เซนเซอร์ระบบอินฟราเรดของ Dräger

เซนเซอร์ระบบอินฟราเรดของ Dräger ให้ผลการวัดที่ดีที่สุดและไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษต่อตัวเซนเซอร์ อายุการใช้งานที่ยาวนานของเซนเซอร์เหล่านี้ส่งผลให้แทบไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา คุณยังสามารถใช้เซนเซอร์ระบบอินฟราเรดของ Dräger เพื่อทำการวัดค่าก๊าซ Ex และ CO2 ได้พร้อมกันด้วย

เซนเซอร์ระบบอินฟราเรด

  • ​การตรวจสอบส่วนผสมที่ระเบิดได้และ CO2
  • เหมาะสำหรับกรณีที่มีการเกิดก๊าซที่ระเบิดได้บ่อยๆ
  • เข้ากันได้กับ: X-am 5600 / 7000 / 8000
  • ช่วงที่ตรวจวัด ขีดจำกัดล่างของการระเบิด (LEL) ถึง 100% โดยปริมาตร สำหรับ CO2 สูงสุดถึง 5 หรือสูงสุดถึง 100% โดยปริมาตร

ต้นทุนการดำเนินงานต่ำเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน

อายุการใช้งานที่ยาวนานของเซนเซอร์ประเภทนี้ (อายุการใช้งานที่คาดการณ์ไว้คือมากกว่า 5 ปี) รวมทั้งความคลาดเคลื่อนที่ลดลง และช่วงระยะเวลาปรับเทียบ 12 เดือนครั้งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

แม่นยำเต็มที่และไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษต่อตัวเซนเซอร์

เทคโนโลยีเซนเซอร์อินฟราเรดโดดเด่นที่ความแม่นยำในระดับสูง นอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษต่อตัวเซนเซอร์แล้ว อุปกรณ์ยังสามารถตรวจจับก๊าซและไอระเหยในพื้นที่ใช้งานที่หลากหลาย

การตรวจวัดในสภาพที่ไม่ธรรมดา

การตรวจวัดก๊าซและไอระเหยที่ระเบิดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์และซิลิโคน รวมทั้งในบรรยากาศเฉื่อยจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซนเซอร์นี้

การตรวจวัดก๊าซ Ex และ CO2 พร้อมกัน

จำเป็นต้องวัดก๊าซที่ระเบิดได้และตรวจสอบความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกัน เช่น ในการกำจัดน้ำเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน แค่ใช้เซนเซอร์เดียว นั่นก็คือเซนเซอร์อินฟราเรดคู่-Ex/CO2 ก็เพียงพอสำหรับงานตรวจวัดดังกล่าวทั้งสองงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับคุณเวลาที่กำหนดค่าอุปกรณ์แจ้งเตือนก๊าซ

การออกแบบของเราเอง

การตั้งค่าเซนเซอร์ การเลือกอุปกรณ์ตรวจจับ และประเภทของก๊าซเข้าเป็นเพียงแค่ปัจจัยบางส่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการตรวจวัดของเซนเซอร์อินฟราเรด Dräger พัฒนาเซนเซอร์ขึ้นเอง จึงได้ปรับตัวแปรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบส่วนบุคคล การตรวจวัดความปลอดภัยในพื้นที่ และการตรวจจับการรั่ว

ตั้งแต่ LEL ถึง 100% โดยปริมาตร

เซนเซอร์ Ex อินฟราเรดสามารถใช้งานสำหรับงานด้านการวัดที่หลากหลายที่สุด ในช่วงขีดจำกัดล่างของการระเบิด และยังสำหรับการวัดได้สูงสุดถึง 100% โดยปริมาตร วิธีการวัด IR ยังสามารถใช้ได้สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ เรายังมีเซนเซอร์คู่สำหรับการวัดก๊าซที่ระเบิดได้พร้อมกันในช่วง LEL หรือสูงสุดถึง 100% โดยปริมาตร และคาร์บอนไดออกไซด์ สูงสุดถึง 100% โดยปริมาตร

ดาวน์โหลด

Infrared Sensors Product Information, th
Infrared Sensors Product Information, th

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)
Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)

Matter with a temperature above its boiling point is said to be a gas. With respect to a human environment (normal conditions), any substance with a boiling point below 20°C at normal pressure is a gas.

ดาวน์โหลด

Sensors and substances

Dräger-Sensors for portable gas detectors can be used to measure a large number of hazardous substances. Check the different sensors by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 39 Substances

11 matching Sensor

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109