Stationära gasdetektorer för explosiva gaser - gasdetektorer, gaslarm, fast gasdetektor, stationära gasdetektorer, fasta gasdetektorer, stationära gasdetektorer

Stationära gasdetektorer för explosiva gaser

Se produkter

Stationära gasdetektorer för explosiva gaser

Kontinuerlig övervakning av brännbara gaser och ångor är avgörande för en trygg och säker arbetsplats. Vi erbjuder explosionssäkra gasdetektorer, baserade på infraröd (IR) och katalytisk teknik, för ständig övervakning av brandfarliga gaser och ångor. Kapsling av rostfritt stål SS 316L, byggda för de tuffaste industrimiljöerna, inklusive offshore-installationer.

Punktdetektor

punktdetektor

Vad är en punktdetektor?

Punktgasdetektorer detekterar gasen i en punkt, vilket innebär att gasen som ska detekteras måste nå detektorn fysiskt för att detekteras. Punktdetektorer används i stor utsträckning i de flesta tillämpningar, både inomhus och utomhus, och är tillgängliga för både brandfarliga och giftiga gaser. Dräger levererar punktdetektorer både som trådbundna lösningar och som trådlösa punktgasdetektorer så att kostsam kabeldragning i anläggningen kan undvikas.

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Infraröd gasdetektor för detektering av explosiva kolväten. SIL 2-godkänd hårdvara och mjukvara som säkerställer hög grad av tillförlitlighet och säkerhet. Tillbehör inkluderar b.la. fjärråtkomst med RAB 7000, kanal- och rörmonteringssats, HART-kommunikation, statusindikator.

GasSecure GS01

GasSecure GS01

Trådlös infraröd gasdetektor av kolväte. Använder ISA 100 trådlöst nätverk. Batteritid upp till 24 månader. SIL 2-godkänd hårdvara och programvara enligt IEC 61508. Kan ge upp till 60-80% kostnadsbesparingar pga av minskat behov av kabelinstallation och dokumentationskrav.

Produktdetaljer

Dräger Polytron® 8700 IR

Dräger Polytron® 8700 IR

Stationär IR-gasdetektor, med inbyggd grafisk LCD-skärm, som detekterar explosiva kolväte-gaser. SIL 2-godkänd hårdvara och mjukvara enligt IEC 61508. Hög pålitlighet och säkerhet. Tillbehör som b.la. inbyggda reläer, HART-kommunikation, sensordiagnostik och datorloggar, samt möjlighet för fjärrinstallation.

Dräger Polytron® 5700 IR

Dräger Polytron® 5700 IR

Stationär IR-gasdetektor med inbyggd LCD-display som detekterar explosiva kolvätegaser. Kan levereras med inbyggda reläer. Detektorn kan fjärrinstalleras på upp till 30 meter från displayen.

Dräger PIR 3000

Dräger PIR 3000

Infraröd gasdetektor som detekterar explosiva kolvätegaser. IR-teknik som garanterar en hög grad av tillförlitlighet och säkerhet. Enkel kalibrering och konfiguration i Ex-området.

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

Stationär katalytisk gasdetektor, inbyggd LCD-display för att detektera organiska och oorganiska explosiva gaser, inklusive väte. Sensorn kan fjärrinstalleras upp till 30 meter från skärmen. SIL 2-godkänd hårdvara och mjukvara enligt IEC 61508. 4-20mA och HART-kommunikation.

Produktdetaljer

Dräger PEX 3000

Dräger PEX 3000

Gasdetektor för kontinuerlig detektion av explosiva gaser, inklusive väte. Katalytisk detekteringsprincip som garanterar en hög grad av tillförlitlighet och säkerhet. Tillgång till display och knappsats för kalibrering och underhåll. Kan enkelt kalibreras av en person.

Produktdetaljer

Dräger VarioGard® 2300 IR

Dräger VarioGard® 2300 IR

Gasdetekteringssystem som kan ansluta upp till 100 gasdetektorer, för detektering av giftiga och brandfarliga gaser. Flexibel och kostnadseffektiv installation. VVP 1000 10” pekskärm för visualisering av uppmätt värde och dataloggning. D

Dräger PointGard 3200

Dräger PointGard 3200

Gasdetekteringssystem för mätning av brännbara gaser eller ångor i omgivande luft. I det robusta, men ändå kompakta höljet med skyddsklass IP66, finns all nödvändig larmutrustning.

Dräger PointGard 3700

Dräger PointGard 3700

Gasdetekteringssystem för mätning av brännbara gaser eller ångor i omgivande luft. I det robusta, men ändå kompakta höljet med skyddsklass IP66, finns all nödvändig larmutrustning.

Ultrasonisk gassdetektor (UGLD)

Vad är en ultrasonisk gasdetektor?

Vad är en ultrasonisk gasdetektor?

UGLD:s bygger på akustisk teknik som lyssnar på det väsande ljudet (ultraljud) från komprimerad gas när den läcker. Denna teknik upptäcker läckor av komprimerad gas extremt snabbt, eftersom UGLD inte behöver vänta på att gasen ska ta sig från läckan till detektorn, utan upptäcker gasen i samma ögonblick som den läcker och slår omedelbart larm när gasläckan inträffar. Denna teknik lämpar sig särskilt väl för utomhusinstallationer där den upptäcker gasläckor på upp till 15 meters avstånd från gasläckan, där konventionell punktgasdetektering kan ha problem på grund av ändrade vindriktningar och därmed utspädning av gasmolnet innan det når detektorn.

Dräger Polytron® 8900 UGLD

Dräger Polytron® 8900 UGLD

Polytron 8900 UGLD är en akustisk gasläckagespårare för upptäckt av giftiga och brandfarliga gaser. Detektorn använder en ultraljudssensor med mikrofon och en 120 graders cirkulär detektionsvinkel. Sensorn har ett mätområde på 0-100 % motsvarande 56-115 dBA, helt kalibrerad och klar för användning. Levereras i explosionssäkert Ex d 316L rostfritt stål. Kommunicerar analog 3-trådig 4-20mA/HART-utgång.

Gaskamera

Vad är en gaskamera?

Vad är en gaskamera?

Gaskameran är baserad på optisk bildbehandlingsteknologi som gör att ett stort anläggningsområde kan övervakas omedelbart för att upptäcka gasläckor. Precis som vid ultraljudsdetektering av gasläckage (UGLD), behöver den här tekniken inte ha någon fysisk kontakt med den läckande gasen för snabb upptäckt. Gaskameran levererar en direkt videobild av det område som ska övervakas, och om en fördefinierad gaskoncentrationsnivå upptäcks inom synfältet kan ett gaslarm utlösas för omedelbart larm.

MetCam-3-2-D-7346-2019.png

MetCam Gas Camera

MetCam är en optisk gaskamera för kontinuerlig övervakning av stora områden för eventuella metan- och naturgasläckage. Det belyser läckagepunkten och storleken på läckage. Kameran kan upptäcka små utsläpp ner till 60 gram metan per timme, vilket är bra för tidig upptäckt av läckor. Levereras i explosionssäkert Ex d 316L rostfritt stål och kommunicerar analog 3-tråds 4-20mA / HART och visualisering med ONVIF-protokollet.

Linjedetektor

Vad är en linjedetektor?

Vad är en linjedetektor?

Linjegasdetektorer består av två fysiska enheter, en sändarenhet och en mottagarenhet. Denna teknik använder en ofarlig och osynlig infraröd stråle som sänds från sändare till mottagare och alla brännbara kolväten som diffunderar in i strålen detekteras på mindre än 2 sekunder. Linjegasdetektorer är väl lämpade för utomhusinstallationer där effektiv gasdetektering kan uppnås på ett avstånd på upp till 200 meter mellan sändare och mottagare.

Dräger Pulsar 7000 Series

Dräger Pulsar 7000 Series

IR-ledningsgasdetektor för att detektera ett brett spektrum av kolväten och gaser. Detektionsområde: 4-60 m, 30-200 m, 100-200 m, kanal: 1-8 m. Extremt kort responstid. Status-LED är inbyggda i både sändaren och mottagaren. Idrifttagande kan göras av en person. Pålitlig även i regn, snö eller dimma.

Relaterade produkter

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystem

Teaser_Card_Box_Sensor.jpg

Sensorer

Dräger flammedetektor

Flamdetektorer

Dräger trådløs gassdetektor

Trådlösa gasdetektorer

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00