Säkerhetslösningar för vattenrening - Säkerhetslösningar för vattenrening

Säkerhetslösningar för vattenrening

Kontakta oss

Säkerhetslösningar för vattenreningsprocesser

Vattenreningsindustrin, oavsett om det handlar om ett avloppssystem eller ett vattenreningsverk, innefattar farliga situationer som att klättra ner i avloppsbrunnar, arbeta med farliga ämnen eller behandla vatten med kemikalier. Att skydda personal mot faror och driva anläggningen på ett säkert sätt är av största vikt under vattenreningsprocessen. Dräger kombinerar omfattande kunskap kring verksamheten och säkerhetslösningar av hög kvalitet för dina vattenreningssystem.

Säker drift av anläggning

Brännbara och giftiga gaser kan förekomma i samband med hantering av avloppsvatten, till exempel vid pumpstationer eller i vattenreningsverk. Håll driften tillförlitlig och säker genom att göra mätningar i berörda utrymmen.

X-node pic 4-3

NYHET! Dräger X-node – Flexibel bärbar gasdetektering med funktionalitet som en fast installation

Skapa en säker arbetsmiljö med trådlösa X-node. En budget- och användarvänlig lösning som mäter gaser, luftfuktighet och temperatur samtidigt, med flexibel plug-and-play. Utformad för drift 24 timmar per dag.

Läs mer

Dräger Polytron® 7000

Dräger Polytron® 7000

Gasdetektorn är avsedd för mätning av syrgas och giftiga gaser på en och samma plattform. Den uppfyller kraven när det gäller efterlevnad liksom de höga specifikationskraven för anpassade lösningar.

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Vår gasdetektor med hölje av rostfritt stål är en explosionssäker IR-gasdetektor med punktmätning för kontinuerlig övervakning av brännbara gaser och ångor.

Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000

Ett modulärt och mycket utbyggbart, pålitligt och effektivt analyssystem för övervakning av olika gaser och ångor. Produkten är lämplig för gasvarningssystem med olika nivåer av komplexitet och inkluderar ett antal olika sändare. En extra fördel är bakåtkompatibiliteten med REGARD®

Avloppsbrunn

Det är vanligt att man måste ta sig in i trånga utrymmen, vilket är en kombinerad risk för exponering för farliga ämnen och minskade syrenivåer i avloppssystem och vattenreningsverk. För att personalen ska vara skyddad är användning av personlig skyddsutrustning viktig.

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Denna bärbara gasmätare mäter upp till 7 giftiga och brännbara gaser, syrgas och ångor på samma gång, antingen i pump- eller diffusionsläge.

Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000

Vår högeffektiva andningsapparat har enastående pneumatisk prestanda, låg vikt och är enkel att sätta på sig.

Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800

Denna kemskyddsdräkt för begränsad användning är avsedd för industriellt bruk och användning i miljöer där det finns gasformiga, flytande eller fasta farliga ämnen.

Kemisk behandling av vatten

För att vi ska få rent vatten krävs vattenrening med kemikalier för flockning, koagulering och desinfektion. Varsam hantering av dessa ämnen tillsammans med rätt typ av personlig skyddsutrustning är viktigt för att din personal och din anläggning ska vara skyddade mot eventuella risker.

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Detta fläktassisterade andningsskydd erbjuder en ny nivå av intuitiv hantering kombinerat med intelligent elektronik. Denna kombination ger den höga säkerhetsnivå din personal behöver för att kunna fokusera på sitt uppdrag.

Dräger X-plore® 3300/3500

Dräger X-plore® 3300/3500

Denna halvmask ger extra skydd och komfort med sin moderna utformning och lätta vikt. Välj den kostnadseffektiva och lättskötta halvmasken Dräger X-plore® 3300 eller Dräger X-plore® 3500 för långvarigt skydd i svåra förhållanden.

Dräger X-am® 2500

Dräger X-am® 2500

Denna gasdetektor för upp till 4 gaser lämpar sig bra för personligt skydd. Den kombinerar extremt låg driftskostnad med hög säkerhetsnivå, och detekterar tillförlitligt brandfarliga gaser och ångor, liksom även O2, CO, H2S, NO2 och SO2.

Flyktutrustning

Om miljön plötsligt blir giftig kan en nödutrymning visa sig omöjlig att genomföra. Genom att säkerställa att det finns tillräckligt med andningsluft för att undkomma en livshotande situation fungerar flyktutrustning som din livförsäkring.

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

Denna flyktutrustning med syreförsörjning erbjuder säkerhet i närvaro av giftiga gaser. Den har låga underhållskostnader, är enkel att använda och har en färgkodad serviceindikator.

Dräger Saver PP

Dräger Saver PP

Denna tryckluftbaserade flyktutrustning möjliggör säker och obehindrad flykt från farliga miljöer, till och med om H2S förekommer. Enkel påtagning och automatisk funktion. Integrerad helmask som kan kombineras med annan säkerhetsutrustning.

Dräger PAS® Colt

Dräger PAS® Colt

Denna flyktutrustning kombinerar mångsidighet, enkel användning och det senaste inom utformning av andningsapparater. Den hör till de mest tekniskt avancerade flyktprodukterna för kortvarigt bruk som finns på marknaden.

Nedladdningar

Broschyr om vattenrening
broschyr med lösningar för vattenreningsindustrin

Broschyren beskriver de viktigaste tillämpningarna inom vattenrening och erbjuder lämpliga säkerhetsprodukter – från fasta och mobila gasmätare till andningsskydd och flyktutrustning. Om du har specifika behov kan vi även erbjuda skräddarsydda säkerhetslösningar.

Infografik om vattenrening
Infografik om vattenrening

Visste du att 0,5 % koldioxid i andningsluften är tillräckligt för att orsaka hälsoproblem? Vår infografik presenterar intressanta fakta om vattenreningsprocesser som pekar på vikten av att använda rätt säkerhetslösningar.

Vägledning för detektering av klorgas
Vägledning för detektering av klorgas

Klor är ett av de ämnen som oftast används vid desinfektion i vattenreningsindustrin. Ta reda på hur du kan öka tillförlitligheten och effektiviteten vid klordetektering.

Vägledning för trånga utrymmen
Vägledning för trånga utrymmen

Ont om utrymme, syrebrist och farliga ämnen: Att ta sig in i avloppsbrunnar, gångar och valv medför många risker. Förbered dig genom att ta del av våra expertråd för att ta sig in i trånga utrymmen i vattenreningsindustrin.

Fler säkerhetslösningar

portable-gas-detection-3-2

Bärbara gasdetektorer

respiratory-protection-equipment-3-2

Andningsskydd

emergency-escape-and-rescue-solutions-worker-using-parat-4920-x-am-2500-3-2

Flyktutrustning

fixed-gas-detection-solutions-3-2

Stationära gasdetektorer

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C,
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00

Våra öppettider:
Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.30
Fredagar: 08.00 – 16.00