Stationär gasdetektering - Gasdetektering Dräger

Stationär gasdetektering

Se produkter

Stationär gasdetektering

Gasdetekteringssystem används där vi kan förvänta oss en giftig eller explosiv gas eller ånga, där liv och egendom kan skadas av förgiftning eller explosion. Gasläckor är en av de främsta orsakerna till förgiftning, eld och explosioner. För att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att läckor upptäcks så tidigt som möjligt. Våra stationära gasdetektorer övervakar områden och utlöser ett larm vid läckage. Vi levererar stationära och trådlösa gasdetektorer, flamdetektorer och kontrollsystem. Vi erbjuder också service och underhåll.

Flamdetektorer

Flamdetektorer

Flamdetektorer känner av lågor och inte gas. Flamdetektorn är en optisk detektor som riktas mot det område som ska övervakas för att upptäcka farliga flammor som uppstår i olyckssituationer i fabriksmiljöer. Den har ett koniskt synfält på avstånd upp till 20 meter eller mer, beroende på det material (gas) som skapar flamman. Flamdetektorer används ofta i kombination med olika gasdetektortekniker för att skydda och larma mot både gasläckor och farliga lågor.

Gaskamera

Gaskamera

Gaskameran är baserad på optisk bildbehandlingsteknologi som gör att ett stort anläggningsområde kan övervakas omedelbart för att upptäcka gasläckor. Precis som vid ultraljudsdetektering av gasläckage (UGLD), behöver den här tekniken inte ha någon fysisk kontakt med den läckande gasen för snabb upptäckt. Gaskameran levererar en direkt videobild av det område som ska övervakas, och om en fördefinierad gaskoncentrationsnivå upptäcks inom synfältet kan ett gaslarm utlösas för omedelbart larm.

Linjedetektor

Linjedetektor

Linjegasdetektorer består av två fysiska enheter, en sändarenhet och en mottagarenhet. Denna teknik använder en ofarlig och osynlig infraröd stråle som sänds från sändare till mottagare och alla brännbara kolväten som diffunderar in i strålen detekteras på mindre än 2 sekunder. Linjegasdetektorer är väl lämpade för utomhusinstallationer där effektiv gasdetektering kan uppnås på ett avstånd på upp till 200 meter mellan sändare och mottagare.

Punktdetektor

Punktdetektor

Punktgasdetektorer detekterar gasen i en punkt, vilket innebär att gasen som ska detekteras måste nå detektorn fysiskt för att detekteras.

Punktdetektorer används i stor utsträckning i de flesta tillämpningar, både inomhus och utomhus, och är tillgängliga för både brandfarliga och giftiga gaser.

Dräger levererar punktdetektorer både som trådbundna lösningar och som trådlösa punktgasdetektorer så att kostsam kabeldragning i anläggningen kan undvikas.

Ultraljudsdetektor (UGLD)

Ultraljudsdetektor (UGLD)

UGLD:s bygger på akustisk teknik som lyssnar på det väsande ljudet (ultraljud) från komprimerad gas när den läcker. Denna teknik upptäcker läckor av komprimerad gas extremt snabbt, eftersom UGLD inte behöver vänta på att gasen ska ta sig från läckan till detektorn, utan upptäcker gasen i samma ögonblick som den läcker och slår omedelbart larm när gasläckan inträffar. Denna teknik lämpar sig särskilt väl för utomhusinstallationer där den upptäcker gasläckor på upp till 15 meters avstånd från gasläckan, där konventionell punktgasdetektering kan ha problem på grund av ändrade vindriktningar och därmed utspädning av gasmolnet innan det når detektorn.

xnode

Webinar: Hur kan ni skapa en säker arbetsmiljö med nya Dräger X-node?

Delta på vårt webinar den 19:e mars och upptäck fördelarna med Dräger X-node och hur den kan hjälpa er att skapa en säkrare arbetsplats. 

Gasdetektorer, Stationära gasdetektorer, stationär gasdetektering

Stationära gasdetektorer – explosiva gaser

Gasdetektorer, Stationära gasdetektorer, stationär gasdetektering

Stationära gasdetektorer – giftiga gaser och syre

Gasdetektorer, Stationära gasdetektorer, stationär gasdetektering

Sensorer

Flamdetektor

Flamdetektorer

Gasdetektorer, Stationära gasdetektorer, stationär gasdetektering

Trådlösa gasdetektorer

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystem

Fixed Gas Detection Solutions

Fixed Gas Detection Solutions

Pålitliga gasdetekteringssystem som skyddar de anställda från livshotande situationer. Se hur vi på Dräger kan hjälpa till.

Aktuella ämnen

all-about-carcinogenic-substances-Cancer-cells-3-2-DL-11318-2016.jpg

Cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Yrkesrelaterad cancer handlar inte om ödet. Det är oundvikligt. Att skydda sina anställda mot cancerframkallande ämnen är alla arbetsmiljöchefers och arbetsgivares skyldighet.

draeger-safety-ihre-experten-fuer-sicherheitstechnik-der-industrie-3-2-D-32119-2011.jpg

Skydd mot farliga gaser - Riktlinjer på arbetsplatsen

Hur ska personer skyddas som arbetar i riskfyllda miljöer och hur stöttas arbetsgivaren med vägledning om rutiner? Läs mer om de riktlinjer som finns för att skydda dig på din arbetsplats.

benzene-3-2.jpg

Risker för exponering av bensen

Exakt övervakning av exponeringen för bensen med hjälp av korrekta mätmetoder är avgörande för industriarbetarnas säkerhet. Personlig skyddsutrustning måste användas när du arbetar i en miljö med risk för exponering av bensen.

Newsletter icon

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få information om produktnyheter, kampanjer, evenemang och mycket mer!

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00