ต้นแบบความเป็นผู้นำของ Dräger

เป็นผู้นำที่คุณอยากจะเดินตาม

WeLEAD ต้นแบบความเป็นผู้นำของ Dräger ที่รวบรวมหลักการชี้นำสำหรับความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันที่ Dräger  ต้นแบบ WeLEAD พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงพนักงานเป็นหลัก  โดยที่ใจความสำคัญของต้นแบบคือ "ฉันสร้างความไว้วางใจ"  ที่ Dräger เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติกัน  เราจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน และจะยังคงอยู่ตราบที่เราทำตามสิ่งที่เราพูดอย่างสม่ำเสมอ  WeLEAD ได้สรุปมาตรฐานที่คาดหวังไว้ของผู้จัดการของเราและช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้สำเร็จยิ่งขึ้น  โดยช่วยให้ซึ่งกันและกันเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่สร้างค่านิยมให้กับลูกค้าของเรา ทั้งหมดนี้ได้รวมเอาความหลากหลายของเราให้มาเป็นหนึ่งเดียว

การจัดการของ Dräger

บุคลากรที่ทำงานที่ Dräger มีความสามารถและความรับผิดชอบที่หลากหลาย ทุกคนสามารถเติบโตได้ที่นี่ ทั้งส่วนตัวและในอาชีพ การให้ความสำคัญกับลูกค้า การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (results orientation) ความไว้วางใจ และความหลากหลาย – ที่ Dräger นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายบริหารเท่านั้น

นั่นคือเหตุผลที่เราได้ดำเนินการสนทนาเชิงลึกกับพนักงานของเราทั่วโลกเพื่อสร้างพันธกิจสำหรับการจัดการและการทำงานเป็นทีม:

›WeLEAD‹.

ไอคอน วีลีด

ความไว้วางใจและความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

รวมถึงความไว้วางใจซึ่งเป็นค่านิยมหลักของเรา เป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบการจัดการของเราและวิธีที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยการเปิดกว้างและความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน สำหรับเราแล้ว  การจัดการหมายถึง การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน ที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงการให้มีอิสระในการทำงานตามความคิดริเริ่มของตนเอง  รวมถึงการให้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนแก่พนักงาน

เมื่อเลือกผู้บริหาร เรามั่นใจว่าพวกเขาจะใจกว้างและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเท่าเทียมกัน เรามองหาผู้จัดการที่จะช่วยให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชามีส่วนร่วมกับ Dräger ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะการจัดการที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จร่วมกันและการสร้างค่านิยมให้กับลูกค้าของเรา

ประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอย่างแข็งขัน เนื่องจากการจัดการและการทำงานเป็นทีมไม่ได้พัฒนาบนกระดาษ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันของเรา

เรามีความยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่เหมือนกับหลักการนี้และกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ

ภาพของผู้หญิงที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

ติดต่อเรา

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

+49 451 882 0

+49 451 882 2080