Gas Detection Connect - Gas Detection Connect

Gas Detection Connect

Ladda ner broschyr

Gas Detection Connect – Sammankopplat system

Med Drägers molntjänst Gas Detection Connect förvandlas enskilda gasmätare till ett smart sammankopplat system. Överföring av data i realtid hjälper dig att minska fel och spara både tid och kostnader, två viktiga delar för att skapa en säkrare arbetsplats. Gas Detection Connect är konstruerat för att integrera flera gasmätare och andra instrument, allt för att tillgodose dina specifika behov. Gas Detection Connect erbjuder områdesövervakning i realtid och Asset Management. 

Asset Management

Med många gasmätare är det svårt att få en överblick över testintervall eller nödvändigt underhåll. När du ansluter dem till Gas Detection Connects Asset Management får du en fullständig bild av alla gasmätare, oavsett var du befinner dig. Du får tillgång till testresultat, rapporter och kalibreringscertifikat.

NYHET! Nu kan du uppdatera dina instrument, X-am® 2800, X-am® 5800 och Pac-instrument, direkt i X-dock. Programuppdateringen kan ske per automatik när enheterna placeras i X-dock. Via Gas Detection Connect kan du  dessutom uppdatera mjukvaran i din X-dock remote. 

gdc-Gas-Detection-Connect-Worker-with-Fleet-Update-3-2-D-36250-2021

Problemfri uppdatering

Håll dina gasmätare uppdaterade och kompatibla. Hantera alla gasmätare över hela anläggningen och flera X-dock stationer. I stället för att samla in varje enskilt instrument för programuppdatering, kan man spara tid genom att distribuera uppdateringar till X-dock via GDC.

gdc-Gas-Detection-Connect-Reporting-Station-3-2-D-36251-2021

Rapportering på ett enkelt sätt

Du vet exakt vilken status alla dina gasmätare har. Det går när som helst att få tillgång till testcertifikat, mätdata och larmhistorik, och du kan enkelt exportera informationen för nödvändiga rapporter.

gdc-Gas-Detection-Connect-Worker-with-computer-3-2-D-36252-2021

Inga tekniska hinder

Inga fler USB-minnen för att hantera dina certifikat och ingen mer data som bara finns tillgänglig på en specifik dator. Var som helst kan du enkelt komma åt alla data, utan att behöva tänka på det administrativa arbetet.

Övervakning i realtid

Långa avstånd mellan personer och kontrollrum på arbetsplatsen kan leda till missbedömda situationer och obemärkta risker. Med Gas Detection Connect kan du övervaka dina anläggningar i realtid och reagera snabbare i nödsituationer.

gdc-Gas-Detection-Connect-Worker-with-X-Dock%20Station-3-2-D-36247-2021

Bra överblick

Vid en oförutsedd händelse kan du se all relevant information på er personliga GDC-hemsidan på ett sätt som är lätt att analysera. Användaren får en direkt överblick, vilket gör att man omgående kan vidta motåtgärder.

gdc-Worker-in-Gas-Detection-Connect-Surrounding-with-Tablet-3-2-D-36248-2021

Övervakning av person och grupp

Den personliga övervakningen förbättras genom möjligheten att ha kontinuerlig övervakning av varje person i teamet. Med hjälp av Gas Detection Connect kan du övervaka exakt vilka gaser och halter varje enskild arbetare exponeras för. I händelse av fara visas en individs eller hela teamets position på monitorn.

gdc-Worker-in-Gas-Detection-Connect-Surrounding-from-above-3-2-D-36249-2021

Bidrar till säkerheten

Lagrad data om platser, värden och gasmätare ger viktig information om individers exponering eller möjligheten att analysera incidenter. Era säkerhetsrutiner kan tack vare detta justeras baserat på faktisk fältdata och verkliga resultat. 

Broschyr

gdc-br-dmc-4-3-103448-en-master.png

Vill du veta mer om Gas Detection Connect? Klicka här för att ladda ner vår broschyr med all information du behöver.

Ladda ner

gdc-Gas-Detection-Connect-X-Dock-Station-4-3-D-36246-2021.jpg

Produktsida

All information om Gas Detection Connects hittar du på produktsidan.

Till produktsida

Video

Relaterade produkter

Dräger X-am® 5800

Dräger X-am® 5800

Den är utrustad med en särskilt stöttålig CatEx-sensor och kan detektera 1 till 6 gaser. I kombination med programvaran Gas Detection Connect kan den enkelt föra över data i realtid.

x-am-2800-D-3412-2022-3-2.jpg

Dräger X-am® 2800

Mäter upp till fyra gaser och är utrustad med en ny extra stöttålig CatEx-sensor. Med molntjänsten Dräger Gas Detection Connect erbjuder den dataöverföring i realtid.

Dräger X-dock

Dräger X-dock®

Få full kontroll över din bärbara gasmätning. Skapar rapporter och certifikat, samt övervakar status och tillgänglighet av hela ditt sortiment av bärbara instrument.

pac-6500-D-45499-2021.jpg

Dräger Pac® 6500

Robust engasmätare som erbjuder exakta mätningar och dataöverföring i realtid.

pac-8000-D-45501-2021.jpg

Dräger Pac® 8000

Liten, enkel och robust engasmätare för detektering av NO, NO2, CO2, CL2, HCN, NH3, PH3, organiska ångor, ozon and fosgen. Kompatibel med Dräger X-dock.

pac-8500-D-45507-2021.jpg

Dräger Pac® 8500

Liten, enkel och robust gasmätare för detektering av två gaser samtidigt (H2S/CO eller O2/CO). Finns även i CO-H2 kompenserad version. Kompatibel med Dräger X-dock.

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00