Support och service för din utrustning - Dräger Service – vi ser till att din säkerhetsutrustning fungerar som den ska. ✓dräger service ✓dräger support ✓dräger underhåll ✓dräger kalibrering

Support och service för din utrustning

Beställ service

Support och service för din utrustning

Du måste kunna lita på din utrustning, både i den dagliga verksamheten och i kritiska situationer. Löpande skötsel, service och underhåll är nyckelfaktorer. Service och förebyggande underhåll ökar produkternas hållbarhet. Här kan du beställa service, få teknisk support och tillgång till teknisk dokumentation.

Dräger Service – vi ser till att din säkerhetsutrustning fungerar som den ska. ✓dräger service ✓dräger support ✓dräger underhåll ✓dräger kalibrering

Beställ service

Teknisk support Dräger

Teknisk support

smart-asset-management-documentation-logging-3-2.jpg

Teknisk dokumentation

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

man-service-and-repair-3-2-d-24074-2020.jpg

Fördelar med service gjord av Dräger

 • Du kan med säkerhet planera, så att oplanerade driftstopp undviks.
 • Kort responstid på grund av vårt omfattande servicenätverk.
 • Hög säkerhet garanteras av kvalificerade tekniker.
 • Lägre administrativa kostnader.
 • Komplett underhållshistorik.
 • Högkvalificerad servicepersonal som säkerställer optimerad livslängd på produkten och ett effektivt underhåll.
 • Hög planeringssäkerhet och kostnadstransparens, vilket minskar akutåtgärder och ökade kostnader. 
 • Certifiering enligt DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001.
Dräger Academy

Dräger Academy

Dräger Sverige erbjuder kurser, inklusive utbildning, i användning och underhåll av andningsapparater och gasmätare, gaskontroll, inträde och arbete i slutna rum med mera.

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00