แก๊สสำหรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม การสอบเทียบและการทดสอบการทำงาน

แก๊สสำหรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

ติดต่อเรา

แก๊สสำหรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

การสอบเทียบอุปกรณ์จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์จะทำงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการทำตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีแก๊สสำหรับการสอบเทียบหลากหลายชนิดให้เลือกใช้โดยสะดวก

แก๊สเดี่ยวและแก๊สผสมที่ได้รับการรับรอง

Dräger มีแก๊สเดี่ยวและแก๊สผสมที่มีคุณภาพคงที่และเชื่อถือได้ มีถังแก๊สให้เลือกหลากหลายขนาด แต่ละถังมีใบรับรองการวิเคราะห์ที่ยืนยันความเข้มข้นของแก๊สแต่ละชนิด

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สของ Dräger

แก๊สสำหรับการสอบเทียบของ Dräger ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงตามความต้องการของอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สและเซ็นเซอร์หลากหลายชนิดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Dräger

ถังแก๊สแบบรีไซเคิลได้

แก๊สถูกบรรจุในถังบรรจุแบบใช้แล้วทิ้งขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และรีไซเคิลได้ ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการสอบเทียบและทดสอบการทำงานได้อย่างง่ายดายในเวิร์กชอปหรือที่ไซต์งาน

ตัวควบคุมแรงดัน

​ตัวควบคุมแรงดันทุกรุ่นของ Dräger ได้รับการปรับค่าเพื่อให้มีการไหลอย่างเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของ Dräger มีตัวควบคุมแรงดันหลากหลายชนิดให้เลือก รวมทั้งสำหรับแก๊สที่มีความไวอย่างแอมโมเนียหรือคลอรีน

ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Dräger X-dock และ Bump Test Station

​แก๊สสำหรับการสอบเทียบของ Dräger ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ Dräger X-dock และ Bump Test Station X-dock จะระบุแก๊สที่ใช้ได้ด้วยหมายเลขการสั่งซื้อ จึงช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าเมื่อมีการใช้สารที่แตกต่างกัน

ดาวน์โหลด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์: แก๊สสำ หรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์: แก๊สสำ หรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

การสอบเทียบอุปกรณ์จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์จะทำ�งานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการทำ�ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีแก๊สสำ�หรับ การสอบเทียบหลากหลายชนิดให้เลือกใช้โดยสะดวก

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)
Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)

Matter with a temperature above its boiling point is said to be a gas. With respect to a human environment (normal conditions), any substance with a boiling point below 20°C at normal pressure is a gas.

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109