Dräger VOICE – Databas för farliga ämnen

Dräger VOICE är ett viktigt verktyg för säker hantering av farliga ämnen. Med några fåtal klick får du relevant information och specifika rekommendationer om säkerhetsutrustning för mer än 1500 farliga ämnen i databasen.

Dräger VOICE - Databas för farliga ämnen

Du vet vad

Du vet vilka farliga ämnen som förekommer i ditt dagliga arbete. Skriv in ämnet du är intresserad av, så kommer Dräger VOICE direkt att ge dig viktig information om ämnet, dess fysikalkemiska egenskaper samt relevanta gränsvärden.

Dräger VOICE - Rekommenderad skyddsutrustning

Vi vet hur

Dräger VOICE rekommenderar lämplig säkerhetsutrustning, t.ex. andningsskydd och gasmätare, baserat på det sökta ämnet. Sök på ämnets engelska namn för mer information.

Dräger VOICE - Databas för farliga ämnen

Expertkunskap på språng

Dräger VOICE ger en snabb överblick över våra säkerhetsprodukter och fungerar på nästan alla enheter. Det är ett verktyg för alla som behöver kunskap om hantering av farliga ämnen.

voice-app-de-4-3.jpg

Spara Dräger VOICE webbapp

Få snabbt och enkelt tillgång till Dräger VOICE: Spara den här sidan på skrivbordet eller startskärmen.

Du kan även spara VOCIE i din smartphone. Skanna QR-koden och spara sidan. 

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB

Gamlestadsvägen 18C,
415 02 Göteborg

+46 10 344 40 00