หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจให้ได้นานที่สุด - การช่วยหายใจด้วยเครื่องและเส้นทางการหายใจ

หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจให้ได้นานที่สุด

ปรับการรักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจตามความต้องการเฉพาะ

การช่วยหายใจด้วยเครื่อง: ใช้แบบไม่ใส่อุปกรณ์ในร่างกายให้ได้มากที่สุด และใส่อุปกรณ์ในร่างกายเท่าที่จำเป็น ผู้ป่วยในห้อง ICU ที่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจต้องการการดูแลที่ดีที่สุด ตั้งแต่การเข้ารับการรักษาจนถึงการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล และหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดสำหรับขั้นตอนการรักษาที่แตกต่างกัน ความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายของเครื่องมือในการรักษาช่วยให้แพทย์ตัดสินใจในการปฏิบัติทางคลินิกและการรักษาได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน

Draeger-Ventilation_Story_Respiratory-pathway-3-2-170925.jpg

ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลเนื้อหาข้อมูลทางคลินิก เกี่ยวกับ Respiratory Pathway สัปดาห์ละสองครั้ง

เนื้อหารวมด้วย  แนวทางการลดการบาดเจ็บที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, การใช้เครื่อง EIT ติดตามข้อมูลแนวโน้มเพื่อแปลผลทางคลินิก, การหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยอัตโนมัติอย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยโหมด SmartCare/PS,  Mandatory Minute Ventilation (MMV) และอีกมากมาย

เส้นทางการหายใจ - ช่วยเหลือคุณทุกเมื่อที่ต้องการ

ภาพ NIV

หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจให้ได้นานที่สุด เพราะ...

• ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอาจมีอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ (VAP)

•ผู้ป่วยที่มีอาการ VAP อาจต้องใช้เวลาพักรักษาตัวใน ICU และโรงพยาบาลนานขึ้นมาก

• อาจต้องใช้เกือบครึ่งหนึ่งของยาปฏิชีวนะทั้งหมดที่ให้ในห้อง ICU เพื่อรักษา VAP

บ่อยครั้งสามารถใช้วิธี NIV ได้ก่อนที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการช่วยหายใจแบบใส่ท่อ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาพักรักษาตัวและลดอัตราการเสียชีวิตในห้อง ICU

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพการใช้เครื่องช่วยหายใจ

รักษาอาการผู้ป่วยให้คงที่และปกป้องปอด เพราะ...

• ผู้ป่วยอาจมีอาการบาดเจ็บที่ปอดจากเครื่องช่วยหายใจ (VALI)

• VALI อาจกลายเป็นภาวะปอดได้รับบาดเจ็บเฉียบพลัน (ALI) หรือภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS)

• อัตราที่อวัยวะหลายส่วนจะล้มเหลวและอัตราการเสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ALI หรือ ARDS

หากจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เป้าหมายแรกคืออาจต้องมีการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนก๊าซและกลไกของปอดให้ดียิ่งขึ้น การเริ่มต้นกลยุทธ์การช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอดและการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจให้เหมาะสมที่สุดอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนนี้ ต้องปรับเครื่องช่วยหายใจให้เข้ากับผู้ป่วย ไม่ใช่ปรับผู้ป่วยให้เข้ากับเครื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

ควรช่วยผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจให้เร็วและปลอดภัย เพราะ...

• ภาวะปอดได้รับบาดเจ็บเฉียบพลัน (ALI) หรือภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) อาจชะลอกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้

• การนำให้เกิดการหย่าที่ล่าช้าอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

• การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ อาจช่วยให้การหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จมากขึ้น และทำให้ระยะเวลาการอยู่ใน ICU สั้นลง

ควรใช้เครื่องช่วยหายใจนานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มิฉะนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนและความเสียหายของปอดจะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับระยะเวลาพักรักษาใน ICU ที่นานขึ้น ปัจจัยสำคัญในการหย่าเครื่องช่วยหายใจและการเอาท่อช่วยหายใจออกที่ประสบความสำเร็จคือกลยุทธ์แบบผสมผสานและการประเมินผู้ป่วยที่แม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพการช่วยหายใจ

ฟื้นตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการหย่าเครื่องช่วยหายใจจะสำเร็จ เพราะ...

• ผู้ป่วยอาจประสบกับภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหลังจากการเอาท่อช่วยหายใจออก และอาจต้องได้รับการใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่

• อัตราการตายอาจเพิ่มขึ้นได้หากเกิดความล้มเหลวในการเอาท่อช่วยหายใจออก

•ความล้มเหลวในการเอาท่อช่วยหายใจออกอาจส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยใช้เวลานาน และค่าจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การป้องกันไม่ให้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยจึงมีความสำคัญที่สุด เครื่องช่วยหายใจที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้ด้วยตัวเองตลอดเส้นทางการหายใจอาจช่วยให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้แต่เนิ่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

เรื่องราวการช่วยหายใจของ Draeger เส้นทางการหายใจโดยละเอียด

ทางเลือกของคุณสำหรับทุกขั้นตอนการรักษา

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครื่องมือการรักษาของเราที่สนับสนุนการช่วยหายใจเฉพาะบุคคลตลอดทั้งเส้นทางการหายใจหรือไม่

ดาวน์โหลดกราฟเต็ม

โหมดการช่วยหายใจในการดูแลผู้ป่วยหนัก
โหมดการช่วยหายใจในการดูแลผู้ป่วยหนัก

ข้อมูลเชิงลึกของเราที่แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจและการใช้ NIV ทางคลินิกได้พัฒนาไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

คู่มือการปกป้องปอด
คู่มือการช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอด

Curve และ Loop ในการใช้เครื่องช่วยหายใจ
Fibel Curve และ Loop

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลสำหรับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อเฉียบพลันในผู้ใหญ่

คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา
คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจในคู่มือฉบับพกพาของเรา

CARDS-Landing-Page-4-3-D-876-2021_GettyImages-1205199983.jpg

การช่วยหายใจผู้ป่วย Covid-19 ที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS)

คำแนะนำสำหรับการช่วยหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด-19 อ้างอิงจากบทความทางวิชาการล่าสุดและแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชันสำหรับการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤตอื่นๆ

เรานำเสนอโซลูชันที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วยหนักของคุณ

พยาบาลตรวจเช็คเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยในห้อง ICU

เครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์และการตรวจปอด

Drager Evita V800

การช่วยหายใจประสิทธิภาพสูงด้วย Evita

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104