การดูแลเพื่อการพัฒนา: การสร้างสภาพแวดล้อม NICU ที่ปราศจากความเครียด - ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะได้รับการดูแลใน NICU

การดูแลเพื่อการพัฒนา: การสร้างสภาพแวดล้อม NICU ที่ปราศจากความเครียด

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

ข้อสรุป

หออภิบาลผู้ป่วยหนักสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีบรรยากาศที่ตึงเครียดสำหรับทั้งพ่อแม่ของเหล่าผู้ป่วยตัวน้อย รวมไปถึงแพทย์และพยาบาลผู้ให้การดูแลทารกทุกๆ คน เสียงรบกวน แสงสว่างในห้อง การตรวจรักษา และการต้องแยกกับแม่ทำให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดเกิดความเครียดได้ ความเครียดทำให้หมดแรงและดึงพลังงานของทารกที่ควรได้ใช้เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตของประสาทไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการดูแลใน NICU ที่เอื้อต่อพัฒนาการของทารกแรกเกิด และลดปัจจัยความเครียดให้เหลือน้อยที่สุด

พยาบาลวางมือไว้บนหัวของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดและส่งให้กับแผนก NICU

อะไรคือการดูแลเอื้อต่อพัฒนาการ

สิ่งกระตุ้นจากภายนอกจะมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการของสมองและการเจริญเติบโตทางอารมณ์ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด แนวคิดการดูแลที่เอื้อต่อพัฒนาการแบบองค์รวมจะช่วยให้ทารกใน NICU มีพัฒนาการต่อเนื่องจากพัฒนาการภายในมดลูกซึ่งถูกขัดจังหวะจนเสร็จสมบูรณ์ โดยเกิดอันตรายน้อยที่สุด ด้วยการลดความตึงเครียดจากภายนอกพร้อมกับส่งเสริมการกระตุ้นทางสรีรวิทยาของทารก โดยมีการคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

  • การลดระดับเสียง (โดยเฉพาะเสียงที่มีความถี่สูง) 
  • การปรับสภาพแสงเพื่อช่วยในการพัฒนาจังหวะการหลับและการตื่น
  • การหลีกเลี่ยงหรืออย่างน้อยที่สุดลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้น
  • ปรับแต่งการดูแลในทุกๆ ด้านให้เข้ากับความต้องการทางสรีรวิทยาและอารมณ์ของทารก
  • โดยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในกิจวัตรประจำวันทั้งหมดทุกอย่าง
  • และคำนึงถึงความต้องการทางอารมณ์ของพ่อแม่ทารกด้วย
พยาบาลพิจารณาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ใน NICU

เพราะเหตุใดการดูแลที่เอื้อต่อพัฒนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หนึ่งปัญหาใหญ่คือสมองของทารกที่คลอดก่อนกำหนดยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโดยปกติแล้วการพัฒนาของสมองจะเริ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ แต่สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด โครงสร้างของสมองรวมไปถึงพฤติกรรมจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้สมบูรณ์โดยอาศัยอิทธิพลของสิ่งกระตุ้นจากภายนอกที่อยู่ภายในแผนก NICU บ่อยครั้งที่ผลกระทบจากการถูกรบกวนในช่วงแรกของชีวิตนี้จะไม่ปรากฏชัดเจนจนกว่าจะถึงเวลาต่อมา สาเหตุหนึ่งมาจากสมองกลีบหน้าซึ่งเป็นส่วนของความสามารถในการเรียนรู้และการมีสมาธิ จะเติบโตช้ากว่า งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวก็อาจเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของการพัฒนาสมองที่ปกติแล้วจะพัฒนาขณะอยู่ภายในมดลูก การดูแลที่เอื้อต่อพัฒนาการจะช่วยลดความเครียด ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางประสาทและสรีรวิทยาและช่วยลดผลกระทบในระยะยาว

พ่อแม่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดในแผนก NICU

การนำเสนอแนวคิดการดูแล: การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางคือวิธีการที่พ่อแม่ไม่ได้ "ขวางทาง" แต่เข้ามามีบทบาทสำคัญและเท่าเทียมกันในการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับทารก การนำเสนอแนวคิดการดูแลที่เอื้อต่อพัฒนาการนั้นเน้นไปยังพ่อแม่ของเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด และมีเป้าหมายทั้งหมด 2 ข้อ ข้อแรก พ่อแม่ของทารกควรได้รับการส่งเสริมในฐานะผู้ดูแลทารกคนแรก พวกเขาควรได้รับความช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดูแลเด็ก เนื่องจาก "หน้าที่ของพ่อแม่" อย่างเช่นการเปลี่ยนผ้าอ้อมและอาบน้ำทารกนั้นทำได้ไม่ง่ายนักเมื่อเทียบกับการดูแลเด็กทารกที่คลอดตามกำหนด และข้อที่สอง ทางครอบครัวทารกควรได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์และด้านจิตใจอย่างดีที่สุดเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด ความกลัว และเรื่องที่มักจะกระทบกระเทือนจิตใจได้ดีขึ้น

มือของผู้ดูแลที่วางไว้บนทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดในแผนก NICU

ผู้ป่วยตัวน้อย เรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

นอกเหนือจากความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีแล้วแนวคิดเรื่องการดูแลที่เอื้อต่อพัฒนาการนั้นได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิตและความสำเร็จในระยะยาวในการดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด ดูเรื่องราวความสำเร็จของการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งขณะนี้เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงและเป็นวัยรุ่นที่ยอดเยี่ยม

Dräger Babyleo® TN500

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 เป็น IncuWarmer ตัวแรกของ Dräger ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกแรกเกิดทั้งในการดูแลแบบเปิด การดูแลแบบปิดและการส่งผ่าน ด้วยการผสมผสานแหล่งความร้อน 3 แหล่ง อุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยปกป้องผู้ป่วยตัวน้อยของคุณเพื่อให้พวกเขาเติบโตได้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยเพราะสามารถเข้าถึงทารกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลตรวจสอบปริมาณแสงที่ส่องไปยังทารกที่คลอดก่อนกำหนดใน NICU

แสงในห้อง NICU

มือของผู้ดูแลที่วางไว้บนทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดใน NICU

เสียงรบกวนในห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)

เด็กจะได้รับการรักษาภาวะตัวเหลืองใน NICU

การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

โลโก้ Babyfirst

ดูแหล่งข้อมูลและเครื่องมือของเราสำหรับผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก

ไปที่เว็บไซต์

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104