Lösningar för larmhantering

Patientlarm gör det möjligt för vårdpersonal att reagera i tid, vilket är viktigt för att ge bästa möjliga vård till patienter på intensivvårdsavdelningar. Allt för många patientlarm innebär olika utmaningar som behöver hanteras systematiskt för att undvika negativa händelser. En intensivvårdsavdelning med mycket ljud kan leda till att patienter och vårdpersonal utvecklar stress. Intensivvårdsavdelningar har uppmätt en bullernivåer på över 45 dBA, vilket är högre än de 35 dBA som WHO rekommenderar1. Vid en intensivvårdssäng kan upp till 350 larm inträffa per dag, varav upp till 95% är kliniskt irrelevanta2. Detta kan leda till larmtrötthet hos vårdpersonalen, vilket kan resultera i att de blir okänsliga för larm.

Vår helhetssyn vid hantering av patientlarm

Effektiv larmhantering gör det möjligt att systematiskt minska onödigt ljud för patienter och vårdpersonal. Dräger kan ge dig kunskap, system och lösningar. Lär dig mer om de olika delarna av en systematisk hantering av patientlarm, så att dina patienter kan återhämta sig i lugn och ro och din personal kan arbeta fokuserat.

Challenges-Clinical-Alarms-Infographic-DMC-104206-9-11.jpg

Infografiken visar varför du behöver en strategi för larmhantering och hur du kan använda den.

alarm.jpg

Infografiken visar hur du kan skapa en systematisk larmhantering. 

Lösningar för larmhantering

Connectivity-in-intensive-care-alarm-management-3-2-D-30093-2020.jpg

Rätt larm till rätt person

För att hantera kritiska patientlarm på ett säkert sätt samarbetar vi med Ascom för en integrerad lösning vid distribution av larm. Genom att skicka larm från Drägers utrustning direkt via ett Distributed Information System (DIS) till ansvarig vårdpersonal, gör vi det möjligt att agera snabbt i kritiska situationer.

ascom-logo-4-3.jpg

Distribution av larm: Vår lösning tillsammans med Ascom

Tillsammans med Ascom skapar vi ett integrerat sysytem med Drägers utrustning. 

Läs mer

Larmhantering broschyr

Ladda ner vår broschyr och läs mer om våra integrerade lösningar för larmhantering.

Ladda ner

Alarm-Analysis-3-2-D-6707-2022.JPG

Kontinuerlig information av larmsituationen

Med Alarm History Analytics får du kontinuerlig information från dina patientlarm. Lösningen ger en anpassad analys av de larm som kommer från dina Infinity® patientmonitorer. Identifiera orsakerna till högt antal larm på dina enheter och övervaka resultaten på instrumentpanelen.

Service-Scene-3-2-D-45269-2021.JPG

Strategi för att minska onödiga larm

Dräger kan hjälpa dig att samla in och analysera larmdata från intensivvårdsavdelningen. Vi hjälper till att minska mängden larm i en enhet genom att implementera strategier för att förbättra processern för larmhantering.

Internationella standarder för larmhantering

Välj en lösning för larmhantering som uppfyller de kliniska, administrativa och rapporteringsrelaterade kraven i din region. Genom att ha koll på de standarder som reglerar tillverkarna av larmhanteringsteknik kan du lättare utvärdera alternativen.

International standard IEC 60601

IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020

 Dessa standarder täcker grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för elektrisk medicinteknisk utrustning och medicintekniska system: IEC 60601-1 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Allmänna krav beträffande säkerhet och väsentliga prestanda IEC 60601-1-8 Tilläggsstandard för larmsystem.

International standard IEC 80001

IEC/TR 80001-2-5:2014

Den tekniska rapporten IEC TR 80001-2-5:2014(E) innehåller rekommendationer för integration, responskommunikation och omdirigering av larmtillstånd från en eller flera källor för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

International standard ihe pcd

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) - Devices Domain

IHE-PCD (Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device) är ett tekniskt ramverk av användningsfall med definierade specialprofiler, inklusive specifikationer för kliniska larm och systeminteroperabilitet.

Relaterade ämnen

medical-blog-article-sdc-3-2-D-3502-2019.jpg

Interoperabilitet för medicinteknisk utrustning

connected-technologies-in-intensive-care-3-2-D-24155-2020.jpg

ISO/IEEE 11073-SDC

cybersecurity-shield-logo-3-2.jpg

Cybersäkerhet inom hälso- och sjukvården

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Borgarfjordsgatan 13B,
164 40 Kista

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30 (Lunch 12.00 – 13.00)
Fredagar: 08.00 – 16.00 (Lunch 12.00 – 13.00)