Version 2021

Informationen som presenteras på Drägers webbplatser baseras på följande användningsvillkor. Under vissa omständigheter kan de ändras eller bytas ut mot ytterligare förklaringar eller villkor. Genom att logga in eller, om individuell inloggning inte krävs, genom att gå in på och använda Drägers webbplatser, godkänner och accepterar du de juridiska meddelanden som gäller vid användningstillfället.


Upphovsrätt och äganderätt
Drägers webbplatser, samt Drägers nyhetsbrev, design, texter, bilder, grafiska element, databaser, animeringsfiler och nedladdningar av varje slag (kallas hädanefter ”Dräger-innehåll”) skyddas av upphovsrättslagen. Dräger-innehåll, eller delar av det, får inte kopieras, ändras, laddas ner eller användas på andra webbplatser. Dräger förbehåller sig alla rättigheter, i synnerhet upphovsrätt och anspråk som gäller konkurrens- och äganderätt som uppkommer från olaglig användning av Dräger-innehållet, eller delar därav, samt det registrerade varumärket.


Innehåll
Dräger-innehåll är endast avsett för informationsändamål. Alla meddelanden, rekommendationer och annat innehåll är endast avsedda för informations- eller marknadsföringsändamål och är inte på något sätt bindande. Produktbeskrivningar är inte på något sätt avsedda att ersätta noggrann läsning av bruksanvisningar. All information, i synnerhet bruksanvisningar, är icke-bindande. Kunskap som förmedlas i rapporter ändras ofta till följd av forskning och utveckling. Författarna har varit mycket noggranna med att se till att den information som anges, speciellt vad gäller användning och funktion, baseras på aktuell information som är tillgänglig vid publiceringen. Detta betyder inte på något sätt att du frigörs från din plikt att ta ansvar för dina egna beslut.

Dräger ansvarar inte för fullständigheten och korrektheten för informationen i Dräger-innehållet, om inte Dräger tydligt har uttryckt avsikten att gå i god för sådant innehåll. Dräger förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller uppdatera informationen som anges i Dräger-innehållet. Detta gäller också förbättringar och/eller ändringar av produktbeskrivningar.

Dräger-innehållet utlovar inga garantier vad gäller egenskaper eller garantier av något slag.

Dräger ansvarar för tredje parts innehåll i enlighet med relevant lagstiftning. I den mån som en länk ger åtkomst till tredje parts webbplatser, vill Dräger uppmärksamma på det faktum att vi inte har något inflytande över, eller ansvar för, innehållet eller strukturen på webbplatser som upprätthålls av tredje parter och vi gör heller inga anspråk på dem. Detta inkluderar efterlevnad av sekretesspolicyn på tredje parts webbplatser.


Säkerhet och tillgänglighet
Det är ditt ansvar att se till att de program du använder för att få åtkomst till Dräger-innehåll inte har några virus. Vid åtkomst till Dräger-innehåll och länkade webbplatser är du medveten om och godtar de risker som följer av offentlig åtkomst, samt möjligheten till tredje parts obehöriga påverkan på innehållet. Dräger ansvarar inte för några skador som orsakas av sådana risker vid användningen av Dräger-innehåll, eller länkade webbplatser, om inte Dräger är direkt ansvarig för sådan risk och dess följder. Dräger ansvarar i synnerhet inte för stopp, förlust av program eller andra data i dina informationssystem.

Dräger strävar efter att hålla Dräger-webbplatserna öppna för kontinuerlig användning och åtkomst. Dräger ansvarar dock inte för sådan begränsad användning eller åtkomst av någon anledning eller under någon tidsperiod. I synnerhet förbehåller sig Dräger rätten att utan föregående meddelande stänga ner Dräger-webbplatsen.


Gällande lagstiftning och övrigt
Tysk lagstiftning skall gälla för alla juridiska aspekter i samband med och genom användningen av Dräger-innehåll.

Dräger erbjuder endast leverans och avhämtning till slutkunder inom landet.

Frågor om dessa juridiska meddelanden bör skickas via e-post till info@draeger.com. Därefter ger vi gärna svar på sådana frågor.