Säkerhetsdatablad

Här hittar du säkerhetsdatablad för produkter som säljs av Dräger. Dessutom finns säkerhetsdatablad för batterier (installerade i enheter) tillgängliga. För litiumbatterier, se säkerhetsdatabladet och UN38.3 -testrapporten i en fil. Dessa rapporter krävs inte för andra kemiska batterisystem.


Användningsområde

För att söka, ange produktens artikelnummer och välj minst ett önskat språk. Alla dokument på de valda språken visas sedan i resultatet. 

Via landskoden i filnamnet kan du identifiera vilket land dokumentet tillhör (t.ex. svenska dokument för Sverige (SE) etc.). 

Dräger-rör/sensorer/oxy-apparater och andra produkter klassificeras som artiklar. Därför krävs inget säkerhetsdatablad på det nationella språket. Vi tillhandahåller ett produktsäkerhetsdatablad på frivillig basis på tyska och engelska.