Get in touch with Draeger Thailand

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ เลือกเหตุผลสำหรับคำขอของคุณ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

contact-us-hospital-us-asian-woman-4-3.jpg

การขายผลิตภัณฑ์และการสอบถามทั่วไป
Draeger Medical (Thailand) Ltd.:+66 2 744 0914
Draeger Safety (Thailand) Ltd.:+66 2 744 0110

909 Ample Tower, 5th Floor, Debaratana Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างไม่ได้มีขายในบางประเทศ สำนักงานของ Dräger ในพื้นที่ของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการได้

ที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

909 Ample Tower, 5th Floor, 

Debaratana Road, Bangna Nuea, 

Bangna, 

Bangkok 10260, Thailand


Tel +66 2 744 0914

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

909 Ample Tower, 5th Floor, 

Debaratana Road, Bangna Nuea, 

Bangna,
Bangkok 10260, Thailand


Tel +66 2 744 0110