Dräger Bodyguard®7000

Dräger Bodyguard® 7000 เป็นอุปกรณ์มอนิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสถานะการปฏิบัติงานของเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศติดตัว Dräger PSS® 7000 และ PSS® 5000 อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสำคัญโดยสรุป

Bodyguard 7000 เป็นทั้งตัวส่งสัญญาณแจ้งเหตุ มาตรวัดแรงดัน และระบบบันทึกข้อมูลรวมกันในเครื่องเดียว เท่ากับว่าคุณไม่ต้องแบกน้ำหนักเพิ่มไปกับคุณด้วย ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะไปปรากฏบนหน้าจอเดียวอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

ฟังก์ชันทั้งหมดอยู่ในอุปกรณ์แบกพกพาเครื่องเดียว

อุปกรณ์น้ำหนักเบาเครื่องนี้สามารถวางอย่างกระชับบนฝ่ามือของคุณ โดยมีปุ่มขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการใช้งานแม้ขณะสวมถุงมือ หน้าจอขนาดใหญ่เป็นหน้าจอแบบเรืองแสง ทำให้อ่านข้อความได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ไฟฉาย แม้ในสภาพที่มีทัศนวิสัยแย่ก็ตาม (ดิจิทัลและแอนะล็อก) ตัวเลือกข้อความบนหน้าจอแบบเลื่อนรุ่นใหม่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด ช่วยให้คุณตีความสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

แรงดัน และเวลาใช้งานที่เหลืออยู่จะปรากฏถาวรบนหน้าจอของ Bodyguard 7000 เท่ากับว่าคุณสามารถออกมาจากเหตุการณ์อย่างปลอดภัย และมั่นใจว่ามีอากาศเหลืออยู่มากพอ ตัวบ่งชี้รหัสผู้ใช้และระดับแบตเตอรี่ยังถูกบันทึกไว้เพื่อการวิเคราะห์หลังเกิดเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้งานด้วยโมเด็ม Draeger PSS Merlin ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังแผงควบคุมการเข้าของ DrägerMan PSS Merlin โดยตรง

รหัสผู้ใช้เพื่อความง่ายดายในการวิเคราะห์หลังเกิดเหตุการณ์

Bodyguard 7000 จะบันทึกข้อมูลระหว่างใช้โดยอัตโนมัติ รหัสของผู้ใช้แต่ละคนจะช่วยให้คุณทำสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับทุกขั้นตอนที่คุณดำเนินการแล้วได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถอ่านได้โดยใช้การ์ด RFID Bodyguard 7000 ยังมีรายงานข้อมูลที่จัดรูปแบบพร้อม

ยืดหยุ่น กำหนดค่าได้

สามารถกำหนดค่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Bodyguard 7000 ได้ตามความต้องการของคุณอย่างง่ายดาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ Draeger PC Link Windows สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านระบบ RFID และประมวลผลโดยผู้ใช้

ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุในตัว

Bodyguard 7000 พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในตัวและปุ่มฉุกเฉินที่เปิดใช้งานด้วยตนเอง จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนทั้งภาพและเสียงเมื่อนักผจญเพลิงหยุดการเคลื่อนไหว หรืออยู่ในสถานการณ์ปัญหา เพื่อแจ้งเตือนเพื่อนร่วมงานโดยทันที ตัวเลือกปุ่มหรือรูปแบบบันทึกสำหรับใช้ในการควบคุบการเข้าและสัญญาณแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้สำหรับวิเคราะห์

แหล่งจ่ายไฟส่วนกลางและระบบอิเล็กทรอนิกส์

Bodyguard 7000 ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง ซึ่งมีระบบป้องกันอย่างดีที่มาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นรองหลัง ระบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลบนหน้าจอ และถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน้าจอแสดงแบบ Head-up Display (HUD) ของหน้ากาก FPS 7000 และหากมีโมเด็ม PSS Merlin ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของแบตเตอรี่และทำให้น้ำหนักเบาลง

ดาวน์โหลด

Bodyguard PC Link Software Version 4.0.3.0
Bodyguard PC Link Software Version 4.0.3.0

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109