Dräger Aerotest Simultan HP

Dräger Aerotest Simultan HP ใช้เพื่อตรวจวัดคุณภาพของอากาศที่ใช้สำหรับหายใจที่มีแรงดันสูง เมื่อใช้ร่วมกับ Dräger Oil Impactor รุ่นใหม่ ทำให้การตรวจวัดด้วยอุปกรณ์นี้มีคุณภาพและไม่เหมือนใคร

อากาศหายใจที่ได้รับการตรวจสอบ

การใช้ Dräger Aerotest Simultan HP จะทำให้สามารถทดสอบคุณภาพอากาศสำหรับหายใจที่จ่ายให้โดยเครื่องอัดอากาศหรือถังอากาศอัด การใช้อุปกรณ์ทดสอบนี้ ให้ผลที่เชื่อถือได้ ตรงตามมาตรฐานความบริสุทธิ์ของอากาศสำหรับหายใจ EN 12 021 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Aerotest พัฒนาขึ้นจากหลอดทดสอบ Dräger-Tubes® ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ Dräger Aerotest Simultan HP เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดปริมาณสารที่เป็นอันตรายหลากหลายชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และน้ำมันที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศอัด สามารถวัดค่าของสารเหล่านี้ได้หลาย ๆ สารพร้อมกันหรือทีละสาร

Dräger Oil Impactor

Dräger Oil Impactor รุ่นใหม่นี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจวัดละอองน้ำมันในอากาศอัด เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดปริมาณของน้ำมันทั่วไปและน้ำมันสังเคราะห์ได้โดยไม่ขึ้นกับชนิดหรือความหนืดของน้ำมัน แสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เห็นได้อย่างง่ายดายโดยใช้โครงสร้างแบบชั้น

ใช้งานง่ายและรวดเร็ว

อุปกรณ์ตรวจวัดใช้เครื่องมือทั่วไป สามารถเชื่อมต่อกับระบบอากาศแรงดันสูงได้โดยใช้ตัวต่อ G 5/8 ใช้เวลาเพียงห้านาที หลังจากวัดด้วย Aerotest ก็จะทราบผลปริมาณของสารปนเปื้อนในอากาศสำหรับหายใจที่นำมาตรวจสอบ

พร้อมใช้งานตลอดเวลา

​ส่วนประกอบทุกส่วนของ Dräger Aerotest Simultan HP บรรจุในกระเป๋าขนาดพกพา จึงพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ

ดาวน์โหลด

Dräger Tubes, various - Dangerous Goods_PGII_ Product Safety Information, en
Dräger Tubes, various - Dangerous Goods_PGII_ Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes (various, non dangerous goods), Product Safety Information Sheet, en
Dräger-Tubes (various, non dangerous goods), Product Safety Information Sheet, en

ดาวน์โหลด

Tubes and hazardous substances

Dräger-Tubes can be used to measure a large number of different substances. Check the different tubes and measuring ranges by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 4 Substances

4 matching Tube

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109