DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว – ความถูกต้องสูง – ความเสถียรสูง – อายุใช้งานยาวนาน เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีของ Dräger มีทุกข้อที่กล่าวมานี้ เซนเซอร์ที่ทนทานและมีอายุใช้งานยาวนานนี้ ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซพิษและออกซิเจนในอากาศแวดล้อม

อายุการใช้งานยาวนาน

การใช้พลาสติกที่ทนทาน เช่น PTFE และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความบริสุทธิ์ที่สุด ช่วยให้สามารถทำงานตรวจวัดค่าได้ยาวนาน ไม่มีการชำรุดเสียหาย กลไกชดเชยแรงดันภายในที่จดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยชดเชยผลกระทบที่เลวร้ายจากสภาพแวดล้อม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงความชื้น การขยายตัวของอุณหภูมิ และการผันแปรของแรงดันในอากาศ ภาชนะบรรจุอิเล็กโทรไลต์และพื้นที่อิเล็กโทรดขนาดใหญ่ ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน แม้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมก็ตาม

การใช้งานที่ครอบคลุม

เซนเซอร์ทั้งหมดมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -40°C และ +65°C ระบบชดเชยอุณหภูมิทำงานทำให้ไม่มีผลต่อการวัดค่า ระบบชดเชยแรงดันภายในช่วยให้เครื่องวัดก๊าซสามารถใช้งานได้แม้ในกรณีที่มีแรงดันบรรยากาศต่ำมากและสูงมาก เมื่อใช้งานร่วมกับตัวกรองพิเศษที่ถอดเปลี่ยนได้ จะสามารถลดผลกระทบจากสารที่ไม่ต้องการวัดได้

ประสิทธิภาพ

 • สามารถวัดค่าที่มีความเข้มข้นต่ำ
 • ความสามารถในการแยกแยะก๊าซที่เราต้องการวัดกับก๊าซที่เราไม่ต้องการวัดได้ดีเยี่ยม
 • ความแม่นยำของการตรวจวัดสูง
 • การตอบสนองรวดเร็ว
 • ความเสถียรสูง
 • การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • มีระบบตรวจสอบตัวเอง
 • ไม่ขึ้นกับตำแหน่งในการวัด

พร้อมใช้งานทันที

เซนเซอร์ทั้งหมดได้รับการสอบเทียบจากโรงงาน และค่าเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งหมายความว่าเซนเซอร์สามารถใช้งานได้ทันที โครงสร้างที่มีคุณภาพสูง ช่วยรับประกันความเสถียรยาวนาน และไม่มีการเบี่ยงเบนค่าแม้ใช้งานเป็นเวลานาน

เทคโนโลยีเซนเซอร์ขั้นสูง

 • คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเซนเซอร์ออกซิเจนสำหรับการตรวจวัดค่าแรงดันหรือการตรวจวัดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ปริมาตร
 • เซนเซอร์กรด AC มีอายุการใช้งานที่ไม่จำกัด เนื่องจากสามารถเติมอิเล็กโทรไลต์ได้ตลอด
 • เซนเซอร์ที่มีอิเล็กโทรไลต์สารอินทรีย์ ใช้สำหรับการตรวจวัดค่าในช่วง ความเข้มข้นต่ำ ppb

ดาวน์โหลด

FGDS Sensor Brochure, en
FGDS Sensor Brochure, en

When there’s danger in the air ... this can quickly pose a high risk to humans, the environment, and all types of property and systems. Recognize the threat before it is too late.

ดาวน์โหลด

Explosion Protection Brochure, en-master
Explosion Protection Brochure, en-master

Detecting flammable gases and vapours before they become a hazard takes priority over mechanical and electrical explosion-protection measures.

ดาวน์โหลด

Gas List Brochure, en
Gas List Brochure, en

List of detectable gases and vapours.

ดาวน์โหลด

Brochure: Functional Safety and gas detection systems (PDF)
DrägerSensors (classified as UN2796) Product Safety Information Sheet, en
DrägerSensors (w/o hazardous material classification) Product Safety Information Sheet, en
IFU DrägerSensor - CI2 L - 68 09 370 - 9023557 da-me
IFU DrägerSensor - CO - 68 09 605 - 9023508 da-me
IFU DrägerSensor - CO LS - 68 09 620 - 9023506 da-me
IFU DrägerSensor - COCI2 - 68 09 930 - 9023514 da-me
IFU DrägerSensor - H2 - 68 09 685 - 9023548 da-me
IFU DrägerSensor - H2O2 HC - 68 09 675 - 9023544 da-me
IFU DrägerSensor - H2O2 LC - 68 09 705 - 9023496 da-me
IFU DrägerSensor - H2S HC - 68 09 710 - 9023520 da-me
IFU DrägerSensor - HCI - 68 09 640 - 9023530 da-me
IFU DrägerSensor - HCN - 68 09 650 - 9023540 da-me
IFU DrägerSensor - HCN LC - 68 13 200 - 9033458 da-me
IFU DrägerSensor - HF / HCI BF3 L - 68 09 360 - 9023560 da-me
IFU DrägerSensor - Hydride SC - 68 09 980 - 9023618 da-me
IFU DrägerSensor - MEC CI2 - 68 12 745 - 9033167 da-me
IFU DrägerSensor - MEC CO - 68 12 730 - 9033164 da-me
IFU DrägerSensor - MEC H2S - 68 12 735 - 9033165 da-me
IFU DrägerSensor - MEC NH3 - 68 12 750 - 9033168 da-me
IFU DrägerSensor - MEC NO - 68 12 785 - 9033175 da-me
IFU DrägerSensor - MEC O2 LS - 68 12 740 - 9033166 da-me
IFU DrägerSensor - NH3 HC - 68 09 645 - 9023526 da-me
IFU DrägerSensor - NH3 LC - 68 09 680 - 9023528 da-me
IFU DrägerSensor - NO - 68 09 625 - 9023510 da-me
IFU DrägerSensor - NO2 - 68 09 655 - 9023538 da-me
IFU DrägerSensor - O2 - 68 09 720 - 9023518 da-me
IFU DrägerSensor - Ozone - 68 14 005 - 9033760 da-me
IFU DrägerSensor - PFC - 68 10 500 - 9023689 da-me
IFU DrägerSensor - SO2 - 68 09 660 - 9023532 da-me
IFU DrägerSensor - XS NF3 - 68 11 125 - 9023830 da-me
IFU DrägerSensor - XS PFC - 68 11 120 - 9023829 da-me
IFU Start-up kit HF/HCl, AC L - 68 09 381 - 9023409 bg-me
More than the sum Brochure, en
Product Safety Information Sheet for DrägerSensors (non hazardous)

เซนเซอร์และสาร

Dräger-Sensors สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งกับที่สามารถใช้ในการวัดสารอันตรายหลายชนิด ตรวจสอบเซนเซอร์ต่างๆ โดยการค้นหาสาร ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 83 Substances

44 matching SensorFGDS

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

​​909 Ample Tower, 5th Floor,
Debaratana Road, Bangna Nuea, 
Bangna,
Bangkok 10260, Thailand

+66 2 744 0110