เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดและการปกป้องปอด - เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้รับออกซิเจน

เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดและการปกป้องปอด

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

ข้อสรุป

การช่วยหายใจทารกแรกเกิดเป็นส่วนสำคัญของการให้การดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) แต่การหายใจของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับแม้กระทั่งผู้ดูแลที่มีประสบการณ์มากที่สุด: ภาวะการหายใจไม่เพียงพอยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในกลุ่มทารกคลอดก่อนกำหนด แม้จะมีการนำวิธีการหายใจแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาแล้วมาใช้ แต่ก็ยังมีทารกแรกเกิดบางรายที่ไม่สามารถหายใจได้อย่างเพียงพอ 

ปอดที่ยังไม่เจริญเติบโตและระบบการหายใจที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจที่อ่อนโยนอย่างยิ่งและเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นจุดมุ่งหมายของกลยุทธ์การช่วยหายใจใดๆ ก็ตามคือเพื่อสนับสนุนระบบทางเดินหายใจของทารกที่คลอดก่อนกำหนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อปอดหรือสมอง กลยุทธ์การช่วยหายใจของเราช่วยทั้งทารกแรกเกิดและผู้ดูแลตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดความท้าทายต่อระบบทางเดินหายใจ: เป้าหมายของเราคือช่วยคุณป้องกันหรือลดการบาดเจ็บของปอด ความบกพร่องของการหายใจ และงานของการหายใจ พร้อมกับมอบความสบายในระดับสูงสุดและให้ผู้ป่วยตัวน้อยของคุณเติบโตอย่างปลอดภัย 

พัฒนาผลลัพธ์ของคุณด้วยการประกันปริมาตรการหายใจ (Volume Guarantee)

การประกันปริมาตรการหายใจเป็นโหมดของการช่วยหายใจที่ใช้ในการวัดปริมาตรอากาศที่หายใจเข้าออกและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะปอดด้วยซอฟต์แวร์อัลกอริทึมขั้นสูง ออกแบบมาเพื่อรวมข้อดีของทั้งการช่วยหายใจแบบจำกัดความดัน และแบบควบคุมปริมาตร หลักฐานทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าทารกที่ได้รับการช่วยหายใจโดยมีการประกันปริมาตรการหายใจมีแนวโน้มมากกว่าที่จะรอดชีวิต โดยปราศจากความเสียหายต่อปอดและโรคเรื้อรัง ประโยชน์เหล่านี้ยังช่วยลดต้นทุนในห้อง NICU ได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณ

จุลสารการหายใจแบบควบคุมปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด
การประกันปริมาตรการหายใจสำหรับทารกแรกเกิด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการช่วยหายใจแบบกำหนดปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด

ดาวน์โหลดคู่มือ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการหายใจของทารกแรกเกิดกับ Prof. Martin Keszler
Prof. Martin Keszler เกี่ยวกับการหายใจของทารกแรกเกิด

Prof. Martin Keszler กล่าวถึงความก้าวหน้าของการช่วยหายใจทารกแรกเกิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาและวิธีที่การควบคุมปริมาตรจะช่วยส่งเสริมให้การช่วยหายใจทารกแรกเกิดมีผลลัพธ์ในเชิงบวกได้อย่างไร

ดาวน์โหลดบทสัมภาษณ์

กรณีศึกษาการประกันปริมาตรการหายใจ
กรณีศึกษา: การประกันปริมาตรการหายใจ (Volume Guarantee) ใน Seattle

ในกรณีศึกษานี้คุณจะได้อ่านเกี่ยวกับการเริ่มต้นและการจัดการทางคลินิกอย่างต่อเนื่องของทารกที่ได้รับช่วยเหลือด้วยการประกันปริมาตรการหายใจ

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา

เอกสารตัวเลือกเสริมสำหรับการหายใจควบคุมปริมาตร
ชีทตัวเลือกเสริม: เครื่องมือในการช่วยหายใจควบคุมปริมาตรสำหรับการดูแลการหายใจของทารกแรกเกิด

ตัวเลือกเสริมการหายใจควบคุมปริมาตรสำหรับ Babylog VN500 ร่วมกับประโยชน์ของการประกันปริมาตรการหายใจเข้ากับความปลอดภัยของรูปแบบการช่วยหายใจแบบ Mandatory Minute Ventilation เพื่อเพิ่มการซิงโครไนซ์และลดความดันในท่อทางเดินหายใจเฉลี่ย

ดาวน์โหลดเอกสารตัวเลือกเสริม

รายการงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประกันปริมาตรการหายใจ
รายการงานวิจัยที่ผ่านมา: Volume Guarantee

ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิก กรณีต่างๆ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมปริมาตร ดูรายการงานวิจัยที่ผ่านมาของเรา:

ดาวน์โหลดรายการงานวิจัยที่ผ่านมา

เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFOV) สำหรับทารกแรกเกิด

เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFOV) เป็นรูปแบบการช่วยหายใจซึ่งใช้ในทางการแพทย์มานานกว่าสามสิบปี ในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลก ปัจจุบัน HFOV เป็นวิธีการช่วยหายใจแบบปฐมภูมิที่ได้รับการยอมรับสำหรับโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ HFOV ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ปอดบวม กลุ่มอาการสูดสำลักขี้เทา ภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด และภาวะปอดขยายตัวไม่ได้ ได้อย่างประสบความสำเร็จและอ่อนโยนมากกว่าการช่วยหายใจแบบดั้งเดิม

ชมการสัมมนาทางเว็บของเรา: HFOV ในทารกคลอดก่อนกำหนด

การสัมมนาทางเว็บเรื่อง “เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFOV) สำหรับทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด” กับ Prof. Giovanni Vento จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการประยุกต์ใช้ HFOV ทางคลินิก การใช้การประกันปริมาตรการช่วยหายใจร่วมกับ HFOV ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและกลยุทธ์การเปิดปอด

ชมการสัมมนาทางเว็บของเรา: การช่วยหายใจแบบความถี่สูง

การสัมมนาทางเว็บนี้มุ่งเน้นไปที่เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFOV) โดยให้ความสำคัญพิเศษในการทำความเข้าใจรากฐานสำหรับแนวทางการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วย HFOV นอกจากนี้ยังจะได้รับข้อมูลพื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการปกป้องปอดและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มีการนำเสนอแนวทางทีละขั้นตอนสำหรับการประยุกต์ใช้ HFOV กับ Babylog VN500 ควบคู่ไปกับคำแนะนำทางคลินิกและคำแนะนำในการตั้งค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วย HFO

การดาวน์โหลดที่แนะนำ

คู่มือการใช้งานทางทฤษฎีและปฏิบัติของ HFOV
การใช้งานทางทฤษฎีและปฏิบัติของ HFOV

การสัมมนาทางเว็บนี้มุ่งเน้นไปที่เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFOV) โดยให้ความสำคัญพิเศษในการทำความเข้าใจรากฐานสำหรับแนวทางการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วย HFOV

ดาวน์โหลดคู่มือ

เอกสารตัวเลือกเสริม ความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFO)
เอกสารตัวเลือกเสริม: ความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFO)

Babylog VN500 ให้การสั่นความถี่สูงที่ทรงพลังและสม่ำเสมอตลอดจนเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ เช่น การรวมความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFO) เข้ากับ Volume Guarantee (HFO-VG) และ ความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFO) รวมกับฟังก์ชัน Sigh (HFO-Sigh)

ดาวน์โหลดเอกสารตัวเลือกเสริม

Mandatory Minute Ventilation (MMV)

Mandatory Minute Ventilation (MMV) เป็นรูปแบบการช่วยหายใจแบบ closed-loop อย่างง่าย โดยที่เครื่องช่วยหายใจจะจ่ายลมเพื่อช่วยหายใจที่กำหนดปริมาตรเป้าหมาย (volume-targeted mandatory) และจำกัดความดัน (pressure-limited) เมื่อปริมาตรการหายใจต่อนาที (MV) (ที่เกิดจากการหายใจด้วยตนเองที่เสริมด้วยแรงดัน) ลดลงต่ำกว่าปริมาตรการหายใจต่อนาที (MV) ขั้นต่ำที่เป็นเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการช่วยหายใจของผู้ป่วยได้พร้อมกับรักษาระดับการหายใจต่อนาทีขั้นต่ำ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การหย่าเครื่องช่วยหายใจที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการรวมการปรับความถี่และแรงดันไว้ในโหมดเดียว และยังสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถปรับได้อย่างปลอดภัยสำหรับการรั่วไหล สำหรับการปรับระดับความไวในการกระตุ้นเครื่องช่วยหายใจ (trigger sensitivity) และมีการชดเชยการรั่วไหลในการประกันปริมาตร

การสัมมนาผ่านเว็บ: Mandatory Minute Ventilation กับ Prof. Jane Pillow

การสัมมนาทางเว็บของเรา "Mandatory Minute Ventilation" จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับทฤษฎีการประยุกต์ใช้ทางคลินิกและหลักการทำงานของ MMV มากขึ้น

  • การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ MMV
  • ประโยชน์ทางทฤษฎีและความเสี่ยงของ MMV
  • การประยุกต์ใช้ MMV ทางคลินิกในทารกแรกเกิด
  • หลักการทำงานของ PC-MMV และ Volume Guarantee

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมในโรงพยาบาล

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104