เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้ค้นหาเพิ่มเติม

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - อุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อกันที่สามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์

ติดต่อเรา

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต

คุณทราบหรือไม่ว่ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์มากถึง 75% รอบเตียง ICU ที่สามารถรวมเข้ากับระบบข้อมูลของโรงพยาบาลได้ แต่กลับไม่ได้รวมเข้าด้วยกันซึ่งทำให้การบันทึกที่ไม่สมบูรณ์[1] นอกจากนี้แพทย์ส่วนใหญ่กว่า 87% มองว่างานบริหารจัดการต่างๆ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเครียดจากภาระงานมากขึ้น[2] ในด้านการเงินพบว่า สามารถประหยัดเงินที่ใช้ในระบบสาธารณสุขของรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวได้กว่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เช่น การหลีกเลี่ยงการทดสอบซ้ำซ้อน การลดเอกสารคู่มือลดลง และย่นระยะเวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาล[1]

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ส่งผลในเชิงรุกต่อการให้การดูแลรักษา และ ได้รับการออกแบบให้เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการดูแลผู้ป่วย ไม่ใช่เพื่อทดแทนมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตัวอย่างเหล่านี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกันที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลของท่าน ความสามารถในการทำงานร่วมกันคือความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถตีความหมายได้อย่างราบรื่น เป็นอัตโนมัติ และมีความปลอดภัย ระหว่างอุปกรณ์ และระบบภายในเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐาน ปราศจากข้อจำกัดทางเทคนิค [3],[4],[5]

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยการลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางคลินิก และขั้นตอนการบริหารจัดการต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติและความสามารถในการทำงานระยะไกลในขณะที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิด

ปก ความสามารถในการทำงานร่วมกันด้วย Draeger

ค้นพบวิธีที่เราสามารถช่วยคุณในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการเชื่อมต่อและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

อินโฟกราฟิกแสดงเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในทางการแพทย์ช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่ป้องกันได้และความไร้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันได้อย่างไร

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก

เรามองเห็นอนาคตของการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับอนาคตที่เชื่อมต่อในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน

พันธกิจของเรา การพัฒนาการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤต ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตของท่าน เราทราบดีว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีการเชื่อมต่อมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย เรากำลังมองเห็นอนาคตของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่อุปกรณ์การแพทย์มีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานทางคลินิกใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอบเขตความเชี่ยวชาญของเรา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการส่งมอบการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของทั้งโรงพยาบาลและผู้ป่วยตามกฎระเบียบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอระบบที่บูรณาการของเรา

การเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบเคลื่อนที่

การเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบเคลื่อนที่

เข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยและข้อมูลเครื่องมือรักษาบนเครือข่าย Infinity® Network โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานทั่วไป ดูการตรวจสอบข้อมูลรูปคลื่น และข้อมูลการหายใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบแทบจะเรียลไทม์

Draeger smartpilot view

SmartPilot® View

SmartPilot® View นำเสนอเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองที่ล้ำสมัยและแนวคิดที่เห็นเป็นภาพอย่างครอบคลุมของผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาที่ซับซ้อนเพื่อแสดงระดับการดมยาสลบประจำวันและที่คาดการณ์ไว้

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

909 Ample Tower, 5th Floor, Debaratana Road, Bangna Nuea, Bangna,
Bangkok 10260, Thailand

+66 2 744 0914

การอ้างอิง

  1. West Health institute (2013). The value of medical device interoperability: Improving patient care with more than $30 billion in annual health care savings.
  2. Bodenheimer, T. & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. Annals of Family Medicine, 12(6). S.573-576.
  3. Pronovost P.; Johns M. M. E.; Palmer S.; Bono R. C.; Fridsma D. B.; Gettinger A.; ​ Goldman J.; Johnson W.; Karney M.; Samitt C.; Sriram R. D.; Zenooz A. & Wang Y. C. (2018). Procuring Interoperability: Achieving High-Quality, Connected, and Person-Centered Care. Washington, DC: National Academy of Medicine.
  4. Taylor, K.; Steedman, M.; Sanghera, A. & Thaxter, M. (2018). Medtech and the Internet of Medical Things. How connected medical devices are transforming healthcare. Deloitte Centre for Health Solutions.
  5. Beyerer, J. (2013). visIT Interoperabilität. Karlsruhe: Fraunhofer IOSB. 
  6. Sayrafian, K.; Stanford, V. & Garguilo, J. (2011). Medical Device Interoperability.