Ljusets inverkan på prematura barn - Ljusets inverkan på prematura barn

Ljusets inverkan på prematura barn

Kontakta oss

Ljusets inverkan på prematura barn

Prematura barn är känsliga för ljus. Ju mer prematurt barnet är, desto känsligare är det. Samtidigt räcker det inte med att bara dämpa ljuset – det här är ett komplext ämne. 

De flesta människor har svårt att sova i starkt ljus. Trots detta blev tidigare de mest sårbara patienterna – de prematura barnen på neonatala intensivvårdsavdelningar – ofta oavbrutet utsatta för starkt ljus. Till och med så sent som på 1980-talet var det vanligt med ljusstyrkor på 600–1 000 lux, vilket motsvarar den hårda belysningen i en tv-studio.1

using-adjustable-lighting-in-the-nicu-3-2-p_draeger_sunderby_785-1

Skydd mot intensivt ljus

Numera är vi medvetna om att för tidigt födda barn behöver en ljusmiljö som främjar deras utveckling och förstår att vi bör undvika intensivt ljus. Detta gäller inte bara barn födda före graviditetsvecka 32, som är särskilt sårbara eftersom deras pupillreaktion inte har utvecklats ännu, utan alla prematura barn. Flera studier har visat att en stödjande ljusmiljö minskar kortisolnivån, förlänger sömntiden, stimulerar frisättningen av tillväxthormoner och främjar den tidiga utvecklingen av en dygnsrytm.2,3 Kontinuerligt stark belysning är därför skadligt för prematura barn. Men vad är alternativet? Det finns tre olika metoder i allmän praxis: En cyklisk ljusexponeringsregim, vanligtvis med en nattfas och en dagfas på 12 timmar vardera, nedtonad belysning så att ljuset dämpas när det prematura barnet sover och en kontinuerligt svagt upplyst miljö.

premature-baby-holds-adult-finger-in-the-nicu-3-2-nc_l_draeger_kassel_day3_1620

Fördelar med cyklisk ljusexponering

Flera studier har visat att cyklisk ljusexponering som imiterar den naturliga dygnsrytmen med sömn-vakenhet är mest gynnsamt och till och med kan förkorta sjukhusvistelsen. Bland annat har det positiva effekter på system som innefattar vitala parametrar och hormonreglering. Ytterligare skäl:

  • Guyer et. al.4 rapporterade att prematura barn som exponeras för cyklisk belysning hade längre nattsömnsperioder än de som exponerades för nedtonat ljus.
  • Borniger et al. såg i djurförsök att även en låg ljusstyrka på 5 lux nattetid resulterade i ökat ångestliknande beteende och försenad tillväxt.5
  • Exponering för cykliskt ljus ger också signifikant minskad gråt och agitation hos mycket små prematura barn (30,6 ± 0,95 veckor), samtidigt med snabbare viktökning och ökad aktivitet dagtid hos dessa barn (jämfört med dem som exponerades för nedtonat ljus).6
  • Dessutom är ögonen hos nyfödda inte fullt utvecklade ännu, men ögonen hos prematura barn är ännu mer underutvecklade. Ett barn kan inte ens öppna sina ögon förrän i omkring 26:e graviditetsveckan. Efter denna tid påverkas utvecklingen av synskärpa, färgseende, tillväxt av ögongloben och retinautvecklingen av typen och intensiteten av visuella stimuli.7

Morag och Ohlsson rapporterade att kontinuerligt nedtonat ljus uppenbarligen hade liknande nackdelar som kontinuerligt starkt ljus.8 Den bakomliggande tanken – att det även är mörkt i livmodern – förefaller uppenbar till att börja med. Ändå upplever även ett foster en rytm tack vare ökad aktivitet, högre ljudnivåer och även starkare belysning under dagen jämfört med natten, vilket inte beaktas vid tillämpning av kontinuerligt nedtonad belysning.


Dessutom visade en studie av möss att ljusnivån i livmodern främjar fostrets ögonutveckling.9 Förklaringen till detta fynd är att det ljusabsorberande pigmentet melanopsin bildas redan före födseln. Experiment som presenterades av ett forskningsteam kring Richard Lang från Cincinnati Children's Hospital Medical Center visade att detta pigment kan, i mörkret inne i livmodern, ”känna av” om det är ljust ”utanför”. Om inga ljussignaler når livmodern kan detta leda till nedsatt syn eller blindhet.


Det finns även en helt annan aspekt på kontinuerligt nedtonat ljus som man måste ta hänsyn till: ljusets effekt på sjukhuspersonalen och föräldrarna. En viss miniminivå av ljus gör det lättare för personalen att utföra sitt arbete. Ibland är det också nödvändigt – till exempel vid detektering av neonatal gulsot – att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta barnets hudfärg, och då det är viktigt att ha en belysning med tillräcklig intensitet och rätt färg. När det gäller föräldrarna finns det tydliga indikationer på att inte bara stress, utan även artificiellt ljus kan leda till sömnstörningar hos familjemedlemmar som tillbringar nätter på neonatalavdelningen.10 På samma sätt kan det ge skadliga effekter på personalens sömnmönster. 

nurse-adjusts-light-for-baby-in-the-nicu-3-2-developmental-care-02-new

Ett komplext ämne

Alla dessa indikationer tyder på klara fördelar med exponering för cykliskt ljus. Följaktligen har American Academy of Pediatrics (AAP) utfärdat tydliga rekommendationer för cykliskt ljus på neonatala intensivvårdsavdelningar. Även American College of Obstetricians and Gynecologists rekommenderar denna belysningspraxis. Dessutom bör ljuskällan vara steglöst justerbar inom intervallet 10–600 lux och området för varje patient bör vara försett med spotlights för individuell belysning. Det är dock inte alltid enkelt att genomföra rekommendationerna i daglig klinisk praxis. En av utmaningarna är att det inte är så lätt att uppskatta hur mycket ljus de prematura barnen faktiskt exponeras för. Ett stort antal aspekter måste beaktas.

Exempelvis har riktningen på en ljuskälla stor betydelse – det får aldrig lysa direkt in i barnets ansikte. Det är också relevant om kuvösen är öppen eller stängd. Även tjockleken på kuvösens väggar har betydelse eftersom den avgör hur ljuset bryts.

En annan faktor är kuvösens lock som begränsar inverkan av ljuset ovanifrån betydligt mer än den begränsar ljuset från sidan. Om kuvösen inte har lock kommer ljuset att påverka det prematura barnets ögon mindre när det ligger på sidan än när det ligger på rygg.7 Det innebär att om det prematura barnet ligger i ett mörklagt rum i en kuvös med lock är det bäst för barnet att ligga på rygg. Om kuvösen inte har lock är det bäst för barnet att ligga på sidan.


Och slutligen är inte alla lock jämförbara. Ju tjockare och mörkare locket är, desto mer reduceras mängden ljus. Det finns även sömnmasker som minskar mängden ljus betydligt mer än vad ett lock kan göra.


Alla dessa aspekter visar att bestämning av ljusförhållanden för prematura barn är mer komplext än vad det verkar först. Samtidigt är det mycket viktigt för utvecklingen hos dessa små patienter att man tar itu med detta ämne ordentligt så att de får bästa möjliga start i livet.


Källor

1 Boo NY, Chee SC, Rohana J. Randomized controlled study of the effects of different durations of light exposure on weight gain by preterm infants in a neonatal intensive care unit. Acta Paediatr. 2002, 91: 674-9
2 Graven SN. Early neurosensory visual development of the fetus and newborn. Clin Perinatol. 2004, 31(2):199-216
3 Rivkees SA. Emergence and influences of circadian rhythmicity in infants. Clin Perinatol. 2004 Jun;31(2):217-28
4 Guyer C, Huber R, Fontijn J et al. Very preterm infants show earlier emergence of 24-hour sleep-wake rhythms compared to term infants. Early Hum Dev. 2015 Jan;91(1):37-42. Link
5 Borniger JC, McHenry ZD, Abi Salloum BA, et al. Exposure to dim light at night during early development increases adult anxiety-like responses. Physiol Behav. 2014 22;133:99-106 Link
6 Guyer C, Huber R, Fontijn J et al. Cycled light exposure reduces fussing and crying in very preterm infants. Pediatrics. 2012 Jul;130(1):e145-51. Link
7 Szczepanski M, Kamianowska M. The illumination intensity in the neonatal intensive care unit. Arch. Perinat. Med. 2008;14:47–50. Link
8 Morag I, Ohlsson A. Cycled light in the intensive care unit for preterm and low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006982. Link
9 Rao S, Chun Ch, Fan J et al. A direct and melanopsin-dependent fetal light response regulates mouse eye development. Nature 2013, 494, 243–246
10 Lee S, Kimble L. Impaired sleep and well-being in mothers with low-birth-weight infants. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing 2009, 38(6), 676-685.

The influence of light on premature babies whitepaper

Läs mer om detta ämnet

Ladda ner broschyr

Newsletter icon

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få information om produktnyheter, utbildningsmaterial, kampanjer, evenemang och mycket mer.

Relaterade ämnen

Lung- och hjärnskyddande neonatalventilation

Lung- och hjärnskyddande neonatalventilation

Ljud på neonatalavdelningarna

Ljud på neonatalavdelningarna

Utvecklingsfrämjande vård av prematura barn

Utvecklingsfrämjande vård av prematura barn

Neonatal infektionsprevention

Neonatal infektionsprevention

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Borgarfjordsgatan 13B,
164 40 Kista

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30 (Lunch 11.30 – 12.30)
Fredagar: 08.00 – 16.00 (Lunch 11.30 – 12.30)