การดมยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำ (Low-flow) สำหรับการปกป้องปอด - ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำ Draeger

การดมยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำ (Low-flow) สำหรับการปกป้องปอด

ข้อมูลติดต่อ

ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชบำบัดวิกฤตของคุณ เราเข้าใจว่าการช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอดระหว่างดมยาสลบเพื่อผ่าตัดสามารถลดภาวะแทรกซ้อนในปอดที่อาจจะเกิดหลังผ่าตัด (PPC) ได้ PPC เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังจากการดมยาสลบ

อ่านต่อและดูว่าการให้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำสามารถส่งผลในเชิงบวกต่ออัตราภาวะแทรกซ้อนได้อย่างไร

ทำไมการให้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำจึงดีต่อการทำงานของปอดมากกว่าอัตราการไหลสูง?

ระบบทางเดินหายใจส่วนบนมีบทบาทสำคัญในการปรับสภาพก๊าซที่หายใจเข้าไป เมื่อเยื่อบุผิวทางเดินหายใจของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเปลี่ยนไปสู่หลอดลมฝอยส่วนปลาย ซึ่งลดความสามารถในการสร้างความชื้นและอุ่นของก๊าซที่หายใจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในระหว่างการดมยาสลบ ระบบทางเดินหายใจส่วนบนจะถูกทดแทนโดยการใส่ท่อช่วยหายใจหรือหน้ากากครอบกล่องเสียง ซึ่งอาจทำให้ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างทำงานหนักมากเกินไป เนื่องจากต้องปรับตัวให้ชินกับก๊าซเย็นและแห้งที่ใช้ในระหว่างการดมยาสลบแบบอัตราการไหลสูง การช่วยหายใจด้วยก๊าซเย็นและแห้งอาจทำให้เนื้อเยื่อปอดเสียหายได้

ก๊าซทางเดินหายใจที่เย็นและแห้งช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อซีเลียรี่ในเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ การลดลงของกลไกการกำจัดเมือกอาจทำให้เกิดภาวะปอดแฟบและการติดเชื้อ ซึ่งเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนในปอดหลังการผ่าตัด การทำให้ก๊าซที่หายใจร้อนและชื้นขึ้นโดยใช้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำสามารถลดผลเสียต่อเยื่อบุผิวทางเดินหายใจได้

ค้นพบประโยชน์ของการดมยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำด้านล่าง ในสมุดปกขาวทางคลินิกของเราได้เลย นอกจากนี้ โปรดอ่าน "ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี - การดมยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำและต่ำสุด" เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Dräger ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำในแต่ละวันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เอกสารปกขาวเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบปกป้องปอดในอัตราการไหลต่ำ

สมุดปกขาว ข้อดีของยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำ

ผู้ป่วยของคุณจะได้รับประโยชน์จากเทคนิคที่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในปอดหลังผ่าตัดได้อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของการดมยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำในเอกสารปกขาวของเรา

ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี เอกสารปกขาวเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบปกป้องปอดในอัตราการไหลต่ำ

ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี: ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำ (Low-flow)

เอกสารปกขาวนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นทางเทคนิคสำหรับการให้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำอย่างปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนของ Dräger

อินโฟกราฟิกแสดงอัตราการไหลต่ำ

อินโฟกราฟิก ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำ (Low-flow)

ภาวะแทรกซ้อนในปอดหลังผ่าตัด (PPCs) ทำให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อผลการรักษา อินโฟกราฟิกของเราแสดงให้เห็นถึงผลดีของการดมยาสลบแบบอัตราไหลต่ำที่มีต่อ PPC

ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำสำหรับการช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอด

การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าวิธีช่วยหายใจแบบปกป้องปอดช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในปอดหลังผ่าตัด (PPC)

เทคนิคทางคลินิกสำหรับใช้กับระบบการหายใจกลับเข้าไปใหม่ (Rebreathing System)

ประสบการณ์ด้านคลินิกหลายต่อหลายครั้งได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและดำเนินการได้ง่าย และนำไปใช้ในการให้การรักษาในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย "ความปลอดภัยและความสามารถทางเทคนิคของเครื่องดมยาสลบในปัจจุบัน ทำให้คุณเลือกได้ว่าจะให้ยาสลบแบบอัตราการไหลแบบ low flow, minimal flow หรือ metabolic flow" นี่คือข้อสรุปของ Bert Mierke (MD/PhD) และ Christian Hoenemann (MD/PhD) ผู้ที่หลงไหลในการศึกษาเรื่องอัตราการไหลต่ำของอากาศและเขียนคู่มือเกี่ยวกับ การดมยาสลบแบบ low flow, minimal flow, และ metabolic flow

คู่มือเล่มนี้มีข้อมูลพื้นฐานและคำแนะนำในการใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างปลอดภัย

คู่มือเกี่ยวกับ Low flow และ Minimal flow เทคนิคทางคลินิกสำหรับใช้กับระบบการหายใจกลับเข้าไปใหม่ (Rebreathing System)
แผนผังขั้นตอนการดมยาสลบแบบ minimal flow

คุณจะลดต้นทุนในห้องผ่าตัดได้อย่างไร

การให้ยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำช่วยลดการใช้ไอน้ำยาสลบ ไนตรัสออกไซด์ และออกซิเจน นอกเหนือจากการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังสามารถลดผลกระทบเชิงลบทางนิเวศวิทยาของยาที่ระเหยได้

มาเรียนรู้กันว่าโรงพยาบาลสามารถลดการใช้ไอน้ำยาสลบด้วยการดมยาสลบแบบอัตราการไหลต่ำได้อย่างไร ในกรณีอ้างอิงดังต่อไปนี้

การลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซดมยาสลบได้อย่างมาก: กรณีศึกษา Lexington

เครื่องดมยาสลบของ Dräger มีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมวิสัญญีแพทย์สามารถปรับอัตราการไหลของยาสลบได้และช่วยให้เราประหยัดค่าเภสัชภัณฑ์ได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ในปีแรก

โรงพยาบาล Sunderland กับกรณีศึกษาในการนำการช่วยหายใจแบบปกป้องปอดอัตราการไหลต่ำไปใช้

กรณีอ้างอิง Sunderland คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นและค่าใช้จ่ายก็ลดลงอย่างมาก

ถึงแม้ว่าการให้ยาสลบแบบ low flow และ minimal flow จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็ยังพบปัญหาในการนำไปใช้ เนื่องจากยังขาดการแนะนำวิธีการใช้งานที่เข้าใจง่ายแก่วิสัญญีแพทย์ในการใช้ก๊าซที่ระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากที่มีความก้าวหน้าทางด้านซอฟต์แวร์การติดตามปริมาณก๊าซซึ่งจะวัดปริมาณการใช้ไอน้ำยาสลบจริงเทียบกับการดูดซับ

ดาวน์โหลด

วิสัญญีแพทย์มีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันความผิดพลาดทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด

ข้อผิดพลาดในการดมยาสลบนั้นเป็นความผิดของใครกันแน่

การปกป้องปอดระหว่างการผ่าตัดเพื่อลดความอ้วน - วิธีการให้ยาสลบที่ถูกปรับเปลี่ยน

การปกป้องปอดของผู้ป่วยโรคอ้วนระหว่างการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

การนำสลบในผู้ป่วยเด็กในห้องผ่าตัด

การช่วยผู้ป่วยเด็กที่ดมยาสลบหายใจ

แพทย์หญิงผู้เปิดปอดตรวจสอบภาพเอ็กซเรย์ของปอด

Lung Recruitment การเปิดปอดที่แฟบ ในระหว่างการดมยาสลบ

การให้ยาสลบพร้อมการปกป้องปอด Draeger

การปกป้องปอดระหว่างการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

Dräger การหายใจด้วยตัวผู้ป่วยเองระหว่างการผ่าตัด การช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอด

การหายใจด้วยตัวผู้ป่วยเองระหว่างการผ่าตัด

ภาพประกอบของปอดที่ได้รับการปกป้องในรูปทรงกลม

ผลกระทบอย่างมากของการช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอด

ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยตอบสนองความต้องการการช่วยหายใจของผู้ป่วยทุกราย และเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยและใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104