ทำความรู้จักการปกป้องปอดอย่างลึกซึ้งขึ้น

หากจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เป้าหมายแรกอาจเป็นการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนก๊าซและกลไกของปอด การเริ่มต้นกลยุทธ์การช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอด และการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจให้เหมาะสมที่สุดอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนนี้ ต้องปรับเครื่องช่วยหายใจให้เข้ากับผู้ป่วย ไม่ใช่ปรับผู้ป่วยให้เข้ากับเครื่อง

การดูแลให้อาการคงที่เป็นขั้นตอนที่สองของเส้นทางการหายใจ

เส้นทางการทำให้อาการคงที่

ดูแลอาการผู้ป่วยให้คงที่และปกป้องปอด เพราะ...

  • ผู้ป่วยอาจมีอาการบาดเจ็บที่ปอดจากเครื่องช่วยหายใจ (VALI) 
  • VALI อาจกลายไปเป็นภาวะปอดได้รับบาดเจ็บเฉียบพลัน (ALI) หรือภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) 
  • อัตราที่อวัยวะหลายส่วนจะล้มเหลวและอัตราการเสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ALI หรือ ARDS

ดาวน์โหลดกราฟเต็ม

การช่วยหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศ (Tidal Ventilation) และความเสี่ยงของ VILI

การทำการเปิดและปิดของถุงลมซ้ำๆ ระหว่างการช่ายหายใจ (Tidal recruitment) และภาวะปอดล้มเหลว (De-recruitment) อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บของปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VILI) (ภาพล่าง) หากมีการรักษาเสถียรภาพของถุงลมด้วย PEEP ที่เพียงพอเมื่อสิ้นสุดการหายใจออก การช่วยหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีโอกาสน้อยลงที่จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงเชิงลบ (ภาพบน)

การช่วยหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศ
การปกป้องปอดด้วยระบบภาพนำวิถี Evita V800 Infinity Monitoring

การปกป้องปอดด้วยระบบภาพนำวิถี

การช่วยหายใจเฉพาะบุคคล การประเมินความสามารถในการเปิดรับอากาศของปอด และ PEEP เฉพาะบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องปอดของผู้ป่วยหนัก

รักษาสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตา

Pulmovista 500 ช่วยให้คุณเห็นภาพการกระจายตัวของการระบายอากาศในปอด

Dräger PulmoVista® 500 ทำให้มองเห็นการช่วยหายใจได้

PulmoVista 500 ช่วยปรับการตั้งค่าการช่วยหายใจเพื่อให้ได้การช่วยหายใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ ข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง และข้อมูลที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องที่ข้างเตียง

อ่านเพิ่มเติม

ชุดเครื่องมือการรักษาของเราเพื่อปกป้องปอด

การทำให้การหายใจของผู้ป่วยคงที่หมายถึงการรับทราบสถานะของปอดเป็นอย่างดีตลอดเวลา ให้ชุดเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วช่วยเหลือคุณ

วงจร Low-Flow PV Loop ของ Draeger

วงจร Low Flow PV Loop เพื่อช่วยในการระบุจุดเปลี่ยนเว้าของปอดและเพื่อค้นหา PEEP และ/หรือการตั้งค่า VT resp. Pinsp ที่ดีที่สุด

Pressure Link และ Quickset ของ Draeger

Quick Set และ PressureLink เพื่อสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ที่มุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนการเปิดปอดได้ทุกรูปแบบ

แนวโน้มการทำการเปิดปอดของ Draeger

แนวโน้มการทำการเปิดปอด (Recruitment) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำการเปิดปอด และการกำหนดกลยุทธ์การช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอด

Draeger PC-AC II

การควบคุมความดัน Pressure Control - Assist Control (PC-AC) ช่วยให้ผู้ป่วยกำหนดเวลาและจำนวนครั้งในการหายใจที่จำเป็นผ่านเครื่องช่วยหายใจ

Draeger VC SIMV Auto Flow

AutoFlow เพื่อปรับความดันที่จำเป็นโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณอากาศที่ไหลเข้าออกจะตรงตามที่ตั้งไว้และเพื่อปรับปรุงความเข้ากันของผู้ป่วยและเครื่องช่วยหายใจ

Draeger PC SIMV Tube CO2 Trends

การติดตาม CO2 แบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการช่วยหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซของผู้ป่วย

Draeger Smart Pulmonary View III

ใช้ Smart Pulmonary View เพื่อแสดงภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์และแปลงเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์ไดนามิกของปอดที่รวดเร็วขึ้น

ดาวน์โหลด

คู่มือการช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอด
คู่มือการปกป้องปอด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจพร้อมปกป้องปอด

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา
คู่มือการช่วยหายใจฉบับพกพา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจในคู่มือฉบับพกพาของเรา

ดาวน์โหลดคู่มือ

ติดตามตามเส้นทางการหายใจ

Draeger ป้องกันเส้นทางการหายใจ

ขั้นตอนที่ 1 - ป้องกัน

Draeger เส้นทางการหายใจ-การหย่าเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3 - หย่าเครื่องช่วยหายใจ

Draeger ฟื้นตัว เส้นทางการหายใจ

ขั้นตอนที่ 4 - ฟื้นตัว

เส้นทางการหายใจ

ทางเลือกของคุณสำหรับทุกขั้นตอนการรักษา

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครื่องมือการรักษาของเราที่สนับสนุนการช่วยหายใจเฉพาะบุคคลตลอดทั้งเส้นทางการหายใจหรือไม่

เยี่ยมชมหน้าหลักของเรา

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104