Nya försörjningsenheter från Dräger - Ambia-Keyvisual-stage-16-6.jpg

Nya försörjningsenheter från Dräger

Mer information

Optimera den kliniska arbetsplatsen med vår nya försörjningsenhet - Dräger Ambia®

Medicinsk försörjningsutrustning är viktiga för att upprätthålla ett effektivt arbetsföde, säkerhet och förebyggande av infektioner på sjukhus. Takmonterad försörjningsutrustning frigör golvyta och gör det möjligt att organisera enheter och tillbehör på ett välstrukturerat sätt.  Med våra försörjningsenheter skapar man en flexibel och ergonomisk arbetsplats som är anpassad till avdelningens behov.

När vi utformar nya arbetsplatser kartlägger vi först individuella behov och skräddarsyr sedan lösningar anpassade efter sjukhusets krav. Vårdcentrerad design, infektionsprevention och ergonomi är alla viktiga faktorer i planeringen.

Läs mer om våra nya försörjningsenhet och hur vi anser att framtidens kliniska arbetsplats kan utformas.

Skräddarsydda arbetsplatser

Skräddarsydda arbetsplatser

Hur skapar man en arbetsplats som bidrar till ett bra arbetsflöde och ökad effektivitet? När det gäller utformning av arbetsplatser för akutvård är individanpassning av yttersta vikt. Enskilda krav, rumsförhållanden och vårdenhetens mål är alla viktiga faktorer att beaktas. 

Se hur vår specialist, David Biddell, designar skräddarsydda arbetsplatser med hjälp av 3D-verktyg och prototyper.

Expert-Interview-Best-Practice-Customization-for-Hospitals-9-11-PDF-11038.JPG
Expertintervju: Bästa praxis

Den svenske arkitekten Henrik Magnusson har lång erfarenhet av sjukhusutvecklingsprojekt. Här delar han med sig av sina erfarenheter om beslutsprocessen och hur vårdpersonal, planerare och leverantörer tillsammans kan skapa bästa möjliga resultat.

Läs intervju

Läkande miljö

Sjukhusens utformning är av stor betydelse för att förbättra resultatet och öka trivsel. Särskilt för områden med kritisk vård är det viktigt att ha en miljö som bidrar till snabbare läkning och främjar en bekväm arbetsmiljö för vårdpersonal. Faktorer som buller, ljus och färgdesign bör beaktas vid planeringen av vårdavdelningen, men även tillgång till patientens huvud och nåbarhet för all medicinsk utrustning. Se hur våra nya försörjningsenheter stöder detta.


Expert-Interview-Brand-9-11-PDF-11040.JPG
Hur skapar man en läkande miljö?

Barnanestesiläkare Robert Brand från barnsjukhuset Auf der Bult i Hannover förklarar varför det är viktigt att tänka på sjukhusmiljön ur barnets perspektiv, och hur det perspektivet påverkar utformningen.Läs intervju

Expert-Interview-Theissen-Helling-9-11-PDF-11296.JPG
Expertintervju - miljöns betydelse för hälsa och läkning

Arkitekturens och designens inverkan på hälsa och läkning är en central fråga för arkitekten Mena Theißen-Helling, som forskare vid Berlins tekniska universitet. Mena tror att vikten av en helande miljö kommer att bli ännu viktigare under de kommande åren.


Läs intervju

Ergonomi på arbetsplatsen

En ergonomisk arbetsplats kan bidra till ett bättre och effektivare arbetsflöde. När vi utformar nya arbetsplatser kommer vi först att analysera det kliniska arbetsflödet och utforma sedan en arbetsplats som stöder och hjälper till att optimera dessa processer.

Hör Silvio Soriano, vår specialist på arbetsplatsdesign i Schweiz, förklara hur våra försörjningsenheter kan bidra till bättre ergonomi.


Expert-Interview-Held-Ergonomics-9-11-PDF-11039.JPG
Expertintervju: Ergonomins betydelse

Prof. Dr. Jürgen Held, specialist på medicinsk ergonomi, pratar om utmaningarna och fördelarna med att föra in det ergonomiska perspektivet i designprocessen.

Läs intervju

Förebyggande av infektioner

Sjukhusets koncept för infektionsförebyggande bör alltid vara en vägledning för oss när det gäller att utforma en arbetsplats som på bästa sätt stöder sjukhusets infektionsförebyggande rutiner. Vi fokuserar på att skapa snygga, lättstädade arbetsplatser utan kabelröra. Vår hygienspecialist, Stefan Thal, visar hur vårt tillvägagångssätt kan bidra till att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Expert-Interview-Cattini-9-11-PDF-11297.JPG
Expertintervju: Smittskydd

Coronapandemin medförde en ny dimension av daglig risk på sjukhus runt om i världen. Pat Cattini, biträdande direktör och chefssjuksköterska för infektionsprevention och kontroll vid Royal Marsden NHS Foundation Trust i London, Storbritannien, berättar hur de arbetar med smittskydd på sjukhuset och vilka utmaningar de står inför.

Läs intervju

Ambia-Scene-light-16-6.jpg

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss gärna för mer information om våra försörjningsenheter.

Kontakat oss

Våra lösningar och tjänster

Läs mer om våra lösningar och tjänster.


Ambia_D-26022-2020-3-2-2021.png

Nyhet: Ambia®

Vårt nya armsystem för användning inom operation, intensivvård, neonatalvård och andra akutvårdsavdelningar. Finns både som horisontell och vertikal modell med olika storlekar att välja emellan beroende på önskad användning. Fokuserar på kundkonfigurerade lösningar, läkande miljö, ergonomi och minskad risk för infektion.

draeger-ponta-ceiling-beam-system-3-2-MT-466-2008.jpg

Ponta®

Mediabrygga för användning inom intensivvård, uppvakningsavdelning eller inom neonatalvård. Flera olika längder att välja mellan som kan kombineras ihop efter behov. Kan kombineras med Ambia® vertikal eller horisontell modell. Ponta® har integrerade belysningsalternativ med både RGB och cirkadianljus som option.

care-centered-workplaces-nurse-3-2-D-12383-2018.jpg

Design och utformning av arbetsplatser.

En väl utformad arbetsplats möjliggör ett effektivt arbetsflöde, bättre kliniska resultat och nöjdare patienter och personal.

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Borgarfjordsgatan 13B,
164 40 Kista

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00

Anmärkning

Observera att inte alla produkter, funktioner och tjänster är tillgängliga i alla länder.

Dessa varumärken registreras endast i vissa länder och inte nödvändigtvis i alla länder där detta material publiceras.

För mer detaljerad information om status; Gå till www.draeger.com/trademarks.