Aquapor H300

​เครื่องทำความชื้น Dräger รุ่น Aquapor H300 เป็นอุปกรณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จะได้รับก๊าซสำหรับหายใจได้อย่างเหมาะสม

ปรับความชื้นที่ออกมาจากเครื่องได้อย่างง่าย

​ในระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจ ทางเดินหายใจส่วนบนจะสร้างความอบอุ่น ความชื้น และทำหน้าที่ขับเสมหะ ได้ไม่เต็มที่ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องช่วยหายใจด้วยเครื่องเป็นเวลานาน จำเป็นต้องดำเนินการลดความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าวและลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VALI)1 เครื่อง Aquapor H300 ช่วยทำให้ก๊าซหายใจเข้าอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยชดเชยการสูญเสียความร้อนและน้ำที่เกิดการช่วยเครื่องช่วยหายใจ ที่ใช้ก๊าซทางการแพทย์ที่เย็นและแห้ง2,3 มีการกำหนดค่าล่วงหน้าง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนจะช่วยให้ผู้ใช้ปรับระดับการทำความชื้นตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้

ประกอบการใช้งานที่หลากหลายด้วยโหมด NIV,IV และ Free

​รูปแบบการรักษาที่หลากหลายทั้งการรักษา แบบไม่ใส่ท่อโดยใช้ออกซิเจนบำบัด , แบบCPAP และแบบใช้หน้ากากช่วยหายใจ จนถึงการช่วยหายใจแบบใส่ท่อช่วยหายใจ ก็เสริมประสิทธิภาพได้ด้วยการใช้เครื่องทำความชื้น2,3,4,5
เครื่องทำความชื้น Aquapor H300 มาพร้อมโหมดการทำงาน 3 โหมดที่ครอบคลุมข้อบ่งชี้ในการรักษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นอกจากการตั้งค่าแบบ "Invasive" และ "Non-Invasive" แล้ว เครื่อง H300 ยังมีโหมด "Free" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการรักษาตามความต้องการเฉพาะราย

เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้งานง่าย

​ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ Aquapor H300 ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง ท่อชนิดมีขดลวดความร้อนมาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการทำความร้อนในท่อที่ช่วยหลีกเลี่ยงการควบแน่นเป็นหยดน้ำ ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบชุดสายหายใจจะมีสีบ่งบอกอยู่ เพื่อให้ประกอบการใช้งานได้ง่าย

ผลเชิงบวกกับความหนืดของเสมหะ

​หากไม่มีการปรับอุณหภูมิของก๊าซช่วยหายใจ การทำงานของซิเลียก็จะลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การทำความสะอาดตนเองของหลอดลม (การขับสิ่งแปลกปลอมของขนพัดโบก) มีประสิทธิภาพลดลง การลดลงของประสิทธิภาพของขนพัดโบก (mucociliary) ในการขับสิ่งแปลกปลอม อาจทำให้เสมหะมีความเหนียวมากขึ้นและเกิดการคั่งค้างของเสมหะ6 การทำความชื้นด้วยเครื่องจึงช่วยเสริมกระบวนการขับสิ่งแปลกปลอมของขนพัดโบก เพื่อกำจัดเสมหะออกไป สิ่งนี้จึงช่วยลดการเกิดภาวะปอดแฟบและความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อ7

มีการปรับความร้อนที่ออกมาในท่อหายใจออกได้

​ปัญหาหลักอย่างหนึ่งในการทำความชื้นด้วยเครื่องคือของเหลวที่เกิดจากการควบแน่น Aquapor H300 มีระบบการจัดการของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นที่มีประสิทธิภาพในขั้นสูงสำหรับชุดสายช่วยหายใจขนิดขดลวดขาเข้าและขาออก เพื่อเลี่ยงการควบแน่นเป็นหยดน้ำในสายหายใจออก เราสามารถเพิ่มความชื้นจากเครื่องได้ 5 ระดับ ดังนั้น การควบแน่นเป็นหยดน้ำในสายหายใจออกจึงลดลง

หน้าจอสี TFT ขนาดใหญ่ 3.5"

​หน้าจอแสดงค่าพารามิเตอร์และสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง แม้จากที่ไกล อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการลดความสว่างในโหมดกลางคืน เซนเซอร์แสงตามสภาพแวดล้อมจะปรับแสงพื้นหลังโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ จึงช่วยให้อ่านค่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เอกสารข้อมูล

1 Williams R, Rankin N, Smith T, Galler D, Seakins P. Relationship between the humidity and temperature of inspired gas and the function of the airway mucosa. Critical Care Medicine 1996; 24(11):1920-1929.

2 ตามข้อมูลขององค์การมาตรฐานสากล (ISO) 8185:1997 ความชื้นที่ออกมาจากเครื่อง HH ควรมีระดับอย่างน้อย 33 มิลลิกรัม/ลิตร (=75% ของความชื้นอิ่มตัวที่ 44 mg H2O/l ที่อุณหภูมิร่างกาย 37 °C)

3 Ryan SN, Rankin N, Meyer E, Williams R (2002) Energy balance in the intubated human airway is an indicator of optimal gas conditioning. Crit Care Med 30:355-361

4 Martins De Araújo MT1, Vieira SB, Vasquez EC, Fleury B. Heated humidification or face mask to prevent upper airway dryness during continuous positive airway pressure therapy. Chest. 2000 Jan;117(1):142-7.

5 Massie CA1, Hart RW. ผลของการใช้ความชื้นกับภาวะโรคในทางจมูก และการยืดหยุ่นในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจ โดยใช้แรงดันบวกในทางเดินหายใจแบบต่อเนื่อง Chest. 1999 Aug;116(2):403-8.

6 Dalhamn, T.: Mucous flow and ciliary activity in the trachea of healthy rats and rats exposedmto respitatory irritant gasses. Acta physiol. scand. suppl. 123, 36-39

7 Lorente L, Lecuona M, Jiménez A, Sierra A. Ventilator-associated pneumonia using a heated humidifier or a heat and moisture exchanger: a randomized controlled trial. Crit Care. 2006; 10(4): R116.

มุมมองผลิตภัณฑ์แบบ 360 องศา

Draeger-Aquapor.jpg

ดาวน์โหลด

Neonatal and pediatric accessories catalogue, en
Neonatal and pediatric accessories catalogue, en

Suitable for a wide range of clinical applications, we supply you with over 2,000 accessory item solutions. From breathing masks to flow sensors to disposable and reusable breathing circuits, we design and develop all our products according to your specific requirements.

ดาวน์โหลด

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Smiling woman with blonde hair

Draeger Medical (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2100-3

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2104