Dräger VOICE - The hazmat-based safety product finder

Our database provides you with basic information on more than 1,500 hazardous substances and guide you to the suitable safety equipment. Give it a try!

Dräger VOICE - Databas för farliga ämnen

Du vet vad

Du vet vilka farliga ämnen som förekommer i ditt dagliga arbete. När du skriver in ämnet du är intresserad av kommer Dräger VOICE direkt att ge dig  viktig information om det farliga ämnet, dess fysikalkemiska egenskaper samt relevanta gränsvärden.

Dräger VOICE - Rekommenderad skyddsutrustning

Vi vet hur

Dräger VOICE rekommenderar lämplig säkerhetsutrustning, så som andningsskydd och gasmätare, baserat på det sökta ämnet. Sök på ämnets engelska namn för mer information.

Dräger VOICE - Databas för farliga ämnen

Expertkunskap på språng

Dräger VOICE ger en snabb överblick över våra säkerhetsprodukter och fungerar på nästan alla enheter. Det är ett verktyg för alla som behöver kunskap om hantering av farliga ämnen.

QR-Code Dräger VOICE

Spara Dräger VOICE webbapp

Få snabbt och enkelt tillgång till Dräger VOICE: Spara den här sidan på skrivbordet eller startskärmen.

Du kan även spara VOCIE i din smartphone. Skanna QR-koden och spara sidan. 

Kontakta oss

Contact us

Dräger Sverige AB - Säkerhet

Ögärdesvägen 19A,
433 30 Partille

+46 10 344 40 00