Sensorer för stationär gasdetektering - Dräger sensorer - gasdetektering, fasta gasdetektorer, stationära gasdetektorer

Sensorer för stationär gasdetektering

Se produkter

Sensorer för stationär gasdetektering

Detektering av brandfarliga och giftiga gaser, syre och ångor är avgörande för både personalen och fastigheternas säkerhet. Infraröd, katalytisk och elektrokemisk EC DrägerSensorer® är designade för Drägers stationära gasdetektorer och konstruerade för kontinuerlig övervakning med lång livslängd, snabb responstid och hög mätnoggrannhet.

Electrochemical DrägerSensor®

Electrochemical DrägerSensor®

Dräger utvecklar och tillverkar sensorer som säkerställer bästa möjliga anpassning mellan sensorer och gasdetektorer. Temperaturkompenseringssensor - pålitliga mätningar oavsett temperaturförändring. Lång sensorlivslängd.

Dräger Catalytic Ex-Sensors

Dräger Catalytic Ex-Sensors

Dräger utvecklar och tillverkar sensorer som säkerställer bästa möjliga anpassning mellan sensorer och gasdetektorer. Upptäcker brandfarliga gaser, ångor och väte. Det finns fem olika katalytiska sensorer från Dräger.

Relaterade produkter

Dräger gassdetektor, giftgass, oksygen, gassmåler, gassmåling, gass

Stationära gasdetektorer – giftiga gaser och syre

Dräger kontrollsystem

Kontrollsystem

Trådløs gassdetektor, gassmåling, gassdetektor, gassmåler

Trådlösa gasdetektorer

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00