare i plast (främst PVC). 

DEHP förorenar miljön genom bland annat utsläpp från industrin och avfallshantering. DEHP kan också komma in i människokroppen, vilket väcker oro för eventuella negativa hälsoeffekter1.

Eftersom DEHP granskas av tillsynsmyndigheter och medicinska myndigheter har ett antal DEHP-alternativ godkänts av European Pharmacopeia och gjorts tillgängliga för nästan alla medicinska tillämpningar2.


Produkthöjdpunkter

Upptäck våra DEHP-fria produkter för patienttillämpningar för vuxna till neonatala patienter.

litestar-anesthesia-face-mask-family-3-2-d-957-2010.jpg

Anaesthesia-Masks

o2-star-portfolio-3-2-d-92518-2013

O2 Star Portfolio

draeger-ventstar-oxylog-breathing-systems-3-2-D-2936-2018.jpg

VentStar Oxylog Breathing Systems

anesthesia-set-ventstar-wt-280-3-2-d-32542-2011.jpg

Anaesthesia Sets and Breathing Circuits with Watertrap

ergo-star-catheter-mounts-3-2-D-13182-2014.jpg

Catheter Mounts

neonatal-ventilation-accessories-3-2-d-11028-2016

Neonatal Ventilation Accessories

Referenser

 1.  S. S. Singh Rowdhwal and J. Chen; “Toxic Effects of Di-2-ethylhexyl Phthalate: An Overview”; Volume 2018; Article ID 1750368: https://doi.org/10.1155/2018/1750368
 2.  Plasticisers for medical applications: Plasticisers for medical applications – PVCMed Alliance
Ventilation-Scene-3-2-D-10125-2018.jpg

Fokus på patientkomfort under NIV-behandling

Våra neonatala ventilationstillbehör och förbrukningsvaror är skonsamma mot barnet, vilket bidrar till att minska stress och främja utvecklingen hos barnet.

Fördelarna med icke-invasiv ventilation inkluderar:

 • Färre komplikationer1
 • Kortare vistelser på IVA2
 • Förbättrad livskvalitet3,4
 • Ökad chans att överleva5
 • Minskad risk för infektioner6,7
Rotation-Mask-Strategy-3-2-dgt-704-2017-en-2020-03-2.jpg

Förbättra NIV-toleransen med rotationsstrategier

Det finns två nyckelfaktorer förknippade med en framgångsrik NIV-behandling:

Rotation av masktyper

Studier har visat att byte mellan olika typer av masker ger en effektivare behandling av akut andningssvikt.

Val av gränssnitt

En strategi med växlande gränssnitt minskar inte bara de punkter där trycket är som störst, utan förbättrar också NIV-toleransen och effektiviteten.8,9

Produkthöjdpunkter

Produkter som är utformade för att ge komfort under behandlingen och förbättra patientens resultat:


non-invasive-ventilation-mask-3-2-niv-d-10386-2016-1

Non Invasive Ventilation Masks

hi-flow-star-adult-l-3-2-d-3002-2018.jpg

HI Flow Star System

neonatal-ventilation-accessories-3-2-d-11028-2016

Neonatal Ventilation Accessories

tcore-sensor-3-2-d-19411-2015.jpg

Tcore Temperature Monitoring System

Referenser

 1. Ferrer M, et al. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; Vol. 168, No. 1:70–76. (PubMed)
 2. Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003; 31(5):1312-7. (PubMed)
 3. Bülow HH, Thorsager B, Hoejberg JM. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: 165-170.
 4. Patient-ventilator interaction and sleep in mechanically ventilated patients: Pressure support versus proportional assist ventilation Karen Bosma, Gabriela Ferreyra, Cristina Ambrogio, et al., Crit Care Med 2007; 35:1048–1054
 5. Ram FSF, Picot J, Lightowler J, Wedzicha JA. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004
 6. Antonelli M, et al. * A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. _N Engl J Med 1998, 339: * 429-435.
 7. Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961
 8. Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961.
 9.  Ozyilmaz E et al*.* Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19
Hospital-Staff-Scene-Saarbrücken-3-2-D-2341-2016.JPG

Ökad effektivitet och minskade kostnader

Kvalitetssäkring och processoptimering är viktigt inom alla delar av sjukhuset. Vi hjälper dig att uppnå dessa mål genom:

Skräddarsydda lösningar

Med våra Set2go-lösningar får du ett skräddarsydda paket med engångsförnödelser. Ett artikelnummer innehåller alla produkter i ett paket. 

NICU-Scene-Staff-3-2-D-15014-2018.jpg

Standardisering

Våra förbrukningsvaror kan användas på nästan alla Dräger-apparater, över avdelningar. Detta bidrar till:

 • förenklad logistik
 • besparingar relaterade till arbete, tid och pengar


Tillförlitlighet

Dräger är ett globalt företag och representerat i över 190 länder. Vi har en välutvecklad och pålitlig logistikkedja.

Förhindra sjukhusinfektioner

Varje år drabbas 400 000-600 000 patienter på tyska sjukhus av nosokomiala infektioner. Enligt National Surveillance Center (NRZ) kan 20-30% av dessa infektioner förebyggas med lämpliga hygienåtgärder

Produkthöjdpunkter

pack2go-set-2go-die-vorteile-auf-einen-blick-3-2-d-42734-2015.jpg

Set2Go and Pack2Go

Draeger-Draegersorb-800-plus-Soda-Lime-3-2.jpg

Soda Lime Drägersorb 800+

Draeger-Draegersorb-Free-Soda-Lime-2-3.jpg

Soda Lime Drägersorb Free

RFID-Accessories-3-2-D-45184-2015.jpg

RFID Accessories

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Borgarfjordsgatan 13B,
164 40 Kista

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00