Get in touch with Draeger Thailand

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ เลือกเหตุผลสำหรับคำขอของคุณ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

contact-us-hospital-us-asian-woman-4-3.jpg

การขายผลิตภัณฑ์และการสอบถามทั่วไป

Draeger Medical (Thailand) Ltd.: +66 2095 2100-3
Draeger Safety (Thailand) Ltd.: +66 2095 2105-8

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok, 10260, Thailand

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างไม่ได้มีขายในบางประเทศ สำนักงานของ Dräger ในพื้นที่ของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการได้

ที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building,
9th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak,
Phra Khanong, Bangkok, 10260, Thailand


Tel +66 2095 2100-3 

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building,
9th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak,
Phra Khanong, Bangkok, 10260, Thailand


Tel +66 2095 2105-8