Service och underhåll av medicinteknisk utrustning - Hospital Services Scene

Service och underhåll av medicinteknisk utrustning

Se våra tjänster

Dräger Service – Mer än bara reparationer och underhåll

Dräger Service kan erbjuda en rad tjänster utöver service och underhåll. Vi kan hjälpa dig med installation och hantering av utrustning, maximering av drifttid och utbildning av personal. Genom att använda de möjligheter som finns i tillgänglig data kan effektiviteten ökas, riskerna reduceras och goda hälsoresultat främjas.

 

Your specialist in Acute Care

Service medical

Service på medicinteknisk utrustning

Service och underhåll som utförs av certifierade servicetekniker ger en ökad patientsäkerhet, optimerad enhetsprestanda och längre produktlivslängd.

digital-services-3-2-D-19533-2018.jpg

Digitala tjänster

Våra digitala lösningar bidrar till en stabil och säker verksamhet. Vi erbjuder integrerade IT- och patientövervakningslösningar.

training-services-3-2-D-19670-2018.jpg

Kurs och utbildning

Våra kurser och utbildningar är baserade på verkliga situationer och har ett praktiskt tillvägagångssätt. 

Ett brett utbud av tjänster efter dina behov

Öka effektiviteten och förbättra resultaten med hjälp av tjänster från Dräger

Kontakta oss

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00