Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – หมวกนิรภัยอเนกประสงค์และแบบสากลสำหรับความต้องการที่หลากหลายของทีมกู้ภัยในระหว่างการค้นหาและกู้ภัย การดับไฟป่า อุบัติเหตุจราจร กู้ภัยจากที่สูง กู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือทางเทคนิคทุกรูปแบบ

แข็งแรงทนทาน

วัสดุที่ใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงให้การปกป้องอย่างดีที่สุดเนื่องจากมีความทนทานเชิงกลระดับสูง และมีน้ำหนักเบามาก ด้า​น​น​อ​กข​อ​ง​ห​ม​ว​กมี​ค​ว​า​ม​ท​น​ท​า​น​สูงมาก ​มีทั้ง​รุ่น​เ​ค​ลือ​บ​สี​ปริมาณมาก (m​a​s​s d​y​e​d​)/​ไ​ม่เ​ค​ลื​อ​บ​สี ทำ​​จ​า​ก​เ​ท​อ​ร์​โ​ม​พ​ล​า​ส​ติก​คุ​ณ​ภ​า​พ​สู​ง​ทำ​ใ​ห้​ก​า​รปกป้อง​ส่ว​น​ศี​ร​ษ​ะ​ทั้​ง​ห​ม​ดเป็นอย่างดี ด้วยการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย หมวกนี้จึงเหมาะสำหรับการดับไฟป่าหรือ การดับเพลิงในบริเวณกว้าง (EN 16471: 2014) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (EN 16473:2014) การกู้ภัยจากที่สูง (EN 12492: 2012) และการกู้ภัยทางน้ำ (EN 1385: 2012)

สวมใส่สบายเป็นอย่างยิ่ง

สวมใส่สบายเป็นอย่างยิ่งด้วยวัสดุบุภายในที่นุ่มสบายพร้อมสายรัดแบบ 4 จุด รวมทั้งบริเวณศีรษะที่มีวัสดุบุรองรับทั้งหมด สายรัดคางยึดแน่นด้วยหัวล็อคที่ปลดออกได้อย่างรวดเร็ว และส่วนรองรับคางที่ยืดหยุ่น อีกทั้งสามารถปรับได้ง่ายด้วยเทปตีนตุ๊กแก การปรับหมุน เข้าถึงและใช้งานง่ายถึงแม้สวมถุงมือ ทำให้สามารถปรับเพื่อรองรับขนาดศีรษะของแต่ละบุคคลได้โดยไม่ต้องถอดหมวกนิรภัยออก

อากาศถ่ายเทสะดวก

Dräger HPS 3500 มีการระบายอากาศที่มั่นใจได้ว่ามีอากาศถ่ายเทอย่างเหมาะสมภายในหมวกนิรภัย สามารถปิดรูระบายอากาศนี้เพื่อป้องกันน้ำ ประกายไฟ และเศษโลหะเข้าไปในตัวหมวก ส่วนประกอบภายในของหมวกนิรภัยทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ซึ่งป้องกันอาการแพ้ กันเหงื่อ และอากาศผ่านได้ดี

แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัยที่สวมใส่ได้อย่างแนบกระชับทำจากวัสดุทนไฟพร้อมชุด Dräger HPS 3500 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 166 และ EN 14458 แว่นตาทำจากโพลียูรีเทน และผสมผสานการออกแบบที่ถูกหลักการยศาสตร์เข้ากับความสบายในการสวมใส่ แว่นตานิรภัยมีส่วนระบายอากาศแบบ Passive จากด้านหลัง และมีการป้องกันอย่างเหมาะสมจากฝ้าและรอยขีดข่วนด้วยกระจกโพลีคาร์บอเนตเคลือบป้องกันรอยขีดข่วนที่ทันสมัย (ระบบ Pinlock®) สามารถปรับแว่นตานิรภัยให้เข้ากับหมวกนิรภัยโดยใช้สายรัดซิลิโคน (ส่วนประกอบมาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด HPS 3500) หรือแว่นตานิรภัยแยกต่างหากพร้อมสายยางยืดแบบปรับได้ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมหรือการติดตั้งแบบ QuickConnect

อุปกรณ์เสริมครบวงจร

ด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกมากมาย Dräger HPS 3500 จึงถือเป็นหมวกนิรภัยที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย กระบังหน้าและระบบป้องกันหูสามารถปรับได้อย่างปลอดภัยให้เข้ากับหมวกนิรภัยด้วยตัวปรับอเนกประสงค์ สำหรับตัวเลือกในการปรับใช้ที่หลากหลาย มีทั้งแว่นตานิรภัยพิเศษ กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนต และแบบตะแกรงลวด และกระบังหน้าสำหรับทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้แก่ ไฟหน้าหมวกนิรภัย ที่ครอบหู อุปกรณ์ป้องกันส่วนคอทำจากวัสดุ Nomex® ทนไฟ และแถบสะท้อนแสงต่าง ๆ

Pinlock® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Pinlock
Nomex® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท DuPont

ดาวน์โหลด

HPS 3500 Product Information, th
HPS 3500 Product Information, th

D r ä g e r H P S 3 5 0 0 – ห ม ว ก สา ก ล เ อ น ก ป ระ ส ง ค ์ สำ หรับค วา ม ต้ อ ง กา ร ที่ ห ลา ก ห ลา ย ข อ ง ที ม กู้ ภั ย ใ น กา ร ค้ น หา แ ละ กู้ ภั ย กา ร ดั บ ไ ฟ ป่า อุ บั ติ เ ห ตุ บ น ท้ อ ง ถ น น กา ร กู้ ภั ย ใ น ที่ สู ง การกู้ภัยทางน้ำ แ ละ กา ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ทา ง เ ท ค นิ ค รู ป แ บ บ ต่า ง ๆ

ดาวน์โหลด

HPS 3500 Product Information, th
HPS 3500 Product Information, th

Dräger HPS® 3500 – หมวกนิรภัยอเนกประสงค์และแบบสากลสำ�หรับความต้องการที่หลากหลายของทีมกู้ภัยในระหว่างการค้นหาและกู้ภัย การดับไฟป่า อุบัติเหตุจราจร กู้ภัยจากที่สูง กู้ภัยทางน้ำ� และการช่วยเหลือทางเทคนิคทุกรูปแบบ

ดาวน์โหลด

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

การใช้งานและการใช้หมวกนิรภัย
การใช้งานในเหตุเพลิงไหม้และการกู้ภัยแบบอเนกประสงค์
ชนิดหมวกนิรภัย
ชนิดครอบครึ่งหน้า: (ประเภทการกู้ภัย)
แนวคิดขนาดหมวกนิรภัย และช่วงขนาดของศีรษะ
ขนาดเดียวที่พอดีกับทุกคน 50-64 ซม.
น้ำหนัก
0.71 Kg
สีตัวหมวกนิรภัย
12 สี

การออกแบบภายในและสายรัด

การปรับขนาดศีรษะอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ล้อปรับที่ด้านในของหมวกนิรภัย
ระบบการยึด/สายรัด
สายรัด 3 จุดพร้อมสายรัดคางและคอแบบปรับได้
ระบบการแขวน
ตาข่ายเพื่อความสบาย
สายปรับความสูง

การปกป้องใบหน้าและดวงตา

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
PC มีให้เลือกแบบใส ไม่มีตัวเคลือบ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (อุปกรณ์เสริม)
แว่นตานิรภัยพร้อมตัวเคลือบที่แตกต่างกัน
กระบังหน้าสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ (ตัวเลือกเสริม)
✓ ไฟฟ้า, ตาข่าย
แว่นตานิรภัย (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์เสริมหมวกนิรภัย

แผ่นรองคอ (อุปกรณ์เสริม)
เวอร์ชัน 1
ไฟหมวกนิรภัย (อุปกรณ์เสริม)
ไฟหน้าในตัว ไฟด้านข้างและด้านหลังแบบยึดติดได้
ชุดสื่อสารสำหรับหมวกนิรภัย (อุปกรณ์เสริม)
ตัวเลือกสำหรับยึดติดกับระบบการสื่อสาร

เครื่องหมายและฉลากที่ออกแบบเฉพาะ (ตัวเลือกเสริม)

แถบสะท้อนแสง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง มีสีต่างกัน
โลโก้ลูกค้าด้านหน้า
การเขียนตามความต้องการเฉพาะที่ด้านหลัง

หมวกนิรภัยและการป้องกันการหายใจ

ใช้ได้กับหน้ากาก
การใช้หน้ากากคู่กับหมวกนิรภัย

การทำความสะอาด

การทำความสะอาดด้วยมือ
การทำความสะอาดด้วยเครื่อง ขั้นตอนการปั่นแห้ง
การทำความสะอาดด้วยเครื่อง ขั้นตอนหัวสเปรย์

มาตรฐานรับรอง

EN 443:2008
DIN 58610:2014
EN 16471:2014
EN 16473:2014
SOLAS และ MED
EN 12492:2012
EN 1385:2012
ISO 11999-5:2015
ISO 16073-5:2019
ISO 18639-5:2018
NFPA 1971: 2018
NFPA 1951: 2020
AS/NZS 4067: 2012
CA Brazil
EAC

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109