Dräger REGARD® 7000

​Dräger REGARD® 7000 เป็นระบบวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบก๊าซและไอระเหยหลายชนิด ระบบแยกส่วนได้ จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับระบบแจ้งเตือนก๊าซที่มีความซับซ้อนหลายระดับ และมีเครื่องส่งสัญญาณหลายเครื่อง Dräger REGARD® 7000 ยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ข้อดีอีกอย่างคือสามารถใช้ได้กับระบบ REGARD® รุ่นก่อนหน้า

​ตอบสนองความต้องการเฉพาะและเข้ากับอุปกรณ์หลากหลาย

Dräger REGARD 7000 ออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละงาน และใช้ได้กับโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท ประมวลผลสัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณอนาล็อกและรองรับการเข้าถึงระยะไกลผ่านทางเครื่องแปลงสัญญาณ HART®1 การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง Modbus RTU ยังทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลในระบบขั้นสูงขึ้น สามารถติดตั้งสัญญาณเตือนซับซ้อนให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ และปรับสวิตซ์หน่วงเวลาให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด โครงสร้างที่แยกส่วนได้ของ REGARD 7000 ยังทำให้สามารถปรับรูปแบบของระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือใช้กับงานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ REGARD ที่มีอยู่เดิมกับ REGARD 7000 รุ่นใหม่ ดังนั้น คุณสมบัติของ REGARD 7000 ด้านการให้ข้อมูลในภาพรวมและการบันทึกเอกสารจึงสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งระบบ

ปลอดภัยและมั่นคงเนื่องจากเกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดน้อยที่สุด

​REGARD 7000 ใช้โครงสร้างระบบแบบ ‘ปราศจากตัวควบคุมหลัก’ จึงป้องกันไม่ให้เกิดการล่มของทั้งระบบหากส่วนประกอบใดของระบบล่ม (จุดเดียวที่ทำให้เกิดความล้มเหลว) อีกทั้งยังทำให้เพิ่มระบบย่อยที่แยกกันแต่ละระบบได้ง่ายขึ้น การใช้ซอฟต์แวร์ตัวกรองที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมสัญญาณ ตัวเลือกในการระงับสัญญาณเตือน และการเปรียบเทียบค่าการวัดสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัลที่ส่งผ่าน ทำให้สามารถป้องกันการเกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแต่ก่อน สัญญาณพิเศษ (ข้อผิดพลาด, สัญญาณเตือน ฯลฯ) ที่ส่งผ่านในรูปแบบอนาล็อกจะถูกระบุได้อย่างถูกต้องเสมอ ทำให้ขั้นตอนการประเมินง่ายขึ้น

การติดตั้งและการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม

​การกำหนดค่าช่องสัญญาณทำได้เร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้เมทาดาทาที่ส่งผ่านทาง HART®1จากเครื่องส่งสัญญาณหรือตัวช่วยในการกำหนดค่า การจำกัดเชิงตรรกะไม่ให้มีการติดตั้งด้วยมือซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ REGARD 7000 สนับสนุนการดำเนินการโดยการจัดเตรียมเอกสารโดยตรงที่แหล่ง โครงสร้างเมนูแบบง่ายและหน้าจอบนแผงควบคุมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งการดำเนินการและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องที่ง่ายต่อการเรียนรู้ทำให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินการปลอดภัยและมั่นคงที่สุด การวางระบบสายไฟมีโครงสร้างการจัดวางชัดเจนและจัดเก็บได้ก่อนที่จะมีการติดตั้งส่วนประกอบหลัก

การบำรุงรักษาและการบันทึกเอกสาร — ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

​REGARD 7000 สามารถใช้การสื่อสาร® ผ่านทาง HART1จึงทำให้สามารถบำรุงรักษาระบบเตือนก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ทำให้คุณเข้าถึงเครื่องส่งสัญญาณทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันและใช้งานได้โดย HART®ระยะไกลได้จากจุดศูนย์กลางจุดหนึ่ง1 จึงทำให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถเตรียมงานบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้นในแง่ของการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ อีกทั้งยังทำให้การแนะแนวบุคลากรด้านบริการด้วยข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น การจำลองเหตุการณ์สามารถเริ่มได้ที่เครื่องส่งสัญญาณผ่านการเข้าถึงระยะไกล1ตัวอย่างเช่นเพื่อทดสอบการจัดสรร เอกสารต่าง ๆ เช่นที่สถาบันการตรวจสอบต่าง ๆ มักจะกำหนดให้ต้องมีก็สามารถสร้างขึ้นได้โดย REGARD 7000 การสร้างเอกสารนี้ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

More than the sum Brochure, en
More than the sum Brochure, en

ดาวน์โหลด

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

ชนิด
ช่อง
1536
mA
mV
การสื่อสารแบบดิจิทัล
✓ (อุปกรณ์เสริม)
SIL
✓ SIL 2c3 (IEC 61508-1-3)
ติดบนพื้นผิว
ติดบนราง DIN
แท่นวาง

ข้อมูลด้านเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ
24 VDC
อุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C - 55°C
ความชื้น
5 ถึง 90% RH ไม่เกิดหยดน้ำ
แรงดัน (hPa)
700 - 1300
วัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่อง
ระดับการป้องกัน (คลาส IP)

มาตรฐานรับรอง

ATEX
IECEx
UL
CSA
เครื่องหมาย CE
GOST (EAC)
มาตรฐานรับรองประสิทธิภาพการทำงาน
มาตรฐานรับรองการขนส่ง
FM

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องShare

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

​​909 Ample Tower, 5th Floor,
Debaratana Road, Bangna Nuea, 
Bangna,
Bangkok 10260, Thailand

+66 2 744 0110