พัฒนาผลลัพธ์ทางคลินิกด้วยสถานที่ทำงานที่เน้นการดูแลสุขภาพ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ป่วยและผู้ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกัน องค์ประกอบหนึ่งก็คือพื้นที่ทางกายภาพที่ใช้ในการรักษา1: การออกแบบสถานพยาบาลขั้นสูงในแง่ของสภาพแวดล้อมการรักษานั้นให้ประโยชน์มากมาย เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่มีการใช้มาก่อน การออกแบบห้องให้สวยงามด้วยการใช้สีสัน การติดตั้งไฟอย่างเหมาะสม สภาพแวดล้อมด้านเสียงที่ดี และรูปแบบพื้นและการตั้งค่าการทำงานที่วางแผนไว้อย่างดี การปรับเปลี่ยนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น2

พยาบาล

ความพึงพอใจของบุคลากรจากการออกแบบสถานที่ทำงานที่เน้นการรักษา

การออกแบบตามหลักฐาน (EBD) เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาห้องผ่าตัดและห้องพักผู้ป่วยให้ดีที่สุด เช่น การวิจัยด้านแสง เสียง การป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้น การออกแบบโรงพยาบาลตามหลักฐาน (EBD) จะให้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น และยังให้สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วยและบุคลากรอีกด้วย3 บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วย จึงเป็นกุญแจสำคัญในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาสถานพยาบาล

อินโฟกราฟิกการออกแบบการรักษา

การออกแบบการรักษาและอิทธิพลของการออกแบบ

การออกแบบด้านการดูแลสุขภาพไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากรและผลลัพธ์ทางการเงินด้วย4 อินโฟกราฟิกของเราได้สรุปอิทธิพลของการออกแบบการดูแลสุขภาพในหลายรูปแบบ

กรณีศึกษา

การออกแบบสถานที่ทำงานที่โรงพยาบาล Nottingham สหราชอาณาจักร

แสงคุณภาพดีอย่างแท้จริง - โรงพยาบาล Aachen ประเทศเยอรมนี

การป้องกันการติดเชื้อ - โรงพยาบาล Magdeburg ประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีความคล่องตัว - โรงพยาบาล Sunderby ประเทศสวีเดน

ตัวอย่างสถานที่ทำงานของเรา

ดูภาพรวมเกี่ยวกับตัวอย่างการวางแผนที่เป็นนวัตกรรมซึ่งได้นำไปใช้แล้วในหลายโรงพยาบาล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบ NICU

BabyFirst สนับสนุนพ่อแม่และผู้ให้การดูแลเด็กที่คลอดก่อนกำหนด โดยการจัดหาแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูงเกี่ยวกับทารกแรกเกิด พร้อมด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจที่อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

เยี่ยมชม BabyFirst

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการก๊าซทางการแพทย์

ระบบการจัดการก๊าซทางการแพทย์

โคมไฟผ่าตัด Polaris ถูกใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของห้องผ่าตัด

โคมไฟผ่าตัดและหัตถการ

Movita ในห้องผ่าตัด

ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์และการออกแบบโครงสร้างภายใน

การอ้างอิง

1 Sakallaris et al., Optimal Healing Environments. Global Adv Health Med. 2015;4(3):40-45.
2 Ulrich et al., A review of the research literature on evidence-based healthcare design. HERD. 2008 Spring;1(3):61-125.
3 O'Callaghan N, Dee A, Philip RK. Evidence-based design for neonatal units: a systematic review. Matern Health Neonatol Perinatol. 2019;5:6.
4 Huisman et al., Healing environment: A review of the impact of physical environmental factors on users. Building and Environment 58 (2012) 70-80.

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104