Patientövervakning och IT-produkter - Patientövervakning och IT-produkter

Patientövervakning och IT-produkter

Kontakta oss

Patientövervakning och IT-produkter

På Dräger förstår vi att dagens dynamiska vårdmiljö kräver lösningar som utökar ett kliniskt värde, samtidigt som det är kostnadseffektivt. Därför tillhandahåller vi produkter och programvara som hjälper till att förbättra effektiviteten i arbetsflödena, till exempel med våra patientövervakningssystem. De hjälper dig att skapa integrerade, ekonomiska och produktiva arbetsflöden. Via våra system har du tillgång till all information direkt och kan agera därefter, undvika fel och spara värdefull tid när du tar hand om dina patienter.

Patientövervakningssystem

Infinity® Acute Care System - Patientövervakningssystem från Dräger

Infinity® Acute Care System

Infinity Medical Cockpit visar övervakade vitalparametrar med möjlighet att även visa data från andra terapienheter samt applikationer från sjukhussystemet. Integrera en Dräger-ventilator för att se respiratorisk information och hemodynamiska data på samma medicinska cockpit. Använd systemets analysverktyg för att bearbeta integrerade data vid bedömning av effekterna av behandlingar och mediciner. Få tillgång till upp till 96 timmar av trender genom Medical Cockpit och upp till 72 timmar via Infinity M540.

Mer information

Infinity® M540 - Patientövervakningssystem från Dräger

Infinity® M540

Använd som fristående bildskärm eller som insamlingsenhet för Infinity Acute Care System. Skalbar funktionalitet gör det möjligt för en monitor att följa en patient under hela vårdkedjan. Stödjer kontinuerlig övervakning utan avbrott under patienttransporter. Den kompakta storleken gör M540 till ett utmärkt säng-, transport- och arbetsstationsalternativ.

Mer information

Vista SC 120 spotcheck - Patientövervakningssystem från Dräger

Vista SC 120 Spotcheck

Minska personalens arbetsbelastning med ett lättanvänt och intuitivt användargränssnitt. Vista 120 SC är designad för spotcheck-kontroller och kontinuerlig övervakning av vitala tecken för att komplettera Drägers sjukhusomfattande lösningserbjudanden.

Mer information

Vista 120 Portfolio - Patientövervakningssystem från Dräger

Vista 120 Portfolio

Konstruerad för att möta dina kliniska behov och hålla dig inom din budget. Kärnuppsättning av viktiga parametrar – 3/5 led ECG, SpO2, NIBP, andning och dubbel temp. Snabbåtkomstknappar och förenklade menyer placerar datan du behöver direkt vid dina fingertoppar. Använd monitorn med en komplimenterande Dräger-enhet för en fullt integrerad arbetsstation.

Mer information

Infinity® CentralStation - Patientövervakningssystem från Dräger

Infinity® CentralStation

Omfattande, realtids- och retrospektiv patientdata för förbättrat kliniskt beslutsstöd. Visar realtidkurvor, parametrar och larmstatus från så många som 64 Infinity Säng- och telemetrimonitorer. VentCentral-alternativet integrerar hemodynamiska vitalparametrar med värden från integrerade ventilatorer och anestesiapparater. Stödjer upp till 120 timmars slag för slag-data, händelser, grafiska trender och tabelltrender. Stödjer EKG-analys med 12 avledningar, ST-segmentanalys och förmågan att generera en mängd olika journalfärdiga rapporter.

Mer information

Framtidens patientövervakning med SDC

Drägers vision för framtiden är en akutvård där medicintekniska produkter är anslutna till ett gemensamt system, där de samverkar med varandra och ger möjlighet till nya kliniska tillämpningar i en säker och skyddad miljö. 

SDC är en webbtjänstbaserad arkitektur som möjliggör interoperabilitet mellan medicintekniska produkter och kan ligga till grund för datautbyte mellan patientnära enheter, kliniska system och informationssystem i sjukhusmiljö. SDC är ryggraden i vår vision om behandlingsassistans och sjukhusautomation. Standarden ger möjlighet till öppen anslutbarhet, hög datasäkerhet och dubbelriktad kommunikation mellan enheterna, så att man fullt ut kan nyttja potentialen hos äkta interoperabilitet – nära patienten, inom avdelningar och över hela sjukhuset.

Hur fungerar SDC?

2019 publicerade ISO/IEEE en ny internationell standard för ”Service Oriented Device Connectivity” (SDC). Standarden, som har utvecklats av det tyska initiativet OR.NET i samarbete med representanter för sjukvård, högskola och medicinteknik, ger en ny dimension åt befintligt IHE-och HL7-baserat datautbyte.

Arkitekturen i IEEE 11073 SDC standardfamiljen är optimerad för de avancerade kraven inom akutvårdsmiljöer såsom Operation, Intensivvård och Neonatal intensivvård. Det möjliggör integrering av relevanta enheter, applikationer och sjukhusets IT-system. Den webbtjänstbaserade arkitekturen ger ett tillförlitligt dubbelriktat datautbyte, vilket kan omfatta fjärrstyrning av medicintekniska produkter.

Nätverkskraven för SDC är minimala. SDC-kommunikationsprotokollet kan implementeras i sjukhusens befintliga IT-infrastrukturer utan extra investeringar, med en minimal arbetsinsats. Systemet är mycket skalbart och stödjer SDC-kapabla enheter från en rad tillverkare.

Ladda ner

deep-dive-sdc-whitepaper-9-11-interoperability-whitepaper-9069254-en-us.jpg
SDC whitepaper

Ladda ner

fact-sheet-this-is-sdc-9-11-sdc-information-sheet-9107546-en.jpg
Faktablad SDC

Ladda ner

infographic-connected-technologies-acute-care-9-11-connected-technologies-pdf-infographic.jpg
Infografik: Ansluten teknik

Ladda ner

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Sjukhus

Borgarfjordsgatan 13B,
164 40 Kista

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00