ชุด Dräger Liquid Extraction

ง่าย รวดเร็ว และคุ้มค่า: ด้วยการใช้ชุด Dräger Liquid Extraction คุณจะสามารถวิเคราะห์สารอันตรายในของเหลวประเภทที่ระเหยง่าย

ระบบตรวจวัดที่ผ่านการรับรองและวางใจได้

ชุดสกัดอากาศนี้เป็นระบบที่ผ่านการรับรองและวางใจได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์น้ำ น้ำเสีย กากตะกอนน้ำมัน อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลอดทดสอบของ Dräger ชุดนี้ทำงานโดยอาศัยการสกัดสารปนเปื้อนจากสถานะของเหลวเป็นสถานะก๊าซ

รวดเร็วและวางใจได้

ด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์นี้ ทำให้ทราบค่าที่เกินระดับความปลอดภัยภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงสามารถดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมได้ง่าย หรือค้นพบและแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

การตรวจวัดในสถานที่ทำงาน

ต้นทุนที่ต่ำและผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ทำให้วิธีตรวจวัดนี้มีความคล่องตัวสูง ดังนั้น ชุดสกัดสารปนเปื้อนจากของเหลวนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจวัดในสถานที่และสามารถตรวจวัดได้บ่อยตามต้องการ

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109