Non Invasive Ventilation : การรักษาที่นุ่มนวลและคุ้มค่า - การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ: ผู้ดูแลปรับหน้ากากเต็มหน้าแบบ NIV ของ Dräger สำหรับการรักษาด้วยการช่วยหายใจแบบ NIV

Non Invasive Ventilation : การรักษาที่นุ่มนวลและคุ้มค่า

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

Non Invasive Ventilation การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และชนิด

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (NIV) เป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ การใช้หน้ากากครอบเต็มหน้า NIV ในห้องไอซียูมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ส่งผลให้แนวโน้มการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบใส่ท่อลดลง หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้านี้ให้การรักษาที่คุ้มค่า เนื่องจากช่วยร่นระยะเวลาการพักฟื้นในห้องไอซียูและยังช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย2,5 หน้ากาก NIV ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งยังสามารถใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยในการหย่าเครื่องช่วยหายใจอีกด้วย ที่ Dräger เรานำเสนอทางเลือกมากมายสำหรับการให้การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อชนิดต่างๆ 

หน้ากากครอบเต็มหน้า NIV ให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยหลายอย่าง

  • ภาวะแทรกซ้อนน้อยลง: หน้ากากครอบเต็มหน้า NIV ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ 62 และลดความผิดพลาดในการรักษาได้ร้อยละ 501
  • ช่วยร่นระยะเวลาการพักฟื้นในห้องไอซียู: หน้ากากครอบเต็มหน้า NIV ช่วยร่นระยะเวลาการพักฟื้นในห้องไอซียูและในโรงพยาบาลให้สั้นลงเฉลี่ย 3 วัน2
  • ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต: หน้ากากครอบเต็มหน้า NIV ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย1,3,4
  • ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต: การวิเคราะห์อภิมานชี้ให้เห็นว่าหน้ากากครอบเต็มหน้า NIV ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน และหากนำมาใช้ในระยะแรกๆ จะได้ผลที่ดีกว่าการใช้เพื่อกู้ชีพ5
  • ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ: การใช้หน้ากากครอบเต็มหน้า NIV แทนเครื่องช่วยหายใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการศึกษาพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ6, 7

พัฒนาผลลัพธ์ด้วย NIV และตัวเลือกหน้ากากที่ใช่

มีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใช้ท่อจึงให้ประโยชน์และความสบายแก่ผู้ป่วยได้มากกว่า

กลยุทธ์การหมุนเวียนเพิ่มความทนทานต่อ NIV

การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ การรักษาด้วยแรงดันบวกในทางเดินหายใจต่อเนื่อง (CPAP) ซึ่งจะให้ออกซิเจนผ่านหน้ากากด้านนอก เช่น หน้ากากครอบจมูก หน้ากากแบบครอบทั้งปากและจมูก หรือหน้ากากแบบครอบทั้งหน้า ปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่ทำให้การรักษาแบบ NIV ประสบผลสำเร็จ คือการหมุนเวียนการใช้หน้ากาก และตัวเลือกหน้ากาก งานศึกษาวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์ให้เห็นว่าการสลับใช้หน้ากากต่างประเภทกันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน นอกจากนั้น การเลือกประเภทหน้ากากที่ถูกต้องจะช่วยลดความเจ็บปวดบนผิวหน้าและลดการเกิดแผลได้อีกด้วย ดังนั้นการสลับใช้หน้ากากประเภทต่างๆ ไม่เพียงแต่ช่วยลดบริเวณที่มีแรงดันสูงสุดเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพของ NIV อีกด้วย7, 8

ข้อดีของการใช้ NIV ในการรักษาภาวะวิกฤตทางระบบทางเดินหายใจ (ARDS)

ภาวะวิกฤตทางระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory distress syndrome: ARDS) เป็นลักษณะของภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน มีอาการปอดแตกและภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบใส่ท่อมักเป็นมาตรฐานในการดูแลสำหรับการจัดการ ARDS อย่างไรก็ตามการช่วยหายใจแบบใส่ท่อสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากมาย รวมทั้งอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบหรืออาการบาดเจ็บจากความกดดันก็สูงขึ้นด้วย การใช้วิธี NIV สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจ  Dräger Carina

กรณีศึกษา

โรงพยาบาลในเมือง Kiel ประเทศเยอรมนีได้นำเสนอกรณีศึกษาต่อไปนี้เพื่อรายงานประสบการณ์การใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Dräger Carina เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน Dr. Anke Jansen หัวหน้าแผนกไอซียู กล่าวว่าผู้ป่วยได้รับความสบายอย่างมากจากความไวต่อการกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมของเครื่องช่วยหายใจ Carina

ดาวน์โหลดรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก

การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อให้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นในห้อง ICU

Tuomas Oksanen และ Maarit Taskinen จาก University Hospital Helsinki กล่าวถึงประสบการณ์การใช้งานเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV ของ Dräger เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งยังสามารถใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยในการหย่าเครื่องช่วยหายใจหรือการให้ผู้ป่วยเริ่มเคลื่อนไหว

หลักฐานทางคลินิกสำหรับ NIV

Dr Nicholas Hart ผู้อำนวยการด้านคลินิกและวิชาการแห่งหน่วยทางเดินหายใจ Lane Fox Respiratory Unit St Thomas' Hospital, London อธิบายการใช้งาน NIV ทางคลินิก มีการประชุมสัมมนาที่มุ่งเน้นไปในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV อย่างเช่น การใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โปรดอ่านเรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV ภายในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU)

ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มีการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV มากขึ้นเรื่อยๆ ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลการตรวจสอบแห่งชาติของ NCBI ข้อมูลนี้แสดงถึงแนวโน้มการใช้ NIV ที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ โปรดอ่านรายงานและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV ใน PICU

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

ข้อเท็จจริง: การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ร่นระยะเวลาการรักษาตัวในห้องไอซียู ลดความจำเป็นในการใส่ท่อช่วยหายใจ และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า ทั้งหมดนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณโดยรวม ดูข้อมูลภาพรวมนี้เกี่ยวกับข้อดีของ NIV ที่อิงตามงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

ดาวน์โหลดที่แนะนำเพิ่มเติม

คู่มือจากประสบการณ์กว่าศตวรรษในการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ
คู่มือจากประสบการณ์กว่าศตวรรษในการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

ดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เห็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ NIV และการใช้ NIV ทางคลินิกได้พัฒนาไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

สมาคมทรวงอกอังกฤษ: มาตรฐานคุณภาพเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV
สมาคมทรวงอกอังกฤษ คู่มือมาตรฐานคุณภาพเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ NIV

ดูข้อมูลนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลสำหรับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่

รายการงานวิจัยที่ผ่านมา
รายการงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อหรือไม่ นี่คือรายการเอกสารสำหรับอ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Pulmovista 500 ช่วยให้คุณเห็นภาพการกระจายตัวของการระบายอากาศในปอด

ภาพตัดขวางค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Impedance Tomography)

ผู้ดูแลวางสายให้ออกซิเจน HI-Flow Star เพื่อให้การรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

การรักษาด้วยออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2100-3

Fax: +66 2095 2104 

ที่มา:

1 Ferrer M, et al. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; Vol. 168, No. 1:70–76. (PubMed)

2 Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003; 31(5):1312-7. (PubMed)

3 Nava S, et al. Time of non-invasive ventilation. Intensive Care Med. 2006 Mar; 32(3):361-70. (PubMed)

4 Bülow HH, et al. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51:165-170. (PubMed)

5 Cabrini L, et al. Non-invasive ventilation and survival in acute care settings: a comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care Med. 2015; 43(4):880-8.

6 _ Antonelli M, et al. * A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure.  _N Engl J Med 1998, 339: * 429-435.

7 Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961. 

8 Ozyilmaz E et al*.* Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19