การดูแลผู้ป่วยหนัก - การดูแลผู้ป่วยหนัก

การดูแลผู้ป่วยหนัก

ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญของคุณด้านการดูแลผู้ป่วยหนัก

เราออกแบบสถานที่ทำงานอัจฉริยะซึ่งมีระบบแจ้งเตือนในตัว ระบบงานที่ตรงตามหลักการยศาสตร์และเน้นความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักเพื่อพัฒนากระบวนการรักษาผู้ป่วยของคุณ เครื่องช่วยหายใจแบบปกป้องของเราเมื่อใช้ร่วมกับโซลูชันการตรวจสอบสัญญาณชีพและการหายใจของผู้ป่วยจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็น "ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤตของคุณ"

CARDS-Landing-Page-4-3-D-876-2021_GettyImages-1205199983.jpg

การช่วยหายใจผู้ป่วย Covid-19 ที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS)

คำแนะนำสำหรับการช่วยหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด-19 อ้างอิงจากบทความทางวิชาการล่าสุดและแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่

เรียนรู้เพิ่มเติม

Draeger-Ventilation_Story_Respiratory-pathway-3-2-170925.jpg

ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลเนื้อหาข้อมูลทางคลินิก เกี่ยวกับ Respiratory Pathway สัปดาห์ละสองครั้ง

เนื้อหารวมด้วย  แนวทางการลดการบาดเจ็บที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, การใช้เครื่อง EIT ติดตามข้อมูลแนวโน้มเพื่อแปลผลทางคลินิก, การหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยอัตโนมัติอย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยโหมด SmartCare/PS,  Mandatory Minute Ventilation (MMV) และอีกมากมาย

เราช่วยเหลือคุณในทุกด้าน

ที่ Dräger Medical ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามุ่งเน้นพัฒนาทุกด้านในโรงพยาบาลของคุณ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ และสนับสนุนคุณในการปกป้อง รักษา และช่วยชีวิต

การรักษาแบบปกป้อง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบในแต่ละวันในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละวัน รวมทั้งวิธีการพัฒนาการดำเนินงานในหออภิบาลผู้ป่วยหนักของคุณอย่างต่อเนื่อง

เรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยหายใจ เส้นทางการหายใจ

ปรับการรักษาโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจตามความต้องการเฉพาะในห้อง ICU

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ: ผู้ดูแลปรับหน้ากากเต็มหน้าแบบ NIV ของ Dräger สำหรับการรักษาด้วยการช่วยหายใจแบบ NIV

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่อุปกรณ์ในร่างกาย

ผู้ดูแลใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ

การติดเชื้อ การป้องกัน การควบคุม

เทคโนโลยีเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์จะปฏิวัติการดูแลผู้ป่วย หนึ่งในข้อดีหลายประการคือการมีข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นช่วยในการตัดสินใจด้านการรักษาโดยอาศัยข้อมูลผู้ป่วยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ปริมาณข้อมูลมหาศาลที่รวบรวมทุกวันนั้น ก็ก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่ที่ Dräger เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ผู้ดูแลใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่มีการเชื่อมต่อ ณ จุดดูแลผู้ป่วย

อุปกรณ์การแพทย์ที่มีการเชื่อมต่อ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์การแพทย์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์การแพทย์

สถานที่ทำงานที่เน้นการดูแลรักษา

ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถานที่ทำงานตามหลักการยศาสตร์ของเราจะช่วยคุณในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อสถานที่ทำงานของคุณได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน

แพทย์ในห้องผ่าตัดต้องพึ่งพาการวางแผนและออกแบบโรงพยาบาลที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ขั้นตอนการดำเนินงาน

การออกแบบและวางแผนในโรงพยาบาล

แพทย์ในห้องผ่าตัดใช้ระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ระบบ Motiva System, Perseus A500 และ Polaris 600

ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์และการออกแบบโครงสร้างภายใน

บริการที่ครบวงจร

เราเป็นมากกว่าผู้ผลิต ที่ Dräger Hospital เราให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของคุณ เราให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้งานได้ยาวนานที่สุด

ภาพการบริการ

บริการของ Dräger

ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลตรวจเช็คเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยในห้อง ICU

เครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์และการตรวจปอด

ผู้ป่วยบนเตียงในโรงพยาบาลเชื่อมต่อกับระบบติดตามสัญญาณชีพของ Dräger

ระบบติดตามผู้ป่วย

กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานกับเครื่อง

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมในโรงพยาบาล

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104