Anestesiapparater  - Dräger Anestesiapparater Perseus A500 i operationssalen

Anestesiapparater

Kontakta oss

Innovativa anestesiapparater med avancerade funktioner

I över 100 år har Dräger utvecklat medicinteknisk utrustning med fokus på kundens utmaningar och behov. Vi erbjuder ett brett utbud av anestesiapparater med avancerade funktioner som hjälper dig i dina dagliga uppgifter och rutiner. Den ergonomiska och användarvänliga designen gör att du kan skräddarsy din apparat för individuella behov. Resultatet blir att du kan ägna full uppmärksamhet åt patienten.

Våra tekniska lösningar, innovativa programvara, smarta design och beslutsstödsverktyg ger stor flexibilitet när det gäller att anpassa arbetsflödet. I kombination med våra övervakningslösningar har du patientdata tillgängliga vilket underlättar effektiva beslut. Våra anestesiapparater tillåter dig också att använda olika metoder, till exempel Lungprotektiv ventilation och kombinera med minimal- eller lågflödesanestesi.

Anestesiapparater

Perseus® A500

Perseus® A500

Högintegrerad anestesiplattform. Färskgasleverans och elektronisk gasblandning genom att ställa in värden direkt på skärmen. Elektriskt driven och elektroniskt styrd turbinventilator TurboVent2 som tillåter riktig CPAP i manuell spontant läge. Integrerat andningssystem inkl. patientcirkelvärmare. Integrerad anestesigasmonitorering. Upp till 3 förgasare. 15.3" pekskärm med konfigurerbara vyer och profiler. Optioner finns som till exempel: Automatisk Lungrekryterings, Tillbehör med RFID-teknik, APRV ventilation.

Mer information

draeger-atlan-a350-a350-xl-3-2-d-12837-2018

Atlan® A350/A350 XL

Bygg din egen anestesiapparat som passar dig, modullösningar som är enkelt att integrera. Atlan är för alla patienttyper kan fås med extra arbetsyta och förvaringsutrymmen. Utrustad med en elektronisk gasmixer med automatisk kontroll av medicinska gaser. Hög ventilationskvalité hjälper till att minska lungkomplikationer och längden på patienters vistelse. Beslutsstödsverktyg som ger möjligheten att fatta bättre beslut i komplexa situationer. Modern design med runda och mjuka ytor som gör det enklare att rengöra och desinficera anestesiapparaten.

Mer information

Zeus® Infinity® Empowered

Zeus® Infinity® Empowered

Den allra senaste integrerade anestesiarbetsstationen. Färskgasleverans och elektronisk blandning genom att ställa in värden direkt på skärmen. Elektriskt driven och elektroniskt styrd turbinventilator TurboVent2. Integrerat andningssystem och övervakning av anestesigas. Automatisk flödesreglering. Upp till 2 DIVA-moduler för direkt injektion av anestesigas. 20" pekskärm med lagringsbara vyer och profiler. Möjliggör målstyrd anestesi (TCA).

Mer information

Anestesiapparat, fabius, dräger Anestesi, Anestesiutrustning

Dräger Fabius® MRI

Lättanvänd anestesimaskin för MR-rummet. Färskgasleverans med manuella nålventiler. Elektriskt driven och elektroniskt styrd kolvventilator E-Vent. Lättplacerat andningssystem. Enkel montering av andningssystemet på båda sidor. Upp till 2 förgasare. 6,5 "LCD-färgskärm. Drift i närheten till MR-system (1,5 och 3 Tesla) vid 40 m Tesla fältstyrkor. Två integrerade Tesla-mätare. Fjärrdataöverföring och lagring.

Mer information

Relaterade produkter

anestesi, dräger, tillbehör

Tillbehör och förbrukningsmaterial för operationssalen

anestesi, dräger, monitorering

Patientövervakning och IT

Movita System, Perseus A500, Polaris 600, dräger lampor

Medicinsk belysning

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Borgarfjordsgatan 13B,
164 40 Kista

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00