วิธีการหลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจ

บ่อยครั้ง เป็นไปได้ที่จะใช้ NIV ก่อนจะมีการใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการใช้หน้ากากช่วยหายใจ ได้ รวมถึงระยะเวลาพักรักษาตัวและการเสียชีวิตในห้อง ICU อาจจะลดลง

หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นขั้นตอนแรกในเส้นทางการหายใจ

หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจ

หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจให้ได้นานที่สุด เพราะ...

  • ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอาจมี อาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ (VAP)
  • ผู้ป่วยที่มีอาการ VAP อาจต้องใช้เวลาพักรักษาตัวใน ICU และโรงพยาบาลนานขึ้นมาก
  • และอาจต้องใช้เกือบครึ่งหนึ่งของยาปฏิชีวนะทั้งหมดที่ให้ในห้อง ICU เพื่อรักษา VAP

ดาวน์โหลดกราฟเต็ม

การแลกเปลี่ยนก๊าซที่เหมาะสมที่สุด

กราฟิกการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอด

แบบจำลองนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของปั๊มช่วยหายใจ สภาพที่เหมาะสม และตัวอย่างสถานการณ์ขั้นสุดของการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอด ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด การช่วยหายใจและการไหลเวียนของอากาศในถุงลมจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อสัดส่วนของการระบายอากาศและเลือดที่มาถุงลมปอด V./Q เท่ากับ 0.8

ผู้ดูแลใช้สายให้ออกซิเจน Hi-Flow Star Cannula ในการรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

การรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

การรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงถูกนำมาใช้ในการรักษาร่วมกับสายให้ออกซิเจนทางจมูกด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับจมูกสองข้างแบบพิเศษ และชุดวงจรช่วยหายใจเข้าแบบขดลวดทำความร้อนช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนในอัตราการไหลที่สูงขึ้นหายใจได้สะดวกและไม่จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้ดูแลปรับหน้ากากเต็มหน้า NIV รุ่น Classicstar เพื่อทำการรักษาด้วยการช่วยหายใจ

Non Invasive Ventilation การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และชนิด

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ (NIV) เป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชุดเครื่องมือการรักษาของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจ

วิธีหลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจคือการนำเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา การตัดสินใจด้านการรักษา และความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันมาผสมผสานกันอย่างลงตัว

ภาพการช่วยหายใจ

Anti Air Shower เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสะดวกสบายขึ้นและหลีกเลี่ยงการไหลของอากาศไปยังผู้ป่วยในระหว่างขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการติดหน้ากากหรือดูดลมออกจากหน้ากาก

เส้นทางการหายใจ Draeger SPN-CPAP NIV

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อในทุกโหมดเพื่อช่วยให้เปลี่ยนจากโหมดการใช้งานหนึ่งไปยังอีกโหมดหนึ่งได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เกิดการใส่อุปกรณ์ในร่างกายน้อยที่สุด

เส้นทางการหายใจที่มีการรักษาด้วยออกซิเจน ของ Draeger

การรักษาด้วยออกซิเจนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งออกซิเจนด้วยชุด FiO2 สำหรับการรักษาด้วยออกซิเจนที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลด

คู่มือจากประสบการณ์กว่าศตวรรษในการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ
คู่มือการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

อ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อได้จากคู่มือของเรา

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา
คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจในคู่มือฉบับพกพาของเรา

ดาวน์โหลดทันที

Pulmovista 500 ช่วยให้คุณเห็นภาพการกระจายตัวของการระบายอากาศในปอด

Dräger PulmoVista® 500 ทำให้มองเห็นการช่วยหายใจได้

ดูข้อมูลการกระจายตัวของการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อในแต่ละพื้นที่ได้แบบสดๆ ซึ่งจะช่วยปรับพารามิเตอร์การช่วยหายใจเพื่อให้ได้การช่วยหายใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามตามเส้นทางการหายใจ

Draeger ทำให้อาการคงที่ เส้นทางการหายใจ

ขั้นตอนที่ 2 - ทำให้อาการคงที่

Draeger เส้นทางการหายใจ-การหย่าเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3 - หย่าเครื่องช่วยหายใจ

Draeger ฟื้นตัว เส้นทางการหายใจ

ขั้นตอนที่ 4 - ฟื้นตัว

เส้นทางการหายใจ

ทางเลือกของคุณสำหรับทุกขั้นตอนการรักษา

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครื่องมือการรักษาของเราที่สนับสนุนการช่วยหายใจเฉพาะบุคคลตลอดทั้งเส้นทางการหายใจหรือไม่

เยี่ยมชมหน้าหลักของเรา

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104