Gastäta skyddsdräkter - Gastäta skyddsdräkter från Dräger

Gastäta skyddsdräkter

Se produkter

Gastäta skyddsdräkter

Våra kemiska skyddsdräkter skyddar kroppen från farliga ämnen vid hantering av kemikalier, till exempel i samband med olyckor och spill. Skyddsdräkterna uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, de är lätta att använda och bekväma att bära. De kemiska skyddsdräkterna finns både i gastäta (typ 1) och stänkskyddade varianter (typ 3).

Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800

Kemikalieskyddsdräkt för flera ändamål enligt EN943-2. Extremt resistent och flexibelt material med brett tillbehörsprogram. Kan dekontamineras. Lång livslängd. Flexibelt material ned till -80°C. Kan användas till insats mot flytande ammoniak utan ytterligare köldskydd. Kan även skräddarsys för specifika behov.

Dräger CPS 7900

Dräger CPS 7900

Kemikalieskyddsdräkt för flera ändamål enligt EN943-2. Extremt resistent och flexibelt material med brett tillbehörsprogram. Kan dekontamineras. Lång livslängd. Flexibelt material ned till -80°C. Kan användas till insats mot flytande ammoniak utan ytterligare köldskydd. Kan även skräddarsys för specifika behov.

Dräger CPS 6800

Dräger CPS 6800

Godkänd enligt EN943-1. Finns som typ 1a och 1b. Mjuka, starka och flexibla dräkter i fem storlekar. Lämplig för industriell användning mot ett brett spektrum av kemikalier. Tryckflaskan kan bäras utanpå eller innanför dräkten. Bekväm att bära och lämplig för användning vid hantering av gaser för kylning. 

Dräger CPS 6900

Dräger CPS 6900

Godkänd enligt EN943-1. Finns som typ 1a och 1b. Mjuka, starka och flexibla dräkter i fem storlekar. Lämplig för industriell användning mot ett brett spektrum av kemikalier. Tryckflaskan kan bäras utanpå eller innanför dräkten. Bekväm att bära och lämplig för användning vid hantering av gaser för kylning. 

Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800

Kemikalieskyddsdräkt med låg vikt, godkänd enligt EN943-2. Finns som typ 1a och 1b. Engångsdräkt. Materialet och produktionskvalitet möjliggör en förvaringstid på 10 år. Tryckflaskan kan bäras utanpå eller innanför dräkten. Kasseras efter kontakt med kemiska ämnen. Ska inte dekontamineras. 

Produktdetaljer

Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900

Kemikalieskyddsdräkt med låg vikt, godkänd enligt EN943-2. Finns som typ 1a och 1b. Engångsdräkt. Materialet och produktionskvalitet möjliggör en förvaringstid på 10 år. Tryckflaskan kan bäras utanpå eller innanför dräkten. Kasseras efter kontakt med kemiska ämnen. Ska inte dekontamineras. 

Produktdetaljer

Tryckluftsapparat med slang

Dräger PAS® AirPack 1

Dräger PAS® AirPack 1

Cylindervagn med tillhörande slang och konstant lufttillförsel för upp till 2 användare. Möjlighet att byta flaska under användning. Slanglängd 50 m. För arbete med t ex tankrengöring eller som lufttillförsel vid kemikalieutsläpp. Principiell obegränsad nyttjandetid. Placera enheten i rent område och förse användare med luft i förorenat område. Total godkänd slanglängd för hela systemet är 100 meter.

Dräger PAS® Filter series

Dräger PAS® Filter series

Filtrerar normal tryckluft. Aktiva kol- och partikelfilter. Tre eller fem uttag. Ger andningsluft av hög kvalitet genom noggrann filtrering.  Avlägsnar vätska, olja, lukt och partiklar från inandningsluften. Kan användas för att förse 5 användare med ren andningsluft.

Dräger PAS® MAC Series

Dräger PAS® MAC Series

Lågtrycksluftkompressor för andningsluft. Flera varianter. Hög kapacitet. Kan sättas var som helst, inget behov av filtrering.  Finns som en elektrisk eller dieseldriven variant med eller utan ATEX-godkännande. Flera användare kan anslutas.

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00