Drägers öppna kuvös: Babyroo TN300

Babyroo är en konfigurerbar öppen kuvös med den senaste tekniken för termoreglering, avancerad integrerad teknik som stödjer akut återupplivning och familjecentrerad vård. På den här sidan hittar du all information om Babyroo.

Varför Babyroo?

Vårt mål är att ge det nyfödda barnet bästa möjliga start i livet och en trygg plats att utvecklas på, ungefär som en kängurumamma, därför fick vår kövös namnet Babyroo.

Konfigurera Babyroo utifrån dina behov

Ett urval grundläggande konfigurationer och en mängd tillbehör gör det möjligt att anpassa Babyroo efter dina specifika behov i förlossningsrummet, liksom under transporter inom sjukhuset och på neonatalintensiven.

Förlossningsrum

Allt måste vara klart och tillgängligt så att det går smidigt när det är dags för mamman att föda. Med Babyroo är du beredd för förlossning och kan stabilisera barnets omedelbara behov med värme, APGAR-timer och stoppur, samt funktioner för återupplivning och övervakning. Babyroo erbjuder en ergonomisk arbetsplats med alla nödvändiga funktioner och den är lätt att hantera i kritiska situationer. När det nyfödda barnet varsamt har tagits omhand är det lätt att rengöra Babyroos alla ytor och delar, så att du snabbt och effektivt kan göra den klar för nästa patient.

Babyroo-Product-Details-3-2-D-6421-2021

Vår strålningsvärmare fördelas värmen jämnt och kontinuerligt över hela madrassens yta, samtidigt som vårdgivarens exponering för värme minimeras.

Babyroo-Product-Details-3-2-D-6423-2021

Uppvärmbar gelmadrass finns som tillval så att du kan värma de minsta patienterna ytterligare underifrån.

Babyroo-Product-Details-3-2-D-6422-2021

Som hjälp med akut andningsstöd och sugfunktion kan du använda en integrerad återupplivningsmodul (tillval) med AutoBreath® och gasmixer.

Smidiga transporter på sjukhuset

Det är alltid en risk att förflytta ett spädbarn i kritiskt tillstånd. Därför är det nödvändigt att se till att transporten genomförs på ett smidigt och effektivt sätt för den nyfödda patienten. Babyroo och all den nödvändiga utrustningen från Dräger gör det möjligt att förflytta sig smidigt: från förlossningsrummet, längs korridoren eller in i hissen för att komma till neonatalintensivvården eller operationssalen.

Babyroo-Intra-Hospital-Transfer-Konfiguration-3-2-D-37801-2021

Kuvöshuven och den uppvärmda gelmadrassen minskar spädbarnets värmeförlust och eftersom det är möjligt att koppla ventilationsstöd direkt till enheten, kan barnet få stöd under hela förloppet.

Babyroo-3-2-D-37816-2021

För att kunna ge fullständigt stöd för kontinuerlig övervakning och ventilation kan Babyroo anslutas till vår neonatala ventilator, Dräger Babylog, samt vårt "pick-and-go"-övervakningssystem.

Neonatalintensiven

Familjeintegrerad vård och pålitlig termoreglering för neonatalintensivens behov. Babyroo är utformad för att möjliggöra omvårdnad, akutvård och operationer, samtidigt som den är fullt utrustad för att erbjuda den värmeneutrala miljö som barnen på neonatalintensiven behöver. 

Babyroo-3-2-D-6415-2021

Babyroo utrustad för att stödja familjeintegrerad vård med funktioner som känguruvård, som stärker bandet mellan det nyfödda barnet och föräldrarna.

Babyroo-Product-Details-3-2-D-6424-2021

Vår SoftBed-madrass erbjuder patientkomfort och tar hänsyn till de särskilda behoven hos känslig, omogen hud.

Babyroo-Product-Details-3-2-D-6420-2021

Minimerad hantering av barnet tack vare den integrerade vågen och den utdragbara röntgenlådan.


Broschyrer

Babyroo TN300 - Care for newborns like never before
BabyrooTN300.jpg

I denna broschyr hittar du samlad information om Babyroo och dess funktioner. 

Fördelar med Babyroo
valuepack-babyroo.jpg

I denna broschyr kan du läsa mer om fördelarna med Babyroo och hur den kan stödja dig i ditt arbete. 

Upprätthåll temperaturen

Målet är att minska hypotermi och förhindra köldstress direkt efter födseln och genom hela patientförloppet. Att minska denna stress bidrar aktivt till att patienten växer snabbare. Därför erbjuder Babyroo övervakning och hjälp att hålla spädbarnets temperatur inom normala gränsvärden. Med hjälp av den jämna värmefördelningen, även när sängen lutas, skyddas spädbarnet mot kyla eller värmestress.

Skyddar lungorna i övergångsfasen

Återupplivning av ett nyfött barn i en stressad situation medför risk för otillräcklig eller överdriven ventilation av de sköra lungorna. Dessutom är det avgörande för att minska risken för sjukdom eller dödsfall. Gränssnittet för Babyroos respiratoriska stöd kräver minimal uppstart, hjälper dig att standardisera dina metoder och möta återupplivningsriktlinjerna för att skydda spädbarnet och underlätta dina arbetsflöden.

Minimal hantering av spädbarnen

Tillgodose personalens individuella behov och underlätta deras arbetsflöden: Med Babyroo kan personalens rutiner individanpassas med hjälp av funktioner som flexibel höjdjustering, sänglutningsvinkel och en indikator på skärmen. Dessa funktioner gör det möjligt för vårdpersonalen att på ett konsekvent sätt följa riktlinjer för matning och behandlingar.

Stödjer ett effektivt arbetsflöde

Babyroo är utformad för att möjliggöra ordinarie omvårdnad, akutvård och operationer i förlossningsrummet och operationssalen och är samtidigt fullt utrustad för att erbjuda den utvecklingsfrämjande miljö som barnen på neonatalintensiven behöver. För att underlätta dina arbetsflöden levereras Babyroo med förkonfigurerade vyer baserade på användning i förlossningsrums- och neonatalintensivårdsmiljöer.

Skydda dina patienter mot negativa stimuli

Tekniken i förlossningsrummen bör främja enkla och praktiska arbetsprocesser och samtidigt skydda spädbarnets säkerhet och utveckling. Med fokus på detta levereras Babyroo med en integrerad våg och utdragbar röntgenlåda, för att minska behovet att byta bädd eller göra onödiga förflyttningar av barnet, och erbjuder därmed en lugn, mjuk och behaglig miljö.

Portrait-Dr-Tobias-Trips-1-1.jpg
"De förkonfigurerade vyerna för olika användningsområden och scenarier är också väldigt användbara – från vyn för förlossningsrummet med APGAR-timer och stoppur, till familjevyn som är mer inbjudande utformad för föräldrar. De här vyerna gör det enkelt för oss att snabbt växla mellan vyer, parametrar och trender och hjälper oss att förenkla våra rutiner."

Dr. Tobias Trips

Chef för pediatriska kliniken på Kufstein-sjukhuset, Österrike

Dräger: På simulatorcentret: Vem har utbildats och i vad? Var ser man återkommande misstag och utmaningar som ofta uppstår i förlossningsrummet?

Dr. Trips: Helst bör alla i arbetslaget som är involverade i det nyfödda barnets vård ha utbildats i simulatorcentret: pediatriker och sjuksköterskor, men även barnmorskor och barnsköterskor, samt gynekologer. En stor utmaning är att processen å ena sidan är väldigt standardiserad och strukturerad, men å andra sidan kan olika situationer uppstå plötsligt och samtidigt. Därför är det viktigt att den befintliga tekniken stödjer processen genom att erbjuda en så tydlig överblick som möjligt. På det sättet kan en tydlig och effektiv kommunikation inom arbetslaget läras in genom simuleringsövningar.

Draeger: En kritisk förlossning uppstår: Vad är det som är viktigt nu? På vilket sätt kan tekniken hjälpa dig att förenkla arbetsflödet?

Dr. Trips: För att kunna behärska en kritisk situation på ett professionellt sätt, till exempel att ta hand om ett mycket litet prematurt barn, är det viktigt med noggranna förberedelser. Arbetslaget bör diskutera rollfördelning och möjliga scenarier i förväg. Arbetsplatsen måste kontrolleras och nödvändigt material tas fram. En tydligt ordnad arbetsplats underlättar arbetsprocessen enormt mycket. Det omfattar till exempel en APGAR-timer med tillräckligt stor display och en tydligt utformad hantering av den respiratoriska stödmodulen, så att de inställda parametrarna kan uppfattas på ett lätt och intuitivt sätt. Ett enhetligt driftkoncept med likartad design, som med Babylog, Babyleo och Babyroo, är också en stor fördel. Det är också viktigt att utrustningen kan kontrolleras snabbt. Enheten måste vara klar att använda snabbt inför en förlossning och det måste också gå snabbt att förbereda på nytt.

Dräger: Hur fungerade övergången till den nya värmeterapienheten Babyroo TN300? Hur omfattande var utbildningen som krävdes?

Dr. Trips: Vi var redan vana vid att hantera ett T-Piece-system från Resuscitaire och andra enheter som Perivent (Neo-Puff). Enhetens nya design med logiskt placerade kontroller och "positionen kl 12" gjorde övergången till Babyroo mycket intuitiv och säker.

Dräger: I vilken utsträckning stödjer Babyroo era arbetsprocesser och rutiner? Har ni förändrat ert sätt att arbeta?

Dr. Trips: Den stora och tydliga displayen motsvarar den driftfilosofi som Drägers enheter har och erbjuder en bra översikt och intuitiva funktioner. Det underlättar våra processer och bidrar till att förhindra möjliga driftfel. Med andra ord leder det till högre patientsäkerhet.

De förkonfigurerade vyerna för olika användningsområden och scenarier, från vyn för förlossningsrummet med APGAR-timer och stoppur till familjevyn som är mer inbjudande utformad för föräldrar, är också mycket användbara. De här skärmarna gör det enkelt för oss att snabbt växla mellan vyer, parametrar och trender och hjälper oss att förenkla våra rutiner. Vi kan utföra många procedurer direkt på enheten. Jag tycker framförallt om den integrerade vågen och röntgenlådan. De gör det möjligt att undvika att utsätta de nyfödda för onödig stress genom att förflytta dem eller byta sensorer. En annan användbar funktion är "uppvärmningsläget". Den aktiverar en snabb och kontrollerad uppvärmning av enheten och underlättar förberedelserna för oss. Och låt oss inte glömma: Att förbereda Babyroo på nytt är också väldigt enkelt, eftersom endast några få delar behöver monteras isär och rengöras.

Dräger: Beskriv med en mening hur du uppfattar Babyroo: Hur nöjd är du med Babyroo TN300 och dess funktioner?

Dr. Trips: Babyroo är en modern öppen kuvös som främjar intuitiv patientvård, samtidigt som Dräger-enheternas enhetliga driftkoncept höjer patientsäkerheten.

Vill du lära dig mer om neonatalvård?

Termoreglering på neonatalintensiven

Termoreglering på neonatalavdelningen

Utvecklingsstödjande vård på neonatalintensiven

Utvecklingsfrämjande vård av prematura barn

Behandling av gulsot hos nyfödda bebisar

Behandling av gulsot hos nyfödda

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00