ถังอัดอากาศของ Dräger

​คุณสามารถใช้ถังอัดอากาศ Dräger ของเราซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำาและ วัสดุล้ำาหน้าในทุกการใช้งานที่จำาเป็นต้องมีการปกป้องทางเดินหายใจ เรามีถังอัด อากาศหลากหลายประเภทตั้งแต่ถังคาร์บอนคอมโพสิตจนถึงถังเหล็ก คุณจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากน้ำาหนักเบาและประสิทธิภาพการทำางานแบบไม่จำากัดอายุการ ใช้งาน Non-Limited Life (NLL)

ถังอัดอากาศ Dräger NANO (NLL), ชนิด 4

Dräger NANO ถังอัดอากาศคอมโพสิตเต็มรูปแบบ ชนิด 4 ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดน้ำาหนักที่คุณแบกรับให้เหลือน้อย ที่สุดในขณะดำาเนินการดับเพลิงที่เป็นอันตราย ซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยและเพิ่มความคล่องตัวให้คุณ ปัจจุบันถังดังกล่าวเป็น ถังก๊าซที่มีน้ำาหนักเบาที่สุดในตลาดโดยมีน้ำาหนักตัวถัง 2.8 กก. (อากาศ 6.8 ลิตร/300 บาร์รวมฝาครอบต้านทานแรงกระแทก) ถังออกแบบมาโดยมีการเคลือบ PET และเทคโนโลยีท่อนาโนคาร์บอน ลดน้ำาหนักลงได้มากกว่า 47% เมื่อเทียบกับ ถังเหล็กชนิด 1 เมื่อพกพาถังอัดอากาศน้ำาหนักเบาลง คุณยังจะได้ประโยชน์จากการได้ใช้อากาศยาวนานยิ่งขึ้น และมีการ จ่ายอากาศเพิ่มขึ้นหากใช้ตัวเลือกถังแบบคู่ การใช้ถังอัดอากาศที่แข็งแกร่งและน้ำาหนักเบาพร้อมฝาเคลือบป้องกันแรงกระแทกช่วยรับประกันความทนทานในระดับสูงและความแข็งแกร่งทนทาน

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3

​ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3 ของเรามีชั้นอะลูมิเนียมไร้รอยต่อ พันรอบด้วยใยคาร์บอนโดยมีชั้นนอกเป็นไฟเบอร์ กลาส มีพื้นผิวเรซิ่นเพื่อความเรียบ ซึ่งยังช่วยให้ถังมีน้ำาหนักเบา ทำาความสะอาดง่าย และทนทานเป็นพิเศษต่อแรงกระแทก สารเคมี และการถลอก คุณยังจะได้ประโยชน์จากน้ำาหนักที่ลดลง 33% เมื่อเทียบกับถังเหล็กแบบดั้งเดิมชนิด 1 นอกจากน ถังยังได้รับการผลิตและทดสอบตามขั้นตอนที่ล้ำาหน้าทางเทคโนโลย

ถังเหล็ก Dräger (NLL) ชนิด 1

​นอกจากนี้ Dräger ยังมีถังเหล็กหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่มีต้นทุนต่ำา เช่น อุตสาหกรรมทางทะเล พร้อมกับรักษาการใช้งานที่มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

ทำความสะอาดได้รวดเร็วและง่ายดาย

​ถังอัดอากาศ Dräger เหมาะสำาหรับทั้งการล้างด้วยเครื่องและด้วยมือโดยใช้สารทำาความสะอาดมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลด ความเสี่ยงที่คุณจะสัมผัสกับสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ หลังจากเกิดเหตุได้เป็นอย่างมาก

ออกแบบมาเป็นพิเศษตามความต้องการด้านการออกแบบของคุณ

เมื่อคุณสั่งซื้อถัง Dräger เราก็จะออกแบบถังให้ตรงตามความต้องการด้านการออกแบบเฉพาะของคุณ โดยใช้โลโก้ ฉลาก และสีของคุณ การปรับรูปแบบถังตามความต้องการเฉพาะของคุณจะช่วยให้คุณจัดสรรและจัดการถังของคุณได้ง่ายขึ้น

ประสิทธิภาพด้านอายุการใช้งาน

​ถังของเรามีอายุการใช้งานที่ 20 ปี 30 ปี และมีแบบไม่จำากัดอายุ (NLL) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรการเติมและวัสดุถัง ถังที่มีอายุ การใช้งานไม่จำากัดสามารถใช้ได้อย่างไม่จำากัดอายุ เมื่อมีการบำารุงรักษาอย่างเหมาะสมและมีการตรวจสอบตามระยะเวลา ที่กำาหนด ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณสบายใจได้ในระหว่างเกิดเหตุ แต่ยังช่วยลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของในระยะ ยาวอีกด้วย

คำนึงถึงความปลอดภัยของคุณเสมอ

​เรามีวาล์วควบคุมการไหลเกิน (EFV) เพื่อป้องกันการไหลออกของก๊าซแบบควบคุมไม่ได้ในกรณีที่มีการเปิดวาล์วถังอย่างไม่ ตั้งใจหรือเกิดความเสียหาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการไหลส่วนเกินโดยไม่ขัดขวางประสิทธิภาพ การทำางาน นอกจากนี้ วาล์วยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 144-2018 ต้านทานแรงกระแทกที่หนักหน่วงได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรับประกันประสิทธิภาพการทำางานเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี Quick Connect ของ Dräger คุณ ยังสามารถเปลี่ยนถังอากาศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขันเกลียวหรือคลายเกลียวล้อมือปรับด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัด เวลาและช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยระหว่างตัวถังและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ดาวน์โหลด

Compressed Air Breathing Cylinders Product Information, th
Compressed Air Breathing Cylinders Product Information, th

คุณสามารถใช้ถังอัดอากาศ Dräger ของเราซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ�และวัสดุล้ำ�หน้าในทุกการใช้งานที่จำ�เป็นต้องมีการปกป้องทางเดินหายใจ เรามีถังอัดอากาศหลากหลายประเภทตั้งแต่ถังคาร์บอนคอมโพสิตจนถึงถังเหล็ก คุณจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากน้ำ�หนักเบาและประสิทธิภาพการทำ�งานแบบไม่จำ�กัดอายุการใช้งาน Non-Limited Life (NLL)

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109