การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ผู้ดูแลใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

การจัดการและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การติดเชื้อในโรงพยาบาลทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญของผู้ป่วย ซึ่งหมายความว่า การใช้นโยบายการจัดการการติดเชื้อและมาตรการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลและพื้นที่ผู้ป่วยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในบางกรณี การเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแทนผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ซ้ำจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการสร้างชิ้นส่วนให้น้อยที่สุดและการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อดังกล่าวในโรงพยาบาลของคุณ

การจัดการการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยราว 400,000 ถึง 600,000 คนป่วยด้วยการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเยอรมนี จากข้อมูลของศูนย์การเฝ้าระวังแห่งชาติ (NRZ) พบว่าเราสามารถป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยจำนวนมากกลุ่มนี้ได้ด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม ดูวิธีการที่ Klinikum Magdeburg ในเยอรมนีจัดการกับการติดเชื้อ

เอกสารคู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

เอกสารคู่มือของ Dräger การจัดเตรียมอุปกรณ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำเป็นต้องกำจัดวงจรการติดเชื้อ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชบำบัดวิกฤตของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเป้าหมายนี้โดยการให้แนวทางแก่คุณในการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และการจัดการการติดเชื้อที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

กรณีศึกษา: การจัดการกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้สำเร็จ

Klinikum Magdeburg เยอรมนี: กระบวนการที่เป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดมยาสลบ

การไหลของกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพห้องผ่าตัด ปัญหาด้านสุขอนามัยในห้องผ่าตัดมีความสำคัญสำหรับวิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์ เนื่องจากสถานที่ในการผ่าตัดผู้ป่วยของทั้งคู่ต้องสะอาดและปลอดเชื้อ

Dr. Sadi Konuk Hospital, อิสตันบูล: อัตราการรอดชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนดที่สูงขึ้น

จากการวิเคราะห์หลายๆ ครั้ง พบว่า 60-70% ของค่าใช้จ่ายในการดูแล NICU เป็นค่าห้องพักรายวัน ทำให้ระยะเวลาในการเข้าพักเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่สำคัญที่สุดเพียงตัวแปรเดียว วิธีการลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รู้จักกันดีคือการลดระยะเวลาการพักโดยเฉลี่ย

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, ฝรั่งเศส: การออกแบบพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับพื้นที่การดูแลผู้ป่วยวิกฤตต่างๆ

ระบบของเราช่วยให้คุณรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย ลดเวลาในการทำความสะอาดและรอผลตรวจ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมในสถานที่ทำงาน ระบบในสถานที่ทำงานจะสร้างเฟรมเวิร์กที่เป็นระเบียบมากขึ้น โดยการกำจัดสายเคเบิลที่ห้อยลงแบบไม่มีที่เก็บซึ่งยากต่อการทำความสะอาด

รูปความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในทางการแพทย์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การละเมิดความปลอดภัยอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเสียเวลาในการหยุดทำงาน ดูขั้นตอนบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และผู้ป่วยของคุณ

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104