Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – หมวกนิรภัยอเนกประสงค์และแบบสากลสำหรับความต้องการที่หลากหลายของทีมกู้ภัยในระหว่างการค้นหาและกู้ภัย การดับไฟป่า อุบัติเหตุจราจร กู้ภัยจากที่สูง กู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือทางเทคนิคทุกรูปแบบ

แข็งแรงทนทาน

วัสดุที่ใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงให้การปกป้องอย่างดีที่สุดเนื่องจากมีความทนทานเชิงกลระดับสูง และมีน้ำหนักเบามาก ด้า​น​น​อ​กข​อ​ง​ห​ม​ว​กมี​ค​ว​า​ม​ท​น​ท​า​น​สูงมาก ​มีทั้ง​รุ่น​เ​ค​ลือ​บ​สี​ปริมาณมาก (m​a​s​s d​y​e​d​)/​ไ​ม่เ​ค​ลื​อ​บ​สี ทำ​​จ​า​ก​เ​ท​อ​ร์​โ​ม​พ​ล​า​ส​ติก​คุ​ณ​ภ​า​พ​สู​ง​ทำ​ใ​ห้​ก​า​รปกป้อง​ส่ว​น​ศี​ร​ษ​ะ​ทั้​ง​ห​ม​ดเป็นอย่างดี ด้วยการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย หมวกนี้จึงเหมาะสำหรับการดับไฟป่าหรือ การดับเพลิงในบริเวณกว้าง (EN 16471: 2014) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (EN 16473:2014) การกู้ภัยจากที่สูง (EN 12492: 2012) และการกู้ภัยทางน้ำ (EN 1385: 2012)

สวมใส่สบายเป็นอย่างยิ่ง

สวมใส่สบายเป็นอย่างยิ่งด้วยวัสดุบุภายในที่นุ่มสบายพร้อมสายรัดแบบ 4 จุด รวมทั้งบริเวณศีรษะที่มีวัสดุบุรองรับทั้งหมด สายรัดคางยึดแน่นด้วยหัวล็อคที่ปลดออกได้อย่างรวดเร็ว และส่วนรองรับคางที่ยืดหยุ่น อีกทั้งสามารถปรับได้ง่ายด้วยเทปตีนตุ๊กแก การปรับหมุน เข้าถึงและใช้งานง่ายถึงแม้สวมถุงมือ ทำให้สามารถปรับเพื่อรองรับขนาดศีรษะของแต่ละบุคคลได้โดยไม่ต้องถอดหมวกนิรภัยออก

อากาศถ่ายเทสะดวก

Dräger HPS 3500 มีการระบายอากาศที่มั่นใจได้ว่ามีอากาศถ่ายเทอย่างเหมาะสมภายในหมวกนิรภัย สามารถปิดรูระบายอากาศนี้เพื่อป้องกันน้ำ ประกายไฟ และเศษโลหะเข้าไปในตัวหมวก ส่วนประกอบภายในของหมวกนิรภัยทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ซึ่งป้องกันอาการแพ้ กันเหงื่อ และอากาศผ่านได้ดี

แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัยที่สวมใส่ได้อย่างแนบกระชับทำจากวัสดุทนไฟพร้อมชุด Dräger HPS 3500 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 166 และ EN 14458 แว่นตาทำจากโพลียูรีเทน และผสมผสานการออกแบบที่ถูกหลักการยศาสตร์เข้ากับความสบายในการสวมใส่ แว่นตานิรภัยมีส่วนระบายอากาศแบบ Passive จากด้านหลัง และมีการป้องกันอย่างเหมาะสมจากฝ้าและรอยขีดข่วนด้วยกระจกโพลีคาร์บอเนตเคลือบป้องกันรอยขีดข่วนที่ทันสมัย (ระบบ Pinlock®) สามารถปรับแว่นตานิรภัยให้เข้ากับหมวกนิรภัยโดยใช้สายรัดซิลิโคน (ส่วนประกอบมาตรฐานที่รวมอยู่ในชุด HPS 3500) หรือแว่นตานิรภัยแยกต่างหากพร้อมสายยางยืดแบบปรับได้ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมหรือการติดตั้งแบบ QuickConnect

อุปกรณ์เสริมครบวงจร

ด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกมากมาย Dräger HPS 3500 จึงถือเป็นหมวกนิรภัยที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย กระบังหน้าและระบบป้องกันหูสามารถปรับได้อย่างปลอดภัยให้เข้ากับหมวกนิรภัยด้วยตัวปรับอเนกประสงค์ สำหรับตัวเลือกในการปรับใช้ที่หลากหลาย มีทั้งแว่นตานิรภัยพิเศษ กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนต และแบบตะแกรงลวด และกระบังหน้าสำหรับทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้แก่ ไฟหน้าหมวกนิรภัย ที่ครอบหู อุปกรณ์ป้องกันส่วนคอทำจากวัสดุ Nomex® ทนไฟ และแถบสะท้อนแสงต่าง ๆ

Pinlock® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Pinlock
Nomex® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท DuPont

ดาวน์โหลด

HPS 3500 Product Information, th
HPS 3500 Product Information, th

D r ä g e r H P S 3 5 0 0 – ห ม ว ก สา ก ล เ อ น ก ป ระ ส ง ค ์ สำ หรับค วา ม ต้ อ ง กา ร ที่ ห ลา ก ห ลา ย ข อ ง ที ม กู้ ภั ย ใ น กา ร ค้ น หา แ ละ กู้ ภั ย กา ร ดั บ ไ ฟ ป่า อุ บั ติ เ ห ตุ บ น ท้ อ ง ถ น น กา ร กู้ ภั ย ใ น ที่ สู ง การกู้ภัยทางน้ำ แ ละ กา ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ทา ง เ ท ค นิ ค รู ป แ บ บ ต่า ง ๆ

ดาวน์โหลด

HPS 3500 Product Information, th
HPS 3500 Product Information, th

Dräger HPS® 3500 – หมวกนิรภัยอเนกประสงค์และแบบสากลสำ�หรับความต้องการที่หลากหลายของทีมกู้ภัยในระหว่างการค้นหาและกู้ภัย การดับไฟป่า อุบัติเหตุจราจร กู้ภัยจากที่สูง กู้ภัยทางน้ำ� และการช่วยเหลือทางเทคนิคทุกรูปแบบ

ดาวน์โหลด

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

การใช้งานและการใช้หมวกนิรภัย
การใช้งานในเหตุเพลิงไหม้และการกู้ภัยแบบอเนกประสงค์
ชนิดหมวกนิรภัย
ชนิดครอบครึ่งหน้า: (ประเภทการกู้ภัย)
แนวคิดขนาดหมวกนิรภัย และช่วงขนาดของศีรษะ
ขนาดเดียวที่พอดีกับทุกคน 50-64 ซม.
น้ำหนัก
0.71 Kg
สีตัวหมวกนิรภัย
12 สี

การออกแบบภายในและสายรัด

การปรับขนาดศีรษะอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ล้อปรับที่ด้านในของหมวกนิรภัย
ระบบการยึด/สายรัด
สายรัด 3 จุดพร้อมสายรัดคางและคอแบบปรับได้
ระบบการแขวน
ตาข่ายเพื่อความสบาย
สายปรับความสูง

การปกป้องใบหน้าและดวงตา

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
PC มีให้เลือกแบบใส ไม่มีตัวเคลือบ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (อุปกรณ์เสริม)
แว่นตานิรภัยพร้อมตัวเคลือบที่แตกต่างกัน
กระบังหน้าสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ (ตัวเลือกเสริม)
✓ ไฟฟ้า, ตาข่าย
แว่นตานิรภัย (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์เสริมหมวกนิรภัย

แผ่นรองคอ (อุปกรณ์เสริม)
เวอร์ชัน 1
ไฟหมวกนิรภัย (อุปกรณ์เสริม)
ไฟหน้าในตัว ไฟด้านข้างและด้านหลังแบบยึดติดได้
ชุดสื่อสารสำหรับหมวกนิรภัย (อุปกรณ์เสริม)
ตัวเลือกสำหรับยึดติดกับระบบการสื่อสาร

เครื่องหมายและฉลากที่ออกแบบเฉพาะ (ตัวเลือกเสริม)

แถบสะท้อนแสง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง มีสีต่างกัน
โลโก้ลูกค้าด้านหน้า
การเขียนตามความต้องการเฉพาะที่ด้านหลัง

หมวกนิรภัยและการป้องกันการหายใจ

ใช้ได้กับหน้ากาก
การใช้หน้ากากคู่กับหมวกนิรภัย

การทำความสะอาด

การทำความสะอาดด้วยมือ
การทำความสะอาดด้วยเครื่อง ขั้นตอนการปั่นแห้ง
การทำความสะอาดด้วยเครื่อง ขั้นตอนหัวสเปรย์

มาตรฐานรับรอง

EN 443:2008
DIN 58610:2014
EN 16471:2014
EN 16473:2014
SOLAS และ MED
EN 12492:2012
EN 1385:2012
ISO 11999-5:2015
ISO 16073-5:2019
ISO 18639-5:2018
NFPA 1971: 2018
NFPA 1951: 2020
AS/NZS 4067: 2012
CA Brazil
EAC

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109