การปฏิบัติตามข้อกำหนด  - การปฏิบัติตามข้อกำหนด

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อมูลติดต่อ

ที่ Dräger เรามุ่งมั่นที่จะมอบ "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ความมุ่งมั่นเช่นนี้จะมีความน่าเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราในทุกประเทศที่เราดำเนินงานปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เพียงแค่เราทุกคนและพันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามหลักการทางธุรกิจและการดำเนินงาน และยึดมั่นในมาตรฐานเท่าที่เป็นไปได้สูงสุดของความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ  ผลิตภัณฑ์และบริการของเราก็สามารถส่งมอบสิ่งที่สัญญาไว้ได้

Stefan Dräger, ประธานกรรมการบริหาร

“คณะกรรมการบริหารผู้ร่วมงานกับผมและตัวผมเองอยากเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความเข้าใจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และเปิดกว้างในแนวการปฏิบัติประจำวันของเรา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำงานร่วมกับกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางการค้าของเราด้วยความเป็นมืออาชีพ และความเชื่อถือในระดับสูงสุด—วันแล้ววันเล่า เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของ Dräger ทั่วโลก เราคาดหวังให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง ให้ความเคารพต่อผู้อื่น และเคารพต่อกฎหมายในทุกประเทศที่เราดำเนินงานและรู้สึกว่า Dräger ยืนหยัดเพื่อคุณภาพและคุณค่าดั่งในอดีตและในอนาคต”

Stefan Dräger

ประธานกรรมการบริหาร

การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Dräger ได้แนะนำระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด (CMS) ที่กำลังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นไปตามเสาหลักสามประการ "การป้องกัน" "การตรวจสอบ" และ "การรับมือ" ซึ่งหลักสามประการนี้เป็นความรับผิดชอบทุกคน -ทั้งผู้จัดการและพนักงาน เป้าหมายของระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราคือ เพื่อระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว กฎหมายป้องกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) กฎหมายอาญาทางการค้า (การฉ้อโกง) และเกี่ยวข้องกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสม และเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เราต้องการสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานของ Dräger ทั่วโลกในความพยายามอุตสาหะนี้ตลอดการทำงานในแต่ละวัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรามีอยู่ทั้งใน รายงานด้านความยั่งยืน และ รายงาน

ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การควบคุมศุลกากรและการส่งออก ภาษีต่าง ๆ การป้องกันการฟอกเงิน หรือการปกป้องข้อมูลนั้นจะอยู่ในการควบคุมดูแลของกลุ่มปฏิบัติงานอื่น

พูดออกมา! เราใส่ใจ ที่ Dräger มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับเราในเรื่องนี้คือ: การจัดการกับจุดอ่อนและข้อผิดพลาดอย่างเปิดเผยทำให้เราสามารถระบุได้ล่วงหน้าว่า เราสามารถทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมได้ที่ไหน และเราอาจต้องใช้กระบวนการภายในขององค์กรในการทดสอบ

เราไม่ได้มองข้าม หากแต่เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและหาทางแก้ไข!” นี่คือวิธีที่ Stefan Dräger นำมาใช้ นำมาใช้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงและทรัพย์สินของ Dräger ได้ก่อน และป้องกันได้ด้วยการแจ้งข่าวของคุณ

เราจะรักษาทุกการรายงานข้อสงสัยให้เป็นความลับ ยิ่งกว่านั้น เราไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้ใด ๆ ที่เป็นการต่อต้านผู้แจ้งเบาะแสซึ่งรายงานการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นกับเรา ในลักษณะที่รับผิดชอบและโดยสุจริต แต่เราจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบด้วย เมื่อเราตรวจสอบข้อสงสัยที่รายงาน

หลักการทางธุรกิจและแนวการปฏิบัติ

การแจ้งข่าวและคำแนะนำ

ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งหมดมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลของตัวเองในการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ตามระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานที่ดีทีสุด

หลักการทางธุรกิจและแนวการปฏิบัติ

ในหลักการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ (จรรยาบรรณ) เราอธิบายค่านิยมและความรับผิดชอบของเราในฐานะสมาชิกของสังคม ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ และในที่ทำงาน ซึ่งเราได้กำหนดค่านิยมเหล่านี้ไว้ในคู่มือสำหรับพนักงานและผู้จัดการในรูปแบบของจรรยาบรรณ ทุกคนที่ Dräger ตั้งแต่พนักงาน ผู้จัดการ ไปจนถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร จะต้องคุ้นเคยกับหลักการทางธุรกิจและแนวการปฏิบัติ และใช้หลักการเหล่านี้ในการพิจารณาการกระทำและการตัดสินใจของตน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Our Speak Up Culture (การปลูกฝังการพูดเปิดเผยของเรา)

โปสเตอร์รณรงค์ของเราในหัวข้อ “Speak Up Culture” และ “Reporting Tip-offs at Dräger”: คุณสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ของเราได้

Integrity plakat 1

การพูดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและจุดอ่อนที่เป็นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปและใช้กำลังความสามารถสูง มีความกล้าหาญที่จะชี้ให้เห็นถึงการละเมิดหลักการทางธุรกิจและการปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่บังคับใช้

Integrity plakat 2

สิ่งแวดล้อมของคุณเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ Dräger ต้องการคุณ เพียงเพราะทำแบบนั้นมาโดยตลอด ไม่ได้หมายความว่ามันยังเป็นวิธีที่ถูกต้องในทุกวันนี้

Integrity plakat 3

สิ่งนี้อยู่ในมือของคุณ! ไม่ว่าสถานการณ์จะดูวุ่นวายแค่ไหนสำหรับคุณ รายงานการละเมิดหลักการทางธุรกิจและแนวการปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Integrity plakat 4

Dräger ต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในที่ที่เหมาะสม  Dräger ขอเสนอตัวเลือกการรายงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

Integrity plakat 5

เราจะไม่ปล่อยความกังวลสงสัยของคุณไว้เพียงลำพัง หากคุณทราบถึงการละเมิดหลักการดำเนินธุรกิจและแนวการปฏิบัติของ Dräger หรือกฎหมายที่บังคับใช้ โปรดแจ้งให้เราทราบ ในการทำเช่นนี้ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ช่องทางความซื่อสัตย์ของ Dräger

ช่องทางความซื่อสัตย์ของ Dräger เป็นระบบแจ้งเบาะแสบนเว็บและให้บริการแก่พนักงานของ Dräger คู่ค้าทางธุรกิจของเรา และบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม สามารถใช้เพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดหลักการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติของ Dräger แนวทางปฏิบัติภายในบริษัท หรือกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เพื่อที่จะทำให้ไม่สามารถติดตามความพยายามในการเข้าถึงระบบแจ้งเบาะแสได้ คุณจะไม่พบลิงก์ที่สามารถคลิกไปยังหน้าเว็บได้ ณ จุดนี้ แต่จะมีเพียงที่อยู่เว็บไซต์เท่านั้น

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

โปรดคัดลอกลิงก์นี้ลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

ในหน้าหลัก คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับการแจ้งเบาะแสที่ได้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการทำงานของระบบแจ้งเบาะแส โปรดไปที่หน้าแรกของ Business Keeper GmbH, ประเทศเยอรมนี

เราต้องการสร้างการติดต่อส่วนตัว

ในฐานะพนักงานของ Dräger จุดติดต่อแรกของคุณควรเป็นหัวหน้างานของคุณเสมอ

ในฐานะลูกค้าของ Dräger หุ้นส่วนการขาย ซัพพลายเออร์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โปรดติดต่อตัวแทน Dräger ของคุณ ควรทำอย่างไร หากคุณไม่มีการติดต่อโดยตรงที่ Dräger: คุณยังสามารถแบ่งปันคำถามและข้อกังวลสงสัยของคุณกับสำนักงานกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้โดยตรง โดส่งอีเมลไปที่: compliance@draeger.com.

เราทราบดีว่า อาจมีบางสถานการณ์ที่บทสนทนาที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาอาจดูเหมือนไม่เหมาะสม หรือคุณไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนโดยทั่วไป ในกรณีดังกล่าวช่องทางความสื่อสัตย์ของ Drägerเสนอวิธีรายงานการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งแก่คุณ ไม่ว่าจะโดยไม่ระบุชื่อหรือระบุชื่อ

หัวข้ออื่น ๆ

ติดต่อ Dräger

จดหมาย

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง