วิธีที่ดีที่สุดในการฟื้นตัว

เราให้ความสำคัญกับการป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย การรองรับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อที่สอดคล้องกันจะช่วยลดความพยายามในการหายใจ โดยการทำให้การหายใจเข้าและออกเกิดขึ้นพร้อมกัน การออกแบบที่กะทัดรัดและแข็งแรงของเครื่องช่วยหายใจสามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่เนิ่นๆ

การป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นขั้นตอนที่สี่ของเส้นทางการหายใจ

เส้นทางการฟื้นตัว

ฟื้นตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการหย่าเครื่องช่วยหายใจจะสำเร็จ เพราะ...

  • ผู้ป่วยอาจมีภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหลังจากการเอาท่อช่วยหายใจออก และอาจต้องได้รับการใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่
  • อัตราการตายอาจเพิ่มขึ้นได้หากเกิดความล้มเหลวในการเอาท่อช่วยหายใจออก
  • ความล้มเหลวในการเอาท่อช่วยหายใจออกอาจส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยใช้เวลานานขึ้น และค่าจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การหายใจด้วยตัวผู้ป่วยเองระหว่างการผ่าตัด

โดยสังเขป: ผลของการหายใจด้วยตัวผู้ป่วยเองต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ถูกจำแนกตามผลต่อการกำซาบเลือดเข้าปอด (ด้านบน) การช่วยหายใจในปอด (ด้านล่าง) และปัจจัยที่มีอิทธิพลทั่วไป (ตรงกลาง)

ผู้ดูแลใช้สายให้ออกซิเจน Hi-Flow Star Cannula ในการรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

การรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

การรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงถูกนำมาใช้ในการรักษาร่วมกับสายให้ออกซิเจนทางจมูกด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับจมูกสองข้างแบบพิเศษ และชุดวงจรช่วยหายใจเข้าแบบขดลวดทำความร้อนช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนในอัตราการไหลที่สูงขึ้นหายใจได้สะดวกและไม่จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

ผู้ดูแลปรับหน้ากากเต็มหน้า NIV รุ่น Classicstar เพื่อทำการรักษาด้วยการช่วยหายใจ

Non Invasive Ventilation การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และชนิด

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ (NIV) เป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ

ชุดเครื่องมือการรักษาของเราเพื่อปกป้องปอด

การทำให้การหายใจของผู้ป่วยคงที่หมายถึงการรับทราบสถานะของปอดเป็นอย่างดีตลอดเวลา ให้ชุดเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วช่วยเหลือคุณ

ภาพการช่วยหายใจ

Anti Air Shower เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสะดวกสบายขึ้นและหลีกเลี่ยงการไหลของอากาศไปยังผู้ป่วยในระหว่างขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการติดหน้ากากหรือดูดลมออกจากหน้ากาก

SPN-CPAP NIV

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อในทุกโหมดเพื่อช่วยให้เปลี่ยนจากโหมดการใช้งานหนึ่งไปยังอีกโหมดหนึ่งได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เกิดการใส่อุปกรณ์ในร่างกายน้อยที่สุด

การรักษาด้วยออกซิเจนของ Draeger

การรักษาด้วยออกซิเจนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งออกซิเจนด้วยชุด FiO2 เพื่อให้เกิดการรักษาด้วยออกซิเจนที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลด

คู่มือการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ
คู่มือจากประสบการณ์กว่าศตวรรษในการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อจากคู่มือของเรา

คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา
คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจในคู่มือฉบับพกพาของเรา

ติดตามตามเส้นทางการหายใจ

Draeger หลีกเลี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 - ป้องกัน

Draeger ทำให้อาการคงที่

ขั้นตอนที่ 2 - ทำให้อาการคงที่

Dräger หย่าเครื่องช่วยหายใจ

ขั้นตอนที่ 3 - หย่าเครื่องช่วยหายใจ

เส้นทางการหายใจ

ทางเลือกของคุณสำหรับทุกขั้นตอนการรักษา

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครื่องมือการรักษาของเราที่สนับสนุนการช่วยหายใจเฉพาะบุคคลตลอดทั้งเส้นทางการหายใจหรือไม่

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104