การติดตามระบบทางเดินหายใจด้วย PulmoVista 500 - การติดตามระบบทางเดินหายใจด้วย PulmoVista 500

การติดตามระบบทางเดินหายใจด้วย PulmoVista 500

ติดต่อเรา

PulmoVista 500 คือภาพตัดขวางความต้านทานทางไฟฟ้า (EIT) จาก Dräger ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นภาพการทำงานของระบบหายใจได้โดยตรงที่ข้างเตียงของป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของการช่วยหายใจเฉพาะบริเวณปอดอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นการเปิดทางเลือกสำหรับกลยุทธ์การช่วยหายใจแบบใหม่สำหรับคุณในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหนัก ด้วยเครื่องมอนิเตอร์การทำงานของปอด EIT คุณสามารถแยกปรับพารามิเตอร์การช่วยหายใจและมาตรการการรักษาเป็นตัวๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย ทำให้การช่วยหายใจเป็นไปแบบปกป้องมากขึ้น ดังนั้นแล้วจะเห็นว่า PulmoVista 500 สามารถช่วยลดการบาดเจ็บของปอดที่อาจเกิดจากเครื่องช่วยหายใจได้อย่างมาก

PulmoVista 500 Basics

วิธีดูรายงานแบบสดจากปอด

คุณจะเห็นสัญญาณของการบาดเจ็บที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VILI) แบบเรียลไทม์และหลีกเลี่ยงภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) ได้อย่างไร ชมวีดีโอและชมวิธีที่เครื่อง PulmoVista 500 สามารถช่วยคุณค้นหาวิธีรักษาระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจปอดใน 150 วินาที

Constantin JM et al., 2019


"การใช้เครื่องช่วยหายใจตามความต้องการเฉพาะของแต่ละคนไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีภาวะ ARDS ซึ่งอาจเป็นเพราะ 21% ของการจำแนกประเภทผู้ป่วยไม่ถูกต้อง กลยุทธ์การใช้เครื่องช่วยหายใจที่ไม่สอดคล้องกับรูปทรงของปอดทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก” ¹

Bellani G, Teggia-Droghi M, 2020


"ในการตรวจจับการเคลื่อนของอากาศแบบ Pendelluft และความไม่สอดคล้องบางอย่าง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การมอนิเตอร์ขั้นสูง เช่น ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้า esophageal manometry และคลื่นไฟฟ้าของไดอะแฟรม" ²

Bellani G et al., 2016


“การให้ผู้ป่วยนอนคว่ำช่วยลดการขยายตัวที่มากเกินไปของถุงลมและลดภาวะถุงลมตีบตัน และยังช่วยเพิ่มปริมาตรความจุของปอดอีกด้วย” ³

เครื่อง PulmoVista 500 ช่วยส่งเสริมคุณในการประยุกต์ใช้ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยการช่วยหายใจ ด้วยข้อมูลการช่วยหายใจเฉพาะที่ในปอดแบบแบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันเสมอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยของคุณ แทนที่จะหาข้อสรุปโดยใช้ข้อมูลจากทั่วโลก ขณะนี้คุณสามารถใช้เครื่องมอนิเตอร์ EIT ในการติดตามสภาวะของปอดเพื่อประเมินผลได้อย่างทันทีและต่อเนื่องไม่ว่าการรักษาจะทำให้เกิดผลตามที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยปรับวิธีการรักษาทีละอย่าง ด้วยเหตุนี้ เครื่อง PulmoVista 500 สามารถเป็นตัวช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการรักษาระบบทางเดินหายใจ เช่น

การใส่ท่อช่วยหายใจ

เครื่อง PulmoVista 500 ช่วยให้คุณรับรู้และแก้ไขการใส่ท่อช่วยหายใจที่ไม่เหมาะสมระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ บนจอมอนิเตอร์ คุณสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนหากมีการช่วยหายใจปอดเพียงข้างเดียว เนื่องจากใส่ท่อลึกเกินไป

ระบุแนวโน้มในการเปิดปอด

เครื่อง PulmoVista 500 ช่วยให้ประเมินได้ง่ายกว่าเดิมว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการทำการเปิดปอดหรือไม่และในระดับใด เช่น การเปรียบเทียบรูปภาพจาก EIT ก่อนและระหว่างการเปิดปอดอาจแสดงให้เห็นว่าบริเวณปอดด้านหลังซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ปิดอยู่ได้ถูกเปิดขึ้นสำเร็จในภายหลัง ภาพการหายใจเข้าออก และภาพความแตกต่าง สามารถช่วยในการตีความนี้ได้

การไตรเตรดความดันบวกหลังสิ้นสุดการหายใจออก (PEEP) ป้องกันการภาวะปอดแฟบ

ตั้งค่าความดันบวก ณ จุดสิ้นสุดของการหายใจออก (PEEP) ให้ถูกต้องเหมาะสมคือสิ่งสำคัญของการช่วยหายใจแบบปกป้องปอด หากความดันต่ำเกินไปจะทำให้เกิดภาวะปอดแฟบได้ ความดันที่มากเกินไปก็อาจทำให้ถุงลมขยายตัวมากเกินไป เครื่อง PulmoVista 500 ช่วยให้คุณกำหนดระดับ PEEP ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

การไตรเตรดความดันบวกหลังสิ้นสุดการหายใจออก (PEEP) การขยายตัวที่มากเกินไป

ค่า PEEP ที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การช่วยหายใจที่ลดลงในปอด พื้นที่ติดช่องท้องของปอดจะเห็นภาพที่แตกต่างกัน สิ่งนี้อาจบ่งบอกจะเกิดภาวะถุงลมขยายมากเกินไปจากค่า PEEP ที่สูงเกินไป จะเห็นได้ชัดเจนในภาพแสดงการหายใจเข้าออกแต่ละครั้ง ผลที่เกิดขึ้นก็คือการลดลงของการยอมตามของปอดเฉพาะที่

การจัดท่าผู้ป่วย

เครื่อง PulmoVista 500 ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประเมินว่าการจัดท่าผู้ป่วยมีผลต่อการช่วยหายใจอย่างไร หากผู้ป่วยตอบสนองต่อท่านอนคว่ำเป็นอย่างดี EIT จะแสดงภาพการขยายที่ชัดเจนของบริเวณที่มีการระบายอากาศของปอด ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าการจัดตำแหน่งผู้ป่วยนั้นได้ผลตามที่ต้องการและควรดำเนินการต่อไปหรือไม่

การส่องกล้องหลอดลมและการดูดเสมหะที่ปอด

ขณะทำการส่องกล้องหลอดลม "การตรวจดูภายในปอด" จะให้ข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้คุณรู้ทันทีว่าบริเวณใดของปอดควรทำการเปิดโดยการดูดเสมหะออก นอกจากนี้ เครื่อง EIT ยังช่วยให้คุณประเมินการเกิดถุงลมปิดเนื่องจากการดูดเสมหะปอด และติดตามกระบวนการฟื้นฟูปริมาตรของปอดได้อย่างต่อเนื่อง

อาจช่วยลดการเอ็กซ์เรย์และการสแกน CT ลง

ภาพ CT และ/หรือภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกจะถูกถ่ายที่จุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการรักษาของแต่ละโรงพยาบาล หากสภาพของผู้ป่วยเอื้ออำนวย ก็อาจใช้ฟังก์ชั่นภาพถ่ายของ EIT ในการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะๆ แทนได้ สิ่งนี้จะช่วยลดจำนวนการเอ็กซเรย์และการสแกน CT ทำให้ผู้ป่วยลดการสัมผัสกับรังสีลง นอกจากนั้น สิ่งนี้ยังช่วยป้องกันหรือลดความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานเครื่อง PulmoVista 500 และโอกาสในการประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ที่คู่มือเล่มเล็กของเรา

ภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า (EIT)

ภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า (EIT)

การจัดการอุปกรณ์ เคล็ดลับและตัวอย่างการใช้งาน

ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยหายใจตัวหลักและมุมมองเต็มจอ

การใช้เทคโนโลยี EIT PulmoVista 500 ทำให้สามารถตรวจดูบริเวณต่างๆ ของปอดแบบไม่รุกล้ำและมอนิเตอร์เฉพาะบริเวณได้อย่างต่อเนื่องจากข้างเตียงผู้ป่วย ในการฉายภาพตัดขวาง จะแสดงการกระจายปริมาตรอากาศในช่องอกได้แบบเรียลไทม์ ภาพนี้แสดงให้เห็น บริเวณต่างๆ ของปอดที่มีการช่วยหายใจและไม่มีการช่วยหายใจ พร้อมทั้งแสดงการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงเวลา 

ในการวัดความต้านทานไฟฟ้าของปอด จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับผู้ป่วย ระบบประกอบด้วยสายรัดซิลิโคนที่ยืดหยุ่นและมีอิเล็กโทรดในตัว 16 ตัววางแปะรอบบริเวณหน้าอกของผู้ป่วย สายรัดนี้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้และมีให้เลือกใช้ทั้งหมด 9 ขนาด สำหรับทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่.

เครื่องPulmoVista 500 สามารถถ่ายภาพได้ถึง 50 ภาพต่อวินาที แสดงให้เห็นภาพการหายใจราวกับอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเลยทีเดียว การกระจายตัวของการช่วยหายใจในแต่ละพื้นที่ของปอดนั้นจะเห็นได้ชัดเจนด้วยการเข้ารหัสสี: เริ่มจากสีดำ (สำหรับบริเวณที่ไม่ได้รับการช่วยหายใจ) สีน้ำเงินเข้ม (สำหรับบริเวณที่มีการช่วยหายใจปริมาณเล็กน้อย) ไปจนถึงสีขาว (สำหรับบริเวณที่ได้รับการช่วยหายใจในระดับมากที่สุด)

Dräger PulmoVista® 500

Dräger PulmoVista® 500

Making ventilation visible. Put the power of Electrical Impedance Tomography (EIT) to work for you and your patients. With the PulmoVista® 500, you can visualise regional air distribution within the lungs – non-invasive, in real time and directly at

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

'มุมมองการวินิจฉัย' ของเครื่อง PulmoVista 500

วิธีการทำงาน

รับชมวีดีโอแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการใช้งาน การใช้งาน และผลการวิเคราะห์การทดสอบค่า PEEP ด้วยการใช้มุมมองการวินิจฉัยของเครื่อง

มุมมองการวินิจฉัยของเครื่อง PulmoVista 500

ประเมินการทดสอบค่า PEEP ภายในไม่กี่วินาที

มุมมองการวินิจฉัย เป็นเครื่องมือที่ใช้งานสะดวก ติดตั้งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยซึ่งจะประเมินการทดสอบค่า PEEP โดยอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มครั้งเดียว เครื่องสามารถตรวจจับการทดสอบค่า PEEP ให้ข้อมูลที่เป็นแนวโน้ม แสดงผลและวัดปริมาณตัวบ่งชี้ถุงลมแฟบและถุงลมขยายตัวมากเกินไปและปริมาตรการหายใจเข้าออกโดยตรงภายในหน้าเดียว

นอกจาก การวิเคราะห์การทดสอบค่า PEEPแล้ว การวิเคราะห์ความสามารถในการเปิดปอดยังช่วยให้สามารถประเมินความสามารถในการเปิดปอดก่อนจะทำการเปิดปอด และการวิเคราะห์แบบกำหนดได้เองช่วยให้สามารถประเมินการรักษาวิธีอื่น ๆ ได้

เครื่อง PulmoVista 500 สามารถระบุ<b></b>การสูญเสียการขยายปอดและความล่าช้าในการช่วยหายใจเฉพาะที่

การสูญเสียการยอมตามของปอดและความล่าช้าในการช่วยหายใจเฉพาะที่

มุมมองการวินิจฉัย จะให้พารามิเตอร์ใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้ประเมินการขยายตัวมากเกินไปและการแฟบของถุงลม การสูญเสียการยอมตามเฉพาะที่ที่นำไปสู่ระดับ PEEP ที่สูงขึ้น „C loss HP“ สีส้มแสดงถึงการขยายตัวที่มากเกินไป ในทางตรงกันข้าม การสูญเสียการยอมตามที่นำไปสู่ระดับ PEEP ที่ต่ำลง „C loss LP“ สีขาวมักเกิดขึ้นจากถุงลมแฟบ

ความล่าช้าในการช่วยหายใจในแต่ละบริเวณ (RVD) เป็นดัชนีซึ่งบ่งบอกถึงการเติม บริเวณปอดที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันในระหว่างการหายใจเข้า พิกเซลส์ที่การหายใจเข้าล่าช้า - เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย - จะมีจุดสีเหลืองแต้มอยู่ 

เครื่อง PulmoVista 500 สามารถวิเคราะห์ความล่าช้าของการช่วยหายใจเฉพาะที่ได้

ความล่าช้าในการช่วยหายใจเฉพาะที่

ในมุมมองการวินิจฉัย หากแตะที่ภาพแสดงการหายใจเข้าออกจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาซึ่งจะแสดงแผนภูมิ RVD ซึ่งจะเห็นจุดสีเหลืองแสดงอยู่บริเวณที่มีลมหายใจเข้าล่าช้า และจุดสีเขียวแสดงอยู่บริเวณที่มีลมหายใจเข้าไวกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย RVD อาจบ่งบอกถึงการเปิดและปิดตามรอบ หรือค่าคงที่เวลาที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ

สัญญาณการเปิดและปิดตามรอบ: 

 • บริเวณที่เกิดความล่าช้ามีขนาดค่อนข้างเล็ก
 • บริเวณที่เกิดความล่าช้าจะพบระหว่างจุดที่มีการช่วยหายใจได้ดีและจุดที่ช่วยหายใจไม่ได้
 • รูปคลื่นบริเวณปอด (สีเหลือง) แสดงถึงการเปิดที่ล่าช้าและการปิดที่เกิดขึ้นก่อน (E) เมื่อเทียบกับรูปคลื่นภาพรวม (สีขาว)

สัญญาณของค่าคงที่เวลาสูง: 

 • บริเวณที่เกิดความล่าช้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่
 • บริเวณที่เกิดความล่าช้าจะไม่พบที่บริเวณส่วนหลังต่อจากการยุบตัว
 • ทั้งการหายใจเข้าและการหายใจออกเฉพาะที่เกิดความล่าช้า

การมอนิเตอร์ความดันบริเวณหลอดอาหารและความดันขณะผ่านปอด

สำหรับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการช่วยหายใจในแต่ละบุคคล คุณต้องสามารถเข้าถึงภาพถ่ายทางคลินิกที่สมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมาย

ชมวีดีโอและเรียนรู้การเข้าถึงรูปภาพนี้ได้อย่างใกล้ชิดขึ้นด้วย Dräger PressurePod และการมอนิเตอร์ความดันขณะผ่านปอด

ขั้นตอนสำคัญในการรักษาด้วยการช่วยหายใจที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลคือการประมาณค่าความยืดหยุ่นของปอดที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกกลไกของปอดและผนังบริเวณทรวงอกได้

การมอนิเตอร์ความดันบริเวณหลอดอาหารและความดันขณะผ่านปอดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหายใจด้วยตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจ คุณยังจะสามารถปรับปรุงการประเมินความท้าทายทางคลินิกต่างๆ ได้ เช่น

หัวเรื่อง มุมมอง PTP

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้เอง

 • ความเค้นเชิงกลของการหายใจเข้าออก
 • ภาวะถุงลมแฟบ
 • จะเกิดความเค้นเชิงกลทั้งหมดในเนื้อเยื่อบริเวณปอด

สำหรับผู้ป่วยที่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง รูปคลื่นของความดันบริเวณหลอดอาหารยอมให้มีการตรวจับ:

 • การกระตุ้นกลับ
 • แรงขับทางเดินหายใจ
 • ความไม่สอดคล้อง
 • ความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์สำหรับการใช้งานทางคลินิกนี้หรือไม่

ดาวน์โหลดรายการงานวิจัยด้านความดันบริเวณหลอดอาหารและปอดของเราได้ที่นี่:

รายการงานวิจัยที่ผ่านมา ปี 2020: การมอนิเตอร์ความดันบริเวณหลอดอาหารและความดันขณะผ่านปอด (Pes / Ptp)

รายการงานวิจัยที่ผ่านมา ปี 2020

การมอนิเตอร์ความดันบริเวณหลอดอาหารและความดันขณะผ่านปอด (Pes / Ptp)

ดาวน์โหลด

การมอนิเตอร์ความดันขณะผ่านปอด

ทำได้ด้วยการต่อ PressurePod เข้ากับเครื่อง PulmoVista แล้วคุณก็จะสามารถตรวจสอบและแสดงผลได้:

 • ความดันในทางเดินหายใจ (Paw)
 • ความดันบริเวณหลอดอาหาร (Pes)
 • ความดันขณะผ่านปอด (Ptp) – คำนวณจากผลต่างระหว่าง Paw และ Pes
 • ความดันบริเวณกระเพาะอาหาร (Pga).

คุณสามารถวิเคราะห์จากพารามิเตอร์ที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น วิเคราะห์ความดันขับดันขณะผ่านปอดเพื่อประเมินกลไกของปอด

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก

ประสบการณ์การใช้งานและเอกสารอ้างอิง

เทคโนโลยีความต้านทานต่อของไฟฟ้า (EIT) ที่มากับเครื่อง PulmoVista 500 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวันด้านคลินิกในแผนกผู้ป่วยหนักชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก มาหาคำตอบกันว่าเพราะเหตุใดผู้ใช้จึงเลือกใช้เทคโนโลยีชิ้นใหม่นี้ และเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา ควรใช้เครื่อง PulmoVista 500 เมื่อใด สถานการณ์ทางคลินิกใดที่เครื่องนี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุด สำหรับผู้ป่วยแบบไหน ภาวะทางปอด หรืออาการแทรกซ้อนแบบใดที่ EIT เหมาะสมที่จะใช้งาน การใช้เครื่อง EIT สามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจริงหรือ มาร่วมหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จากผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานเครื่อง PulmoVista 500 เป็นประจำทุกวัน

ตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจในการเลือกใช้ PulmoVista 500

เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใดผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยหายใจชาวแคนาดาจึงเลือกใช้ PulmoVista 500

ทำงานกับ PulmoVista 500 – St.Joseph's Healthcare

การใช้ PulmoVista 500 ทำให้เราได้ข้อมูลเฉพาะที่โดยตรง ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจว่าควรใช้วิธีใดในการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด" Thomas Piraino ผู้ให้การรักษาด้วยการช่วยหายใจกล่าว - เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันทางคลินิกของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง EIT:

ให้ความรู้ด้วย PulmoVista 500

การมีข้อมูลการช่วยหายใจในพื้นที่ต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ยังมอบโอกาสด้านการอบรมและการศึกษาที่ดีมากๆ มาร่วมหาคำตอบว่าทีมผู้เชี่ยวชาญชาวแคนาดาใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้อย่างไร

ตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจในการเลือกใช้ PulmoVista 500

ยิ่งการมอนิเตอร์เครื่องช่วยหายใจได้ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อผู้ป่วยได้มากเท่านั้น” จากคำกล่าวของศาสตราจารย์ Sergio Pintaudi นี่คือเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่อง EIT - เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจในการเลือกใช้อุปกรณ์:

ทำงานด้วย PulmoVista 500

การมอนิเตอร์ปอดเฉพาะที่ด้วยเครื่อง PulmoVista 500 ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์การรักษาแบบถาวรของโรงพยาบาล Garibaldi ไปแล้ว มาหาคำตอบกันว่าเกิดขึ้นตอนไหนและอย่างไร

การส่องกล้องหลอดลมด้วย PulmoVista 500

อยากรู้หรือไม่ว่า PulmoVista 500 สามารถช่วยสนับสนุนการส่องกล้องหลอดลมได้อย่างไร ชมวีดีโอจากโรงพยาบาล Garibaldi Hospital Catania ประเทศอิตาลี:

อ่านรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นการมอนิเตอร์ปอดเฉพาะที่ที่ Garibaldi ได้ที่นี่:

อ้างอิงจากลูกค้า: PulmoVista® 500 ในกิจวัตรประจำวันทางคลินิก

PulmoVista® 500 ในกิจวัตรประจำวันทางคลินิก

ดาวน์โหลด

Serge J.H. Heines

Serge J.H. Heines

ผู้ปฏิบัติการช่วยหายใจในแผนกอภิบาลผู้ป่วยหนักที่
Maastricht University Medical Centre+

Serge Heines กำลังใช้งานเครื่อง EIT ในการปฏิบัติงานด้านคลินิกตั้งแต่ปี 2013 และมีประสบการณ์มากมายกับเทคโนโลยีนี้ และการตีความจากภาพ พารามิเตอร์ และการวิเคราะห์โดยตรงที่ข้างเตียงผู้ป่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวีดีโอการสัมภาษณ์สั้นๆ ต่อไปนี้:

อะไรคือเหตุผลหลักของคุณในการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง EIT เข้ากับงานประจำวันของคุณ

Serge Heines: ในแผนกอภิบาลผู้ป่วยหนักของเรามีทั้งหมด 27 เตียง และอีก 6 เตียงในบริเวณเฝ้าระวัง เนื่องด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วยของเรา จึงไม่น่าแปลกใจที่มักจะได้เห็นผู้ป่วยเกิดภาวะปอดล้มเหลวอย่างรุนแรงที่นี่ การหาวิธีตั้งค่าการช่วยหายใจที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละคนก็ยังเป็นส่วนที่ยากที่สุดในแผนกนี้ เราเชื่อว่าการใช้เครื่อง EIT สามารถช่วยในการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการป้องกันการบาดเจ็บบริเวณปอด (VALI) ยิ่งไปกว่านั้น การใช้เครื่อง EIT ช่วยลดระยะเวลาการช่วยหายใจหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย

คุณกำลังใช้เครื่อง PulmoVista 500 กับผู้ป่วยรายไหนอยู่

ก่อนหน้านี้ เราใช้ PulmoVista 500 ในผู้ป่วยที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาที่บริเวณปอดข้างใดข้างหนึ่ง เช่น ภาวะปอดบวมเฉพาะกลีบและภาวะฟกช้ำในปอด แต่เรายังใช้กับเคสที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในปอดของผู้ป่วยด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ เราเริ่มใช้เครื่อง EIT กับผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนเล็กน้อย หรือผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลหลังผ่าตัด

คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้างจากการใช้งาน EIT เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ตรวจสอบก่อนหน้านี้ และข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อกลยุทธ์การรักษาของคุณอย่างไร

การกระจายตัวของการช่วยหายใจในบริเวณต่างๆ ของปอดในทุกๆครั้งที่มีหายใจคือข้อมูลที่สำคัญที่สุดและน่าสนใจที่สุดที่ได้จาก PulmoVista 500 คุณยังสามารถมอนิเตอร์ผลของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจได้โดยตรง ก่อนที่เราจะเริ่มใช้เครื่อง EIT เรากำหนดการรักษาด้วยการช่วยหายใจตามข้อมูลโดยรวมที่ได้รับโดยตรงจากทั้งตัวเครื่องช่วยหายใจเองหรือผ่านการวิเคราะห์ก๊าซในหลอดเลือดแดง ส่วนตอนนี้ เราสามารถเห็นได้จริงๆ ว่าเราได้มาในสิ่งที่เราต้องการ หรือการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจของเราให้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น มีบางกรณีที่เราคิดว่าเรากำลังทำการเปิดปอดอยู่ แต่ในความเป็นจริงยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เฉพาะของปอดได้เลย หรือการตั้งค่า PEEP ที่ออกมาสูงหรือต่ำเกินไป แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากทุกบริเวณในปอด

เครื่อง PulmoVista 500 เปลี่ยนการรักษาโดยการช่วยหายใจของคุณหรือไม่

ตอนนี้เราใช้เครื่อง EIT เป็นแนวทางเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนการตั้งค่าบนเครื่องช่วยหายใจ เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้นหรือไม่ เช่น ให้คุณภาพการรักษาที่สูงขึ้น ลดระยะเวลาการรักษา หรืออัตราการเสียชีวิตที่ลดลง

หากคุณต้องอธิบายข้อดีของการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้กับเพื่อนร่วมงาน คุณจะอธิบายด้วยคำพูดของคุณเองว่าอย่างไร

PulmoVista 500 สามารถแสดงภาพการช่วยหายใจและผลกระทบของการตั้งค่าการช่วยหายใจต่อผู้ป่วยของคุณ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆ ไม่ใช่แค่ช่วยในการตั้งค่า PEEP ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้ถุงลมปอดขยายมากเกินไปอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว PulmoVista 500 ยังเหมาะที่จะใช้สำหรับการเรียนการสอนข้างเตียงอีกด้วย ซึ่งจะช่วยอธิบายกลไกของการช่วยหายใจและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในปอด

นี่คือรายการคลินิกตัวอย่างอ้างอิง ที่ซึ่งมีการใช้งานเครื่อง PulmoVista และ EIT มาเป็นเวลาหลายปีในกิจวัตรทางคลินิกของพวกเขา:

St. Thomas‘ Hospital กรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร

Universal Hospital Maastricht

ประเทศเนเธอร์แลนด์

Garibaldi Hospital Catania, Sicily

ประเทศอิตาลี

A.O. Universitaria di Napoli, Seconda Università di Napoli, Neaples

ประเทศอิตาลี

Hospital Universitario del Henares กรุงมาดริด

ประเทศสเปน

สถาบันสุขภาพ St. Josephs เมือง Hamilton (Ontario)

แคนาดา

Zhongda Hospital, Southeast University, Nanjing

ประเทศจีน

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus, Bochum

เยอรมนี

หลักฐานทางคลินิก

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และรายงานเคสจำนวนมากพิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้า (EIT) มีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้สามารถช่วยหายใจตามความต้องการเฉพาะและให้การปกป้องมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยหนัก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจจำนวนมากขึ้นทั่วโลกกำลังใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมชิ้นนี้เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดและยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในกลุ่มผู้ใช้ EIT ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ผลลัพธิ์ที่ดียิ่งขึ้นจากการใช้เครื่อง PulmoVista

Dalla Corte F et al., 2020


“เครื่อง EIT ช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบทางสรีรวิทยาของการนอนคว่ำของผู้ป่วยได้จากข้างเตียงอย่างต่อเนื่อง และอาจช่วยให้ระบุได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าผู้ป่วย ARDS มีแนวโน้มยิ่งขึ้นที่จะได้ประโยชน์จากการนอนคว่ำ” ⁴

Liu K et al., 2019


“ค่า PEEP ที่กำหนดด้วยเครื่อง EIT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ออกซิเจนและกลไกของปอด" ⁵

Zhao Z et al., 2019


“…การไตเตรด PEEP โดยการใช้เครื่อง EIT อาจมีส่วนช่วยให้การให้ออกซิเจน การขยายปอด และแรงดันขับเคลื่อนดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มอัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สำเร็จ“ ⁶

Kotani T et al., 2016


เครื่อง PulmoVista 500 ช่วยในการลดภาวะการบาดเจ็บของปอดที่เกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VILI)⁷

ภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า: กำลังก้าวไปสู่มาตรฐานที่ดีที่สุดหรือไม่

ภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า: กำลังก้าวไปสู่มาตรฐานที่ดีที่สุดหรือไม่

ดาวน์โหลด

 1. Constantin JM et al.; การช่วยหายใจด้วยเครื่องที่ปรับให้เหมาะกับลักษณะของปอดในแต่ละบุคคลเทียบกับความดันบวก ณ จุดสิ้นสุดการหายใจออกที่มีค่าต่ำสำหรับผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันในฝรั่งเศส (the LIVE study): การทดลองแบบ multicentre, single-blind, randomised controlled; Lancet Respir Med. 2019 Oct;7(10):870-880.
 2. Bellani G., Teggia-Droghi M.; การประเมินความเสี่ยงภาวะ VILI ระหว่างการหายใจด้วยตัวเองและการใช้เครื่องช่วยหายใจ ใน: Vincent JL. (eds) Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2020. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Springer, Cham
 3. Bellani et al., ‘ระบาดวิทยา รูปแบบการดูแลและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก ใน 50 ประเทศ’, JAMA, vol. 315, Feb. 2016.
 4. Dalla Corte et al.; การประเมินผลกระทบทางสรีรวิทยาของท่านอนคว่ำจากข้างเตียงอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยการใช้ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้า Minerva Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0
 5. Liu et al.; ค่า PEEP ที่ถูกกำหนดโดยเครื่อง EIT ระหว่างการช่วยหายใจในปอดเพียงข้างเดียวของผู้ป่วยสูงอายุที่รับการผ่าตัดในทรวงอกผ่านการส่องกล้อง Ann Transl Med 2019;7(23):757
 6. Zhao et al.; การไตรเตรทความดันบวก ณ จุดสิ้นสุดของการหายใจออกด้วยภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าและเส้นโค้งความดัน-ปริมาตรปอดในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรง Ann. Intensive Care (2019) 9:7
 7. Kotani et al., 'การจัดท่านอนคว่ำโดยใช้ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าเป็นแนวทางให้กับผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน’, J. Anesth., vol. 30, Feb. 2016.

สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง EIT

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสิ่งพิมพ์และการศึกษาคืออะไร เราตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมายอย่างต่อเนื่องและนำเสนองานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับ EIT แก่คุณ

EIT-Literature-List-2021-v2-9-11.jpg
รายการงานวิจัยที่ผ่านมา ปี 2021:
PDF 409 KB

ดาวน์โหลด

รายการงานวิจัยเกี่ยวกับ EIT ปี 2019
รายการงานวิจัยที่ผ่านมา ปี 2019:
PDF 456KB

ดาวน์โหลด

รายการงานวิจัยเกี่ยวกับ EIT ปี 2018
รายการงานวิจัย ปีค.ศ.2018
PDF 409KB

ดาวน์โหลด

รายการงานวิจัยเกี่ยวกับ EIT ปี 2019
รายการงานวิจัย ปี 2017
PDF 161KB

ดาวน์โหลด

จุลสาร EIT
จุลสาร EIT
PDF 5.57MB

ดาวน์โหลด

Dräger PulmoVista® 500

Dräger PulmoVista® 500

Making ventilation visible. Put the power of Electrical Impedance Tomography (EIT) to work for you and your patients. With the PulmoVista® 500, you can visualise regional air distribution within the lungs – non-invasive, in real time and directly at

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

พยาบาลตรวจเช็คเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยในห้อง ICU

เครื่องช่วยหายใจและการติดตามสภาวะของปอดในทางการแพทย์

การแสดงผลของการช่วยหายใจด้วยเครื่อง Evita® V800 และ PulmoVista® 500

การปกป้องปอดด้วยระบบภาพนำวิถี

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104