การช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอดสำหรับการดมยาสลบในผู้ป่วยเด็ก - การนำสลบในผู้ป่วยเด็กในห้องผ่าตัด

การช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอดสำหรับการดมยาสลบในผู้ป่วยเด็ก

ดาวน์โหลดสมุดปกขาว

สรุป

การดูแลผู้ป่วยเด็กนั้นมีความท้าทายเป็นพิเศษสำหรับวิสัญญีแพทย์ ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการดมยาสลบอยู่ที่ประมาณ 1: 30,000 เทียบกับของผู้ใหญ่คือ 1: 250,000 จึงเห็นได้ชัดเจนว่าเรายังสามารถปรับปรุงเรื่องมาตรฐานการช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กระหว่างดมยาสลบได้อีก ในปัจจุบัน เรายังแทบไม่มีหลักฐานสรุปแนวทางการช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กขณะผ่าตัด จึงอาจทำให้วิสัญญีแพทย์เด็กกำหนดการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจจากประสบการณ์ส่วนตัวเป็นหลัก1 ณ จุดนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นหลักเมื่อทำการช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กและเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เพื่อช่วยคุณปกป้องผู้ป่วยของคุณอย่างดีที่สุด

การช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอดของผู้ป่วยเด็กระหว่างการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

ความท้าทายโดยเฉพาะในการให้ยาสลบทารกแรกเกิด ทารก และเด็กสะท้อนในอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กระหว่างผ่าตัดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดเท่ากับ 1: 10,000 และหนึ่งในสามของการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กเหล่านี้มีสาเหตุมาจากระบบทางเดินหายใจ ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ป่วยเด็กเล็ก โดยเฉพาะทารกแรกเกิดได้รับการยืนยันเมื่อเร็วๆ นี้ในการศึกษาของ APRICOT ซึ่งวิเคราะห์กระบวนการให้ยาสลบทั้งหมด 31,000 กระบวนการกับเด็ก 30,000 คน ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์แพทย์ 261 แห่งใน 33 ประเทศทั่วยุโรป

การช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก: สิ่งที่เราควรคำนึงถึง

การทดลองแบบสุ่มขนาดใหญ่ (การศึกษาโดย APRICOT) ล่าสุดพบว่า 5.2% ของผู้ป่วยผ่าตัดเด็กทั้งหมดประสบกับอาการแทรกซ้อนขั้นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการดมยาสลบ และจำนวนผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาสั้นที่ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดลดลง หรือความอึดในการกลั้นหายใจ (apnoea tolerance) ความต้านทานในทางเดินหายใจสูง โรคที่มีอยู่ก่อน (เป็นมาแต่กำเนิด) และอื่นๆ โปรดจำไว้ว่าอาจนำพารามิเตอร์การช่วยหายใจต่างๆ มาปรับใช้ด้วย เช่น ปริมาตรอากาศหายใจเข้าออก ความดันในการหายใจเข้า และ PEEP

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการช่วยหายใจ

การเลื่อนหลุดของท่อ

บางครั้งท่อถูกวางไว้ต่ำเกินไปในทางเดินหายใจ ทางเดินหายใจของเด็กเล็กจะมีความยาวประมาณ 2 ซม. ก่อนที่จะมีการแยกออกเป็นสองง่าม ดังนั้นความเสี่ยงสูงจะเกิดขึ้นเฉพาะปอดด้านขวาหรือด้านซ้ายเท่านั้น ในบางครั้ง ท่ออาจวางสูงเกินไปและอาจหลุดออกได้ง่าย ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องในการสอดท่อ (ผ่านเอ็กซเรย์) โดยเฉพาะการใส่ท่อช่วยหายใจระยะยาว

การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

ควรวัดความเข้มข้นของออกซิเจนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เนื่องจากความเสี่ยงของการเบี่ยงจากขวาไปซ้ายในทารกแรกเกิดที่มีหลอดเลือดหัวใจ Ductus Arteriosus คงที่

ปริมาตรสูญเปล่า

คุณควรลดระยะห่างปริมาตรสูญเปล่ากับข้อต่อตัว Y ให้มากที่สุด ในเด็กเล็ก ให้วางตัวกรอง HME ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ดมยาสลบ อย่าวางใกล้ตัวผู้ป่วย และพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น ท่อต่อ ฯลฯ

น้ำหนักผู้ป่วย

หากน้ำหนักตัวมากกว่า 25 กก. ปริมาตรสูญเปล่าจะมีความเกี่ยวข้องน้อยลง หากน้ำหนักต่ำกว่า 25 กก. จะถือว่าปริมาตรสูญเปล่ามีความเกี่ยวข้องอย่างมาก ทุกคนมีปริมาตรสูญเปล่าทางกายวิภาค 2-3 มล. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ดังนั้นเด็ก 30 กก. จึงมีปริมาตรสูญเปล่า 60 มล. ในการตั้งค่าระบบให้อยู่ห่างจากข้อต่อตัว Y อาจมีการเพิ่มปริมาตรสูญเปล่าในปริมาณเท่ากัน โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงหรือความดัน Vt/ทางเดินหายใจไม่เพียงพอต่อการทำ Minute Ventilation ที่พอดี

สมุดปกขาวเกี่ยวกับการช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ต้องปรับปรุง

การช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ด้วยเป้าหมายในการช่วยให้โรงพยาบาลของคุณมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยเด็กในการช่วยหายใจ เรามีข้อมูลสรุปที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญซึ่งอิงมาจากงานวิจัยและประสบการณ์ทางคลินิก

ดาวน์โหลดสมุดปกขาว

ดาวน์โหลดที่แนะนำเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี: การช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก
ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี: รายงานการช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก

อ่านเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการดมยาสลบผู้ป่วยเด็ก

อินโฟกราฟิก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก
อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับข้อมูลการช่วยหายใจผู้ป่วยเด็ก

เป็นที่รู้กันมากขึ้นว่าผู้ป่วยโรคอ้วนต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างการผ่าตัด มาดูสรุปของเราที่เกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยโรคอ้วนทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤตของคุณ: ตัวอย่างการช่วยหายใจทารกแรกเกิด และการบำบัดด้วยยาระงับความรู้สึกในชีวิตจริง

โรงพยาบาลเด็ก Amsterdamer Straße ใน Cologne เป็นคลินิกเด็กชั้นนำแห่งหนึ่งในเยอรมนี โรงพยาบาลนี้จ้างวิสัญญีแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยตัวเล็กให้ปลอดภัยตลอดการผ่าตัดที่อันตราย มาดูกันว่าเราสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไร โดยใช้ความสามารถในการช่วยหายใจที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้วัดปริมาณการหายใจและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปอดขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

การสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยตัวเล็กของคุณและครอบครัวของพวกเขา

เกิดอะไรขึ้นระหว่างการดมยาสลบ หนังสือออนไลน์ที่สนุกและเหมาะกับเด็กๆ ของเราแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความคาดหวังต่างๆ เมื่อต้องรับการผ่าตัด ช่วยให้พวกเขารู้สึกกลัวน้อยลงและเตรียมพร้อมตัวเองมากขึ้น เราสนับสนุนให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองอ่านหนังสือไปพร้อมๆ กัน

หนังสือออนไลน์ ห้องผ่าตัดหรรษา

ห้องผ่าตัดหรรษา

ทิมเข้ารับการดมยาสลบ: ทิมวัย 5 ขวบประสบอุบัติเหตุขาหัก และต้องเข้ารับการผ่าตัดในตอนนี้ (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป)

หนังสือออนไลน์ ภารกิจสลีปเวล

ภารกิจสลีปเวล

แม็กซ์ท่องไปในแดนความฝันแห่งการสลบ แม็กซ์วัย 10 ขวบประสบอุบัติเหตุตกจากสเก็ตบอร์ดของเขา และต้องเข้ารับการผ่าตัด (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด เครื่องดมยาสลบ Dräger Atlan

Dräger Atlan®

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์การแพทย์ที่มีการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์การแพทย์ที่มีการเชื่อมต่อ

การปกป้องปอดระหว่างการผ่าตัดเพื่อลดความอ้วน - วิธีการให้ยาสลบที่ถูกปรับเปลี่ยน

การปกป้องปอดระหว่างการผ่าตัดเพื่อลดความอ้วน

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104 

ที่มา:

1 Kneyber MC, Intraoperative mechanical ventilation for the paediatric patient, Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2015 Sep;29(3):371-9.