Tillpassningstest för andningsskydd - Tillpassningstest för andningsskydd - X-plore 1950 N95

Tillpassningstest för andningsskydd

Mer information

Tillpassningstest för andningsskydd

En av de främsta anledningarna till att andningsskydd inte alltid ger det förväntade skyddet är en otillräcklig passform. Tillpassningstest ger dig en försäkran om att alla dina anställda är skyddade av en individanpassad mask. I januari 2025 kommer ett nytt lagkrav gällande tillspassningstest för tätsittande andningsskydd.

Webinar 11 juni 2024

Webinar Fit2Fit

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest för dig som använder andningsskydd

Från och med januari 2025 kommer ett nytt lagkrav gällande tillspassningstest för tätsittande andningsskydd att börja gälla. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att se till att tätsittande andningsskydd är individuellt utprovade för arbetstagaren.

I vårt webinar berättar vi mer om vad det innebär för dig som använder andningsskydd i ditt arbete. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till våra produktspecialister. 

När: Tisdag 11 juni, kl 10.00-11.00.
Var? 
Online, du kommer få en länk till din mail. 
Språk: 
Svenska

Anmäl dig nedan.

Anmäl dig här

Nytt lagkrav från 1 januari 2025

Från och med januari 2025 kommer ett nytt lagkrav gällande tillspassningstest för tätsittande andningsskydd att börja gälla. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att se till att tätsittande andningsskydd är individuellt utprovad för arbetstagaren. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:11 står följande:

"9 § Arbetsgivaren ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska arbetsgivaren se till att tätheten provas individuellt med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod, för att säkerställa att andningsskyddet har den förväntade skyddseffekten." Läs hela AFS 2023:11 här.

Det gäller produkter som FFP-masker, halv- och helmasker. Lämpliga metoder för individuell täthetsprovning av tätsittande andningsskydd finns beskrivet i ISO 16975-3.

Dräger samarbetar med organisationen Nordic Safety Association, NSA, för att ni ska få den utbildnings om krävs för att säkerställa att era andningsskydd följer det nya lagkravet. 

Kontakta din säljrepresentant för mer information.

Produkter som det nya lagkravet omfattar:

workers-wear-draeger-x-plore-1700-face-masks-and-draeger-x-pect-8300-safety-eyewear_3-2-d-32043-2011

Korttidsmasker

x-plore-3500-with-particle-filters-3-2-D-7085-2018

Halvmasker

respiratory-masks-full-face-3-2-D-9012-2018

Helmasker

x-plore-8000-use-of-the-powered-air-purifying-respirator-3-2-D-110981-2013-2j0_0hNzpOM

Batteridriven andningsapparat

Tillpassningstest Dräger X-plore

Vi hjälper gärna till!

Vi ger dig gärna personlig rådgivning. Få information via mail, samtal eller ett personligt besök. 

Tillpassningstest

Under svåra förhållanden måste andningsskyddet vara tillförlitligt, så att ditt arbete kan utföras säkert. Med Drägers tillpassningstest uppfyller du de nödvändiga kraven.

Qualitative Fit Testing X-plore 1950 V

Kvalitativ tillpassningstest

Ett kvalitativt tillpassningstest kontrollerar andningsskyddets tätning med hjälp av ett ämne som testpersonen kan smaka eller lukta på. Först utförs ett känslighetstest för att säkerställa att testpersonen känner av ämnet. Den partikelfiltrerande halvmasken sätts på och en speciell huva och placeras sedan på testpersonens huvud för att skapa en atmosfär med sluten luft. Därefter sprutas testämnet in i huvan och testpersonen anger om han/hon känner av det eller inte. Om testpersonen inte uppger att han/hon känner av ämnet är denna masktyp och storlek det optimala skyddet för denna personen.

Quantitative Fit Testing X-plore 3000

Kvantitativa tillpassningstest

Kvantitativt passformstest som ger objektiva resultat. Dessa bildas antingen med hjälp av en partikelräknare, genom förhållandet mellan partiklarna i den omgivande luften och partiklarna inuti masken, eller genom att mäta läckage med hjälp av ett kontrollerat undertryck. Resultatet av testerna med den valda metoden kallas för passningsfaktorn. Om den erforderliga faktorn inte uppnås måste försökspersonen välja en annan maskstorlek eller en mer lämplig maskmodell.

Våra fördelar

Proven supplier of respiratory protection

Beprövad leverantör av andningsskydd

Individual training

Individuell utbildning

Expert knowledge

Expertkunskap

Reliable quality

Tillförlitlig kvalitet

Vanliga frågor (FAQs)

När ska tillpassningstest utföras?

Enligt de krav som anges i Health & Safety Executives (HSE) riktlinjer HSE INDG 479 och HSG53 måste man se till att andningsskyddet passar användaren. Genom att utföra tillpassningstest kan du vara säker på att du uppfyller dessa krav.

Tätningens passform måste kontrolleras på nytt vid följande förändringar av masken eller användaren:

 • Viktförändringar
 • Större tandbehandlingar
 • Piercingar i ansiktet
 • Ny personlig skyddsutrustning som kan påverka tätningen
 • Byte av masktyp, modell eller material

Den så kallade passformsfaktorn bekräftar om en testad mask uppfyller kraven för önskad tätning vid tidpunkten för testet. Löst sittande andningsskydd som kåpor för luftrenande andningsskydd eller flyktutrustning som använder ett munstycke kräver inte ett tillpassningstest.

Hur kan användarsäkerheten förbättras ytterligare?

Förutom passformstester är det också viktigt att användaren får korrekt utbildning. Viktiga faktorer är:

 • Den visuella inspektionen av masken
 • Korrekt påtagning
 • Utförande av passformskontroller före varje användning

Vilka ytterligare faktorer påverkar maskens passform?

 • Felaktig passform för masken
 • Skäggväxt
 • Tal, nysningar, skratt och andra ansiktsrörelser
 • Olämplig form eller storlek på masken för testpersonen

Vad är skillnaden mellan ett kvantitativt och ett kvalitativt tillpassningstest?

Om ett kvalitativt tillpassningstest är godkänt eller inte beror på om testpersonen kan smaka eller lukta på testämnet eller inte och ger därmed subjektiva resultat. Ett kvantitativt tillpassningstest ger objektiva resultat genom att man använder en partikelräknare eller kontrollerat undertryck för att mäta maskens täthet. Båda metoderna är godkända. Du kan alltså välja den metod som är lämpligast för det andningsskydd som används och för den som bär det.

Vill du veta mer?

Fit testing

I vår broschyr får du mer detaljerad information om tillpassningstest av tätsittande andningsskydd. Läs bland annat om varför du behöver ett tillpassningstest och vilka alternativ som finns tillgängliga från Dräger.

Läs broschyr

Relaterade produkter och tjänster

Workers wear Dräger X-plore 1700 respirators and Dräger X-pect 8300 safety goggles

Filtrerande andningsskydd

People sit in a seminar room

Dräger Academy

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C,
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00