Patientövervakning och IT-produkter - Patientövervakning och IT-produkter

Patientövervakning och IT-produkter

Se produkter

Patientövervakning och IT-produkter

På Dräger förstår vi att dagens dynamiska vårdmiljö kräver lösningar som utökar ett kliniskt värde, samtidigt som det är kostnadseffektivt. Därför tillhandahåller vi produkter och programvara som hjälper till att förbättra effektiviteten i arbetsflödena, till exempel med våra patientövervakningssystem. De hjälper dig att skapa integrerade, ekonomiska och produktiva arbetsflöden. Via våra system har du tillgång till all information direkt och kan agera därefter, undvika fel och spara värdefull tid när du tar hand om dina patienter.

Patientövervakningssystem

Infinity® Acute Care System

Infinity® Acute Care System

Infinity Medical Cockpit visar övervakade vitalparametrar med möjlighet att även visa data från andra terapienheter samt applikationer från sjukhussystemet. Integrera en Dräger-ventilator för att se respiratorisk information och hemodynamiska data på samma medicinska cockpit. Använd systemets analysverktyg för att bearbeta integrerade data vid bedömning av effekterna av behandlingar och mediciner. Få tillgång till upp till 96 timmar av trender genom Medical Cockpit och upp till 72 timmar via Infinity M540.

Infinity® M540

Infinity® M540

Använd som fristående bildskärm eller som insamlingsenhet för Infinity Acute Care System. Skalbar funktionalitet gör det möjligt för en monitor att följa en patient under hela vårdkedjan. Stödjer kontinuerlig övervakning utan avbrott under patienttransporter. Den kompakta storleken gör M540 till ett utmärkt säng-, transport- och arbetsstationsalternativ.

Vista 120 SC

Vista 120 SC

Minska personalens arbetsbelastning med ett lättanvänt och intuitivt användargränssnitt. Vista 120 SC är designad för spotcheck-kontroller och kontinuerlig övervakning av vitala tecken för att komplettera Drägers sjukhusomfattande lösningserbjudanden.

The Vista 120 Portfolio

The Vista 120 Portfolio

Konstruerad för att möta dina kliniska behov och hålla dig inom din budget. Kärnuppsättning av viktiga parametrar – 3/5 led ECG, SpO2, NIBP, andning och dubbel temp. Snabbåtkomstknappar och förenklade menyer placerar datan du behöver direkt vid dina fingertoppar. Använd monitorn med en komplimenterande Dräger-enhet för en fullt integrerad arbetsstation.

Infinity® CentralStation Wide

Infinity® CentralStation Wide

Omfattande, realtids- och retrospektiv patientdata för förbättrat kliniskt beslutsstöd. Visar realtidkurvor, parametrar och larmstatus från så många som 64 Infinity Säng- och telemetrimonitorer. VentCentral-alternativet integrerar hemodynamiska vitalparametrar med värden från integrerade ventilatorer och anestesiapparater. Stödjer upp till 120 timmars slag för slag-data, händelser, grafiska trender och tabelltrender. Stödjer EKG-analys med 12 avledningar, ST-segmentanalys och förmågan att generera en mängd olika journalfärdiga rapporter. 

Telemetri

Infinity® M300+

Infinity® M300+

Tydlig färgskärm och enkelt batteribyte. Designad för att vara kompakt, lätt och bekväm. Stödjer trådlös kryptering; inbäddad FIPS-validerad Wi-Fi-modul för datakryptering.

Hospital Data Analytics

Infinity® Gateway Suite

Infinity® Gateway Suite

HL7 och ASTM-gränssnitt stöder datautbyte mellan Infinity®-nätverket och sjukhussystemen. WinAccess API-utvecklarens verktygslåda för att interagera med skräddarsydda och  tredjepartsapplikationer. Infinity® PatientWatch®-alternativet stödjer fjärrkontroll av monitoreringsdata i realtid. Larmhistorikdatabasen registrerar larm för alla Dräger-enheter anslutna till Infinity-nätverket.

Dräger Alarm History Analytics

Dräger Alarm History Analytics

Med hjälp av analysverktyg kan man använda datan i kliniska applikationer för att bland annat öka effektiviteten på ett sjukhus. Dataanalys ger värdefulla insikter för att justera processer och förbättra kliniska resultat, hantera kostnader för vård, förbättra patientupplevelsen och säkerställa personalnöjdhet.

Dräger OR Companion

Dräger OR Companion

Med hjälp av analysverktyg kan man använda datan i kliniska applikationer för att bland annat öka effektiviteten på ett sjukhus. Dataanalys ger värdefulla insikter för att justera processer och förbättra kliniska resultat, hantera kostnader för vård, förbättra patientupplevelsen och säkerställa personalnöjdhet.

Gas Consumption Analytics

Gas Consumption Analytics

Med hjälp av analysverktyg kan man använda datan i kliniska applikationer för att bland annat öka effektiviteten på ett sjukhus. Dataanalys ger värdefulla insikter för att justera processer och förbättra kliniska resultat, hantera kostnader för vård, förbättra patientupplevelsen och säkerställa personalnöjdhet.

Nätverkslösningar

infinity-one-net-3-2.jpg

Infinity® OneNet

Aktiverar ett gemensamt nätverk för livskritisk patientövervakningsdata och sjukhusets IT-system. Stödjer friktionsfri kontinuerlig patientövervakning när monitorn flyttas från trådbundet till trådlöst. Ser till att industristandarderna är kompatibla med nätverksutrustning från många leverantörer

SDC.jpg

SDC

SDC är en webbtjänstbaserad arkitektur som möjliggör interoperabilitet mellan medicintekniska produkter och kan ligga till grund för datautbyte mellan patientnära enheter, HL7-kompatibla kliniska system och övriga informationssystem i sjukhusmiljö. Det gör det möjligt för ett sjukhus medicinska utrustningar att dela data och information i en dubbelriktad kommunikation - säkert och dynamiskt.

Mobile Patient Watch

Mobile Patient Watch

Med Mobile Patient Watch kan du komma åt en patients övervaknings- och terapienhetsdata i Infinity Nätverket med hjälp av vanliga webbläsare. Visa nära realtidsövervakning och ventilationsdata från en patients övervakningsmonitor på en mobiltelefon eller stationär dator. Nätverksautentisering skyddar datakällan och håller patientinformationen säker.

Framtidens patientövervakning med SDC

Drägers vision för framtiden är en akutvård där medicintekniska produkter är anslutna till ett gemensamt system, där de samverkar med varandra och ger möjlighet till nya kliniska tillämpningar i en säker och skyddad miljö. 

SDC är en webbtjänstbaserad arkitektur som möjliggör interoperabilitet mellan medicintekniska produkter och kan ligga till grund för datautbyte mellan patientnära enheter, kliniska system och informationssystem i sjukhusmiljö. SDC är ryggraden i vår vision om behandlingsassistans och sjukhusautomation. Standarden ger möjlighet till öppen anslutbarhet, hög datasäkerhet och dubbelriktad kommunikation mellan enheterna, så att man fullt ut kan nyttja potentialen hos äkta interoperabilitet – nära patienten, inom avdelningar och över hela sjukhuset.

Hur fungerar SDC?

2019 publicerade ISO/IEEE en ny internationell standard för ”Service Oriented Device Connectivity” (SDC). Standarden, som har utvecklats av det tyska initiativet OR.NET i samarbete med representanter för sjukvård, högskola och medicinteknik, ger en ny dimension åt befintligt IHE-och HL7-baserat datautbyte.

Arkitekturen i IEEE 11073 SDC standardfamiljen är optimerad för de avancerade kraven inom akutvårdsmiljöer såsom Operation, Intensivvård och Neonatal intensivvård. Det möjliggör integrering av relevanta enheter, applikationer och sjukhusets IT-system. Den webbtjänstbaserade arkitekturen ger ett tillförlitligt dubbelriktat datautbyte, vilket kan omfatta fjärrstyrning av medicintekniska produkter.

Nätverkskraven för SDC är minimala. SDC-kommunikationsprotokollet kan implementeras i sjukhusens befintliga IT-infrastrukturer utan extra investeringar, med en minimal arbetsinsats. Systemet är mycket skalbart och stödjer SDC-kapabla enheter från en rad tillverkare.

Ladda ner

SDC whitepaper
Faktablad SDC
Infografik: Ansluten teknik

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00