การควบคุมอุณหภูมิใน NICU: การรักษาอุณหภูมิร่างกายของทารก - ทารกในห้อง NICU กำลังนอนหลับ

การควบคุมอุณหภูมิใน NICU: การรักษาอุณหภูมิร่างกายของทารก

ดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อสรุป

ความสำคัญของการรักษาอุณหภูมิร่างกายของทารกแรกเกิดไม่ใช่แนวคิดใหม่ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจะวัดอุณหภูมิใด และในขณะที่การวัดอุณหภูมิเดียวเป็นประจำจะบอกเราว่าทารกสามารถรักษาอุณหภูมินั้นได้ดีเพียงใด แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ภาวะในทารกเช่น ภาวะอุณหภูมิต่ำจำเป็นต้องมีการจัดการความร้อนอย่างระมัดระวังและ  อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วย ถึงแม้ว่าปัญหานี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรง แต่การควบคุมอุณหภูมิร่างกายยังคงเป็นปัจจัยที่ได้รับความสำคัญน้อยกว่าที่ควรในโรงพยาบาลหลายแห่ง

อุณหภูมิเป็นอย่างไร

มือของผู้ดูแลที่วางไว้บนทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดในแผนก NICU

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทารกมีอุณหภูมิต่ำเกินไป

เราสูญเสียความร้อนผ่านกลไกต่างๆ สี่ประการ: การพาความร้อน การแผ่รังสี การนำความร้อน และการระเหย เมื่ออุณหภูมิของทารกแรกเกิดต่ำเกินไป จะทำให้เกิดภาวะความเครียด และทำให้ปอดมีปัญหายิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของกรดเมตาบอลิกและการเจริญเติบโต ซึ่งอาจทำให้เพิ่มระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลมากขึ้น บิลิรูบินจะถูกเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่มีการจับตัวของอัลบูมิน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดความพิการทางสมองจากภาวะตัวเหลืองมากขึ้น ซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้สามารถนำไปสู่อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น การลดการสูญเสียความร้อนทั้งสี่ประเภทให้น้อยที่สุดและการป้องกันภาวะตัวเย็นเกินจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ทารกจับนิ้วของผู้ดูแลขณะพักผ่อนในห้อง NICU

ร่างกายตอบสนองต่ออุณหภูมิแวดล้อมอย่างไร

ร่างกายพยายามรักษาอุณหภูมิภายในขอบเขตที่แคบและหากสัมผัสกับความเค้นทางความร้อนก็จะใช้พลังงานเพื่อให้ได้อุณหภูมิคงที่ ในการดูแลทารกแรกเกิดแบบวันต่อวัน ไม่สามารถวัดการถ่ายเทความร้อนหรือการใช้พลังงานของทารกได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลจากการวัดอุณหภูมิ ภาพรวมที่ดีขึ้นของความเค้นทางความร้อนที่ทารกต้องเจอนั้น จะแสดงออกมาหากมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหนึ่งอุณหภูมิที่ถูกวัดไปพร้อมๆ กัน

ผลของการสูญเสียความร้อน

แม้แต่ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอุณหภูมิต่ำอาจส่งผลร้ายแรงได้ สำหรับทารกที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย ผลที่ตามมาจะร้ายแรงกว่ามาก Dr.Manuel Sánchez Luna, MD, PhD จาก University Hospital, Madrid อธิบายว่าแม้แต่การหยุดชะงักในช่วงสั้น ๆ ในการบำบัดด้วยความร้อนก็อาจเป็นปัญหาได้

เราจะช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายของทารกคลอดก่อนกำหนดได้อย่างไร

การบำบัดด้วยความร้อนที่ใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิ และการตรวจสอบความร้อน

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะไม่มีกลไก เช่น การขับเหงื่อและตัวสั่น และการเผาผลาญก็มีจำกัด การตอบสนองเพียงอย่างเดียวต่อภาวะตัวเย็นเกิน คือการหดตัวของหลอดเลือดซึ่งเห็นได้ด้วยการตรวจสอบความร้อน ดังนั้นเป้าหมายของการดูแลจึงควรเป็นการรักษาทารกให้อยู่ในช่วง "อุณหภูมิเป็นกลาง" เพื่อให้มีสภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต

ความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิ

การบำบัดด้วยความร้อนสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หากเปรียบเทียบกับเรื่องอื่น ยังมีการวิจัยเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ Prof. Dr. Egbert Herting แห่ง Clinic for Paediatric and Youth Medicine ที่ University Hospital ในรัฐ Schleswig-Holstein ประเทศเยอรมนี พูดถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลด้านนี้มากขึ้น

“ เราได้ใช้ระบบ ThermoMonitoring มาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว ข้อได้เปรียบหลักจากมุมมองของเราคือเราสามารถมองเห็นสถานการณ์ที่วิกฤติสำหรับทารกได้เร็วขึ้นอย่างมาก”

Barbara Schulz, Head Nurse – Heinrich Heine Universität, Zentrum für Kinderheilkunde Deutsches

การควบคุมอุณหภูมิในทารกแรกเกิด ThermoMonitoring - จุลสารเกี่ยวกับอีกก้าวหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยหนักที่เป็นทารกแรกเกิด

ดูรายละเอียดเชิงลึก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ดาวน์โหลดคู่มือ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลตรวจสอบปริมาณแสงที่ส่องไปยังทารกที่คลอดก่อนกำหนดใน NICU

แสงในห้อง NICU

มือของผู้ดูแลที่วางไว้บนทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดใน NICU

เสียงรบกวนในห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะได้รับการดูแลใน NICU

การดูแลเพื่อการพัฒนาใน NICU

โลโก้ Babyfirst

ดูแหล่งข้อมูลและเครื่องมือของเราสำหรับผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก

ไปที่เว็บไซต์

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104