การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - อุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์

ติดต่อเรา

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต

คุณทราบหรือไม่ว่ามีอุปกรณ์การแพทย์มากถึง 75% รอบเตียง ICU ที่สามารถรวมเข้ากับระบบข้อมูลของโรงพยาบาลได้ แต่กลับไม่ได้รวมเข้าด้วยกันซึ่งทำให้การบันทึกไม่สมบูรณ์[1] นอกจากนี้แพทย์ส่วนใหญ่กว่า 87% มองว่างานบริหารจัดการต่างๆ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเครียดจากภาระงานมากขึ้น[2] ในด้านการเงินพบว่า สามารถประหยัดเงินที่ใช้ในระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวได้กว่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการลดเหตุการณ์รุนแรง หลีกเลี่ยงการทดสอบซ้ำซ้อน ลดเอกสารคู่มือลดลง และย่นระยะเวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาล[1]

อุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ส่งผลในเชิงรุกต่อการให้การดูแลรักษา และได้รับการออกแบบให้เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการดูแลผู้ป่วย ไม่ใช่เพื่อทดแทนมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์

ตัวอย่างเหล่านี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลของท่าน ความสามารถในการทำงานร่วมกันคือความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถตีความหมายได้อย่างราบรื่น เป็นอัตโนมัติ และมีความปลอดภัย ระหว่างอุปกรณ์ และระบบภายในเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐาน ปราศจากข้อจำกัดทางเทคนิค[3],[4],[5]

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยการลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางคลินิก และขั้นตอนการบริหารจัดการต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติและความสามารถในการทำงานระยะไกลในขณะที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิด

Interoperability-with-draeger-cover-9-11-9110167.JPG

ค้นพบวิธีที่เราสามารถสนับสนุนคุณในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ

Connected-technologies-infographic-9-11.jpg

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในทางการแพทย์ช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่ป้องกันได้และความไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างไร

วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับอนาคตที่เชื่อมต่อในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

พันธกิจของเรา การพัฒนาการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤต ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตของท่าน เราทราบดีว่าโซลูชันที่เชื่อมต่อกันมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย เรากำลังมองเห็นอนาคตของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่อุปกรณ์การแพทย์มีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานทางคลินิกใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์การแพทย์

ขอบเขตความเชี่ยวชาญของเรา

การจัดการสัญญาณเตือน

ลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจากสัญญาณเตือนแบบเสียง พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางคลินิกอย่างทั่วทุกสถานีในเวลาเดียวกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการส่งมอบการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของทั้งโรงพยาบาลและผู้ป่วยตามกฎระเบียบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล

จัดการค่าใช้จ่ายในการดูแลโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลลัพธ์โดยการตัดสินใจต่างๆ โดยใช้ข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม

ISO/IEEE 11073-SDC

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำลายขอบเขตการเชื่อมต่อของอุปกรณ์การแพทย์ในปัจจุบันโดยการใช้ ISO/IEEE 11073-SDC เพื่อการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยและคล่องแคล่วในสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยหนัก

การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อกันสามารถช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และความไร้ประสิทธิภาพอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้[6] ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤตของคุณ เราได้รวบรวมวิธีการแก้ปัญหา บริการ และความเชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชันระบบแบบบูรณาการสำหรับสภาพแวดล้อมในการการดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของเราในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ด้วยโซลูชันที่เชื่อมต่อกันของเรา

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-3-2-D-30091-2020.jpg
คุณพร้อมสำหรับความท้าทายด้านเวชศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยหนักที่จะมาถึงหรือยัง

ปัดไปทางขวาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-3-2-D-30092-2020.jpg
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะที่ข้างเตียงใช่หรือไม่

ติดตามสถานะผู้ป่วยล่าสุดพร้อมปกป้องเจ้าหน้าที่ด้วยการดูแลระยะไกล

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-data-integration-3-2-D-30096-2020.jpg
ความปลอดภัยของผู้ป่วยถูกคุกคามเนื่องจากภาระงานธุรการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมข้อมูลครบครันทำให้มีเวลาในการดูแลมากขึ้นด้วย

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-alarm-management-3-2-D-30093-2020.jpg
คุณจัดการสัญญาณเตือนของคุณอย่างถูกต้องหรือไม่

ลดระดับความเครียดและรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยเสมอด้วยกลยุทธ์การจัดการระบบสัญญาณเตือน

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-3-2-D-30094-2020.jpg
คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การรักษาของคุณตามความต้องการเฉพาะได้หรือไม่

เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยพร้อมพัฒนากระบวนการทำงานด้วยการรักษาที่มีระบบช่วยเหลือ

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-data-analytics-3-2-D-30097-2020.jpg
คุณรู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์รักษาและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยรู้อะไรบ้าง

ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
คุณกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่อ่อนไหวของคุณได้รับการปกป้องเสมอ

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-digital-services-3-2-D-18704-2020.jpg
กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ของคุณตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสหรือไม่

รักษาประสิทธิภาพของระบบให้อยู่ในระดับสูงเสมอด้วยบริการดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกันจาก Dräger:

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Intensive-Care-3-2.jpg

ชมวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจว่าระบบการแพทย์และโซลูชันไอทีจาก Dräger ช่วยให้คุณขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนักได้อย่างไร

Medical-device-interoperability-in-intensive-care-3-2-title-9109950.JPG

มาทำความเข้าใจว่าระบบการแพทย์และโซลูชันไอทีจาก Dräger ช่วยให้คุณขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนักได้อย่างไร

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลระหว่างผ่าตัด

เราคาดว่าการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการดูแลผู้ป่วยในเชิงรุก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของคุณด้านการดูแลเวชบำบัดวิกฤต เราได้รวบรวมโซลูชัน บริการ และความเชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชันระบบแบบผสมผสานทั้งในและรอบๆ ห้องผ่าตัด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของเราในการพัฒนาการดูแลด้านเวชบำบัดวิกฤตด้วยโซลูชันที่เชื่อมต่อกันของเรา:

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-perioperative-care-3-2-D-18701-2020_RGB.jpg
คุณพร้อมสำหรับความท้าทายด้านเวชศาสตร์การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดที่จะเกิดขึ้นหรือยัง

ปัดไปทางขวาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-perioperative-care-assisted-therapies-3-2-D-18702-2020.jpg
คุณกำลังใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลทางการรักษาทั้งในและรอบ ๆ ห้องผ่าตัดหรือไม่

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลแบบเกือบเรียลไทม์ด้วยการรักษาที่มีระบบช่วยเหลือ

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-perioperative-care-data-integration-3-2-D-18703-2020_RGB.jpg
คุณต้องการมีเวลาให้ผู้ป่วยของคุณมากขึ้นและลดเวลาในการทำงานธุรการหรือไม่

ส่งออกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ HL7 ไปยังระบบข้อมูลของโรงพยาบาล

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-perioperative-care-hospital-data-analytics-3-2-D-18709-2020_RGB.jpg
คุณต้องการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งประหยัดเงินไปด้วยหรือไม่

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อลดการใช้ก๊าซดมยาสลบของคุณ

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
คุณกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่อ่อนไหวของคุณได้รับการปกป้องเสมอ

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ - Connectivity-in-perioperative-care-digital-services-3-2-D-30116-2020.jpg
คุณสนใจที่ใช้เวลาทำงานในห้องผ่าตัดอย่างคุ้มค่าที่สุดหรือไม่

รักษาอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะอุปกรณ์จากระยะไกลด้วยการบำรุงรักษาแบบเชื่อมต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกันจาก Dräger:

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2.jpg

ชมวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจว่าโซลูชันทางการแพทย์และไอทีจาก Dräger ช่วยให้คุณขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างไรในห้องผ่าตัดของคุณ

Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2-br-9107544.jpg

มาทำความเข้าใจว่าระบบการแพทย์และโซลูชั่นไอทีจาก Dräger ช่วยให้คุณขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์ในหน่วยดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอระบบที่บูรณาการของเรา

Mobile-Patient-Watch-3-2-D-6442-2018.JPG

Mobile Patient Watch:

เข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยและข้อมูลเครื่องมือรักษาบนเครือข่าย Infinity® Network โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานทั่วไป ดูการตรวจสอบข้อมูลรูปคลื่น และข้อมูลการหายใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบแทบจะเรียลไทม์

draeger-smartpilot-view-3-2-d-19709-2015

SmartPilot® View:

SmartPilot® View นำเสนอเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองที่ล้ำสมัยและแนวคิดที่เห็นเป็นภาพอย่างครอบคลุมของผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาที่ซับซ้อนเพื่อแสดงระดับการดมยาสลบประจำวันและที่คาดการณ์ไว้

Infinity-Acute-Care-System-3-2-D-28328-2017.jpg

Infinity® Acute Care System:

ปฏิรูปขั้นตอนการทำงานทางคลินิกของคุณด้วย Infinity® Acute Care System เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ป่วยที่ครอบคลุมและเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ณ จุดดูแล

Infinity-Central-Station-Wide-3-2-D-10185-201.JPG

Infinity® CentralStation Wide:

ดูข้อมูลทางคลินิกแบบเรียลไทม์และย้อนหลังที่ครอบคลุมจากอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อกันบน Infinity® CentralStation Wide เพื่อให้ทำการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

infinity-gateway-suite-3-2.jpg

Infinity® Gateway Suite:

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบข้อมูลทางคลินิกของคุณโดยการบูรณาการข้อมูลผลการทดลองจากอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพและรักษาของ Dräger ที่มีผลแล็บกับข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูลทางคลินิกในทั่วทุกแผนกของโรงพยาบาล

Infinity-M300-3-2-D-19731-2009.jpg

Infinity® M300+:

Infinity® M300+ ให้การเฝ้าระวังผู้ป่วยทางไกลอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครือข่าย WiFi ของโรงพยาบาล รับสัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียงเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของผู้ป่วยพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

perseus-a500-anesthesia-machines-3-2-D-90970-2013.jpg

Perseus® A500:

เทคโนโลยีเครื่องช่วยหายใจที่โดดเด่นที่มีวิธีการดำเนินงานที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ถูกหลักการยศาสตร์และทำให้เกิดการบูรณาการระบบภายในเครื่องดมยาสลบที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพียงเครื่องเดียว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดมยาสลบ

Atlan-300-3-2-D-12642-2018.jpg

Atlan® A300 / A300 XL:

คุณสมบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมและคุณภาพการช่วยหายใจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นทำให้ Atlan เป็นระบบการดมยาสลบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทุกคนและการผ่าตัดทุกรูปแบบ

Atlan-350-3-2-D-12837-2018.jpg

Atlan® A350 / A350 XL:

คุณสมบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมและคุณภาพการช่วยหายใจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นทำให้ Atlan เป็นระบบการดมยาสลบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทุกคนและการผ่าตัดทุกรูปแบบ

Ventilation-Evita-V-800-3-2-D-5758-2018-V800-PC-AC-Neo.jpg

Evita® V800:

สัมผัสประสบการณ์อีกระดับของการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ Evita® V800 ผสมผสานการช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับการออกแบบที่สวยงามทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

evita-v-600-3-2-d-5742-2018.jpg

Evita® V600:

สัมผัสประสบการณ์อีกระดับของการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ Evita® V600 ผสมผสานการช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับการออกแบบที่สวยงามทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

savina-300-select-3-2-d-12295-2016.jpg

Savina® 300 Select:

DrägerSavina® 300 Select ผสานความเป็นอิสระและพลังของระบบช่วยหายใจที่ขับเคลื่อนด้วยกังหันเข้ากับโหมดการช่วยหายใจขั้นสูง คุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

draeger-pulmovista-500-3-2-3-d-25283-2009

PulmoVista® 500:

ให้พลังของภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Impedance Tomography หรือ EIT) ทำงานเพื่อคุณและคนไข้ของคุณ PulmoVista® 500 ช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพระบบแจกจ่ายอากาศในแต่ละพื้นที่ภายในปอดโดยไม่มีการใส่อุปกรณ์ในร่างกายได้ในแบบเรียลไทม์ โดยตรงที่ข้างๆ เตียงผู้ป่วย

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104 

การอ้างอิง

  1. West Health institute (2013). The value of medical device interoperability: Improving patient care with more than $30 billion in annual health care savings.
  2. Bodenheimer, T. & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. Annals of Family Medicine, 12(6). S.573-576.
  3. Pronovost P.; Johns M. M. E.; Palmer S.; Bono R. C.; Fridsma D. B.; Gettinger A.; Goldman J.; Johnson W.; Karney M.; Samitt C.; Sriram R. D.; Zenooz A. & Wang Y. C. (2018). Procuring Interoperability: Achieving High-Quality, Connected, and Person-Centered Care. Washington, DC: National Academy of Medicine.
  4. Taylor, K.; Steedman, M.; Sanghera, A. & Thaxter, M. (2018). Medtech and the Internet of Medical Things. How connected medical devices are transforming healthcare. Deloitte Centre for Health Solutions.
  5. Beyerer, J. (2013). visIT Interoperabilität. Karlsruhe: Fraunhofer IOSB. 
  6. Sayrafian, K.; Stanford, V. & Garguilo, J. (2011). ความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์การแพทย์