Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Uppkopplad medicinteknisk utrustning som delar data och interoperabilitet

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning

Mer information

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning

75% av all medicintekniska utrustning vid en intensivvårdssäng, som skulle kunna integreras i sjukhusets informationssystem, inte har integrerats. Detta leder till ofullständiga journaler?[1] 87% av alla läkare uppfattar dessutom de administrativa uppgifterna som den främsta orsaken till arbetsrelaterad stress.[2] Bara i det amerkanska sjukvårdsystemet skulle 35 miljarder USD kunna sparas varje år genom en minskning antalet oönskade händelser, undvika överflödiga tester, minskad manuell dokumentation och kortare sjukhusvistelser.[1]

Läs mer

Dessa exempel understryker potentialen för interoperabilitet mellan de anslutna medicintekniska enheter som används på ditt sjukhus. Interoperabilitet är förmågan att på ett smidigt, automatiskt och säkert utbyta tolkningsbara data mellan enheter och system inom ett IT-nätverk på ett standardiserat sätt utan tekniska begränsningar.[3],[4],[5]

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning kan bidra till att förbättra patientsäkerheten genom att man kan reducera antalet medicinska fel och öka effektiviteten i kliniska och administrativa processer genom automation och fjärrstyrningsfunktioner, samtidigt som man implementerar en framtidssäker infrastruktur som bygger på öppna industristandarder.

Vår vision om en uppkopplad framtid inom akutvården

Vår mission: Att förbättra akutvården. Som din specialist inom akutvård vet vi att anslutna lösningar har en viktig roll för att förbättra resultaten och öka effektiviteten i patientvården. Vi föreställer oss en framtid för akutvården där medicintekniska enheter är anslutna som system, som interagerar med varandra för att möjliggöra nya kliniska tillämpningar i en säker och trygg miljö.

Titta på videon för att se mer om vår vision om uppkoppling av medicinteknisk utrustning.

Våra kompetensområden

Larmhantering

Minska den stress och larmtrötthet som orsakas av akustiska larm samtidigt som effektiviteten i de kliniska processerna mellan stationer ökar.

Läs mer

Cybersäkerhet

Säkerställ kontinuerlig vårdleverans samtidigt som tillgångar och känslig information från sjukhus och deras patienter skyddas i enlighet med regelverken.

Läs mer

Analys av sjukhusdata

Hantera vårdkostnaderna genom att öka effektiviteten och förbättra resultaten med hjälp av databaserat beslutsfattande.

Läs mer

ISO/IEEE 11073-SDC

Läs mer om hur du bryter igenom dagens vallar för anslutning av medicinteknisk utrustning genom att använda ISO/IEEE 11073-SDC för säker och dynamisk interoperabilitet i akutvårdsmiljöer.

Läs mer

Broschyrer

Interoperability-with-draeger-cover-9-11-9110167.JPG

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att förbättra patientvården genom att stärka den mänskliga kapaciteten med anslutna medicintekniska enheter och systemlösningar.

Connected-technologies-infographic-9-11.jpg

Lär dig mer om hur Internet of Medical Things gör det möjligt att undvika medicinska fel och ineffektivitet vid akutvård.

Intensivvården

Interoperabiliteten mellan anslutna medicintekniska enheter kan hjälpa vårdpersonal runt om i världen att undvika förebyggbara medicinska fel och potentiellt allvarlig ineffektivitet.[6] Som din specialist inom akutvård kombinerar vi lösningar, tjänster och expertis för att tillhandahålla integrerade systemlösningar för intensivvården på sjukhus.

Läs mer om vår approach för att förbättra akutvården med våra anslutningslösningar:

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-3-2-D-30091-2020.jpg
Är du redo för de kommande utmaningarna inom intensivvården?

Svep åt höger för att läsa mer om vår inställning till interoperabilitet för medicinteknisk utrustning

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-remote-care-3-2-D-30092-2020.jpg
Kan du bara komma åt data vid vårdplatsen?

Håll dig uppdaterad om patientstatus samtidigt som du skyddar personalen med fjärrvård

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-data-integration-3-2-D-30096-2020.jpg
Är patientsäkerheten hotad på grund av den ökande bördan av administrativa uppgifter?

Skapa mer tid för vård med hjälp av elektronisk dokumentation med dataintegration

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-alarm-management-3-2-D-30093-2020.jpg
Hanterar du larmen på rätt sätt?

Minska stressnivåerna och håll patienterna säkra med larmhanteringsstrategier

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-assisted-therapies-3-2-D-30094-2020.jpg
Kan du individualisera behandlingsstrategierna?

Öka patientsäkerheten samtidigt som du effektiviserar arbetsflödena med assisterade behandlingar

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-data-analytics-3-2-D-30097-2020.jpg
Vet du vad dina terapiapparater och patientmonitorer vet?

Utnyttja kraften i data och använd Hospital Data Analytics för bättre beslutsfattande

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
Är du orolig för obehörig åtkomst till patientdata?

Din cybersäkerhet är vår prioritet att skydda känslig information

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-digital-services-3-2-D-18704-2020.jpg
Har du transparens i maskinparken med medicinteknisk utrustning?

Håll systemets prestanda på höga nivåer med Digital Services

Läs mer om uppkopplade medicintekniska lösningar från Dräger:

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Intensive-Care-3-2.jpg

Titta på videon och upptäck hur medicintekniska system och IT-lösningar från Dräger gör det möjligt för dig att utnyttja utrustningens interoperabilitet på intensivvårdsavdelningarna.

Medical-device-interoperability-in-intensive-care-3-2-title-9109950.JPG

Upptäck hur medicintekniska system och IT-lösningar från Dräger gör det möjligt för dig att utnyttja utrustningens interoperabilitet på intensivvårdsavdelningarna.

Perioperativ vård

Vi förutser att interoperabilitet för medicintekniska produkter kommer att aktivt stärka den mänskliga kapaciteten vid vårdleveransen. Som din specialist inom akutvård kombinerar vi lösningar, tjänster och expertis för att tillhandahålla integrerade systemlösningar i och runt operationssalarna.

Läs mer om vår inställning till att förbättra akutvården med våra anslutningslösningar:

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-perioperative-care-3-2-D-18701-2020_RGB.jpg
Är du redo för de kommande utmaningarna inom perioperativ vård?

Svep åt höger för att läsa mer om vår inställning till interoperabilitet för medicinteknisk utrustning

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-perioperative-care-assisted-therapies-3-2-D-18702-2020.jpg
Får du ut mesta möjliga av kliniska data i och runt operationssalen?

Få ut mesta möjliga av nära realtidsdata med assisterade behandlingar

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-perioperative-care-data-integration-3-2-D-18703-2020_RGB.jpg
Vill du ha mer tid för dina patienter istället för administrativa uppgifter?

Exportera data i HL7-format till sjukhusinformationssystemen

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-perioperative-care-hospital-data-analytics-3-2-D-18709-2020_RGB.jpg
Vill du minska miljöföroreningarna samtidigt som du sparar pengar?

Använd Hospital Data Analytics för att minska förbrukningen av anestesigaser

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
Är du orolig för obehörig åtkomst till patientdata?

Din cybersäkerhet är vår prioritet att skydda känslig information

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning - Connectivity-in-perioperative-care-digital-services-3-2-D-30116-2020.jpg
Är du intresserad av att maximera tillgänglighetstiden för operationssalarna?

Underhåll enheter och kontrollera deras status på distans med Connected Maintenance

Läs mer om uppkopplade medicintekniska lösningar från Dräger:

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2.jpg

Titta på videon och upptäck hur medicintekniska system och IT-lösningar från Dräger gör det möjligt för dig att utnyttja utrustningens interoperabilitet i operationssalarna.

Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2-br-9107544.jpg

Upptäck hur medicintekniska system och IT-lösningar från Dräger gör det möjligt för dig att utnyttja utrustningens interoperabilitet på avdelningarna för perioperativ vård.

Läs mer om våra integrerade systemerbjudanden

Mobile-Patient-Watch-3-2-D-6442-2018.JPG

Bärbar patientövervakning

Få tillgång till data från patientens övervaknings- och behandlingsutrustning i Infinity®-nätverket via en vanlig webbläsare. Visa övervakningskurvor och respiratoriska data i nära realtid på en mobiltelefon eller stationär dator.

clinical-assistance-package-3-2.jpg

Clinical Assistance Package

Förstärk livräddande medicinteknisk utrustning med systemfunktioner. Syftet med Clinical Assistance Package (CAP) är att öka effektiviteten och minska felfrekvensen vid anestesi tack vare interoperabilitet.

Alarm-History-Analytics-3-2-D-21843-2020.jpg

Alarm History Analytics

Alarm History Analytics-applikationen ger information om larm från anslutna Infinity®-patientmonitorer i en akutvårdsmiljö och gör det möjligt att effektivisera larmhanteringen.

Gas-Consumption-Analytics-3-2-D-21844-2020.JPG

Gas Consumption Analytics

Minska förbrukningen av flyktiga anestesimedel med Gas Consumption Analytics. Applikationen hjälper dig att få klinisk och ekonomisk information om anestesimaskinernas förbrukning.

draeger-smartpilot-view-3-2-d-19709-2015

SmartPilot® View

SmartPilot® View erbjuder en innovativ, avancerad modelleringsteknik och ett omfattande visualiseringskoncept för komplexa läkemedelseffekter för att visa nuvarande och predikterade anestesinivåer.

Infinity-Acute-Care-System-3-2-D-28328-2017.jpg

Infinity® Acute Care System

Omvandla ditt kliniska arbetsflöde med Infinity® Acute Care System för ett omfattande urval av patientinformation och kraftfulla analysverktyg vid vårdplatsen.

Infinity-Central-Station-Wide-3-2-D-10185-201.JPG

Infinity® CentralStation Wide

Visa omfattande kliniska data, i realtid och retrospektivt, från ansluten medicinteknisk utrustning på Infinity® CentralStation Wide för att kunna fatta de effektivaste vårdbesluten för patienterna.

infinity-gateway-suite-3-2.jpg

Infinity® Gateway Suite

Få ut mesta möjliga av dina kliniska informationssystem genom att integrera data från Drägers övervaknings- och behandlingsenheter med laboratorieresultat, uppgifter i elektroniska patientjournaler och kliniska informationssystem som täcker flera avdelningar på sjukhuset.

Infinity-M300-3-2-D-19731-2009.jpg

Infinity® M300+

Infinity® M300+ erbjuder kontinuerlig övervakning av telemetripatienter med hjälp av sjukhusets WiFi-nätverk. Ta emot synliga och hörbara larm för att varna för förändringar i patientens tillstånd och samtidigt stödja patientens mobilitet.

perseus-a500-anesthesia-machines-3-2-D-90970-2013.jpg

Perseus® A500

Enastående ventilatorteknik kombineras med de senaste metoderna för ergonomi och systemintegration till en innovativ anestesimaskin för att effektivisera ditt anestesiarbetsflöde.

Atlan-300-3-2-D-12642-2018.jpg

Atlan® A300/A300 XL

Den omfattande uppsättningen kliniska funktioner och den beprövade ventilationskvaliteten gör Atlan till den perfekta anestesiarbetsstationen för alla patienter och kirurgiska ingrepp.

Atlan-350-3-2-D-12837-2018.jpg

Atlan® A350/A350 XL

Den omfattande uppsättningen kliniska funktioner och den beprövade ventilationskvaliteten gör Atlan till den perfekta anestesiarbetsstationen för alla patienter och kirurgiska ingrepp.

Ventilation-Evita-V-800-3-2-D-5758-2018-V800-PC-AC-Neo.jpg

Evita® V800

Upplev nästa nivå av ventilatoranvändning. Evita® V800 kombinerar högpresterande ventilation med en estetisk design som möjliggör snabb och effektiv användning.

evita-v-600-3-2-d-5742-2018.jpg

Evita® V600

Upplev nästa nivå av ventilatoranvändning. Evita® V600 kombinerar högpresterande ventilation med en estetisk design som möjliggör snabb och effektiv användning.

draeger-pulmovista-500-3-2-3-d-25283-2009

PulmoVista® 500

Utnyttja kraften i elektrisk impedanstomografi (EIT) till gagn för dig och dina patienter. Med PulmoVista® 500 kan du visualisera den regionala luftdistributionen i lungorna – icke-invasivt, i realtid och direkt vid patienten.

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00

Referenser

  1. West Health institute (2013). The value of medical device interoperability: Improving patient care with more than $30 billion in annual health care savings.
  2. Bodenheimer, T. & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. Annals of Family Medicine, 12(6). S.573-576.
  3. Pronovost P.; Johns M. M. E.; Palmer S.; Bono R. C.; Fridsma D. B.; Gettinger A.; Goldman J.; Johnson W.; Karney M.; Samitt C.; Sriram R. D.; Zenooz A. & Wang Y. C. (2018). Procuring Interoperability: Achieving High-Quality, Connected, and Person-Centered Care. Washington, DC: National Academy of Medicine.
  4. Taylor, K.; Steedman, M.; Sanghera, A. & Thaxter, M. (2018). Medtech and the Internet of Medical Things. How connected medical devices are transforming healthcare. Deloitte Centre for Health Solutions.
  5. Beyerer, J. (2013). visIT Interoperabilität. Karlsruhe: Fraunhofer IOSB. 
  6. Sayrafian, K.; Stanford, V. & Garguilo, J. (2011). Medical Device Interoperability.